Inhoud caddie

De Wensenenquête Sportief Beleid

Het is belangrijk dat je aanbod aan wedstrijden en activiteiten aansluit op de behoeftes van de verschillende groepen in je club. Met de Wensenenquête Sportief Beleid krijg je inzicht in die behoeftes.

Het is belangrijk om verschillende groepen golfers een lidmaatschapsvorm aan te bieden die bij hen past. Daardoor houden we spelers beter vast en winnen we gemakkelijker nieuwe golfers, zeker de groepen die we nodig hebben om golf gezond te houden en waarop de focus ligt in het Strategisch Plan 2021+: vrouwen en spelers in de leeftijdscategorie 25-50 jaar.

Het is ook belangrijk dat voor je leden activiteiten organiseert waaraan behoefte is, zodat je ze bindt aan je club en golf. We hebben het dan niet alleen over wedstrijden maar ook andere activiteiten, bijvoorbeeld groepstrainingen of evenementen.

Een activiteiten- en wedstrijdkalender waar ieder lid iets van zijn of haar gading op vindt, zou dat niet perfect zijn? Maar hoe weet je wat je leden willen? Voor wat voor activiteiten, wedstrijden of lessen ze warm lopen?

Het zijn vaak ‘the usual suspects’ die zich uitspreken. Maar wat zijn eigenlijk de wensen van de grote groep overige leden?

Activiteiten- en wedstrijdkalenders worden vaak jaar na jaar op dezelfde manier gevuld. En daarbij wordt vergeten te kijken naar hoeveel leden zich werkelijk inschreven voor deze activiteiten. Is het op jouw club ook tijd om deze kalender eens te herzien, om een betere afstemming te krijgen met een groter deel van de leden?

Op veel clubs wordt jaar-in-jaar-uit de wedstrijdkalender van vorig jaar gekopieerd, maar het is belangrijk dat je aanbod aansluit op de behoeftes van de verschillende groepen in je club. Dit kun je bereiken door de Wensenenquête Sportief Beleid van de NGF onder je leden uit te zetten.

Het is een enquête die de NGF gratis beschikbaar stelt en die op elke club tot een zeer hoge respons leidt, ook van leden die aan weinig activiteiten meedoen. Het is dus echt een kans om te horen van groepen die normaal nooit vertellen wat zij graag willen. Op veel clubs bieden niet-actieve leden ook nog eens hun hulp aan bij het organiseren van activiteiten, dus met de enquête werf je in sommige gevallen ook vrijwilligers.

In de enquête wordt gevraagd waar leden behoefte aan hebben, waar ze graag aan mee zouden doen. Er wordt hierbij gevraagd naar vijf soorten activiteiten:

  • samen lessen
  • samen trainen
  • samen spelen
  • wedstrijden spelen
  • overige niet golf gerelateerde activiteiten

Voor meer inzicht kunnen de resultaten gekoppeld worden aan verschillende variabelen als leeftijd, handicapniveau en lidmaatschapsduur. 

Zo is het bijvoorbeeld interessant om te toetsen of de beoogde activiteitenkalender wel past bij de behoeften van de nieuwere leden. Veruit de grootste uitstroom van leden vindt plaats in de eerste vijf-zes jaar van het lidmaatschap. Een passender aanbod voor deze groep zou hier wellicht verandering in kunnen brengen.

Benchmark
Eén van de voordelen van deze activiteitenkalender-enquête is dat er een benchmark ontstaat indien een significant aantal clubs gebruik heeft gemaakt van de enquête. Dan is het mogelijk de resultaten van meerdere clubs met elkaar te vergelijken en algemene uitspraken te doen over de behoefte naar bepaalde activiteiten. Uitspraken waar alle golfclubs hun voordeel mee kunnen doen!

Meer informatie
Wil je ook gebruik maken van de enquête, je activiteiten beter afstemmen op de wensen van je leden en op deze manier indirect de tevredenheid van je leden positief beïnvloeden? Neem dan contact op met Thomas Labberton