Inhoud caddie

Winterratings

Het is mogelijk om qualifying te spelen op een baan die vanaf wintertees gespeeld wordt en korter dan normaal is. Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je een 'winterrating' kunt aanvragen.

Golfbanen kunnen via Caddie (caddie.ngf.nl), het serviceportaal van de NGF, aangeven of er sprake is van qualifying condities. Het is belangrijk dat banen de qualifying status aan- of uitvinken op Caddie, want Caddie wisselt die informatie uit met de app GOLF.NL. Als golfers op een baan komen of een baan willen gaan bezoeken, dan is het belangrijk dat ze weten of ze er een qualifying ronde kunnen spelen of niet. In de FAQ Hoe kan ik de qualifying status van de baan aanpassen? op Caddie lees je hoe je de qualifying status van je baan kunt aanpassen.

Sommige golfbanen gebruiken in de winter andere tees (wintertees) dan in de zomer of ze zetten alle teemarkers voorop de afslagplaatsen. De baan kan in dit geval alleen qualifying zijn zolang aan alle qualifying condities voldaan wordt. Dat is inclusief de voorwaarde dat de lengte van de baan niet meer dan 50 meter over 9 holes (of 100 meter over 18 holes) mag verschillen met de 'normale' baan.

Het is overigens wel mogelijk om qualifying te spelen op een baan waarbij vanaf wintertees naar de 'zomergreens' gespeeld wordt en die veel korter dan normaal is. Daarvoor moet je een 'winterrating' aanvragen: de club krijgt dan aparte slagentabellen voor de baan waarbij van wintertees naar de 'zomergreens' wordt gespeeld.

Er zijn al heel wat banen met een 'winterrating'. Voor deze banen geldt: wordt er overgeschakeld naar de winterrating, ga dan naar Caddie (caddie.ngf.nl) en pas de qualifying status van de zomer- en winterlussen aan (klik in de linkerkolom op 'Qualifying Status'). Zodoende klopt de informatie die golfers te zien krijgen in de app GOLF.NL.

Meer informatie over een winterrating voor jouw baan? Mail ons.

Lees ook deze FAQ op ngf.nl/whs: Wat zijn qualifying condities?