Inhoud caddie

Accountmanagement

Weten wat er speelt bij clubs en banen om hen beter te ondersteunen, dat is waar het NGF-accountmanagement om draait. Dat betekent regelmatig contact en accountmanagers met kennis van zaken. Profiteer van de kennis van jouw accountmanager.

In 2023 heeft het accountmanagement van de NGF een nieuwe vorm gekregen, waar alle partijen (clubs, banen, NGF en NVG) baat bij zullen hebben.  

De aanleiding voor de nieuwe vorm van accountmanagement is dat een gespecialiseerd team meer focus kan leggen op het onderhouden van contacten en het ondersteunen van de golfclubs en -banen. Iedere accountmanager heeft zijn eigen specialisatie en is gericht op ondersteuning en producten die bijdragen aan ledenwerving en -behoud.

Vernieuwingen accountmanagement

Voor de toekomst is gekozen voor een geheel nieuwe invulling van het accountmanagement, waarbij het contact met clubs en banen geïntensiveerd zal worden. Concrete vernieuwingen:
 • Het accountmanagement is nu verdeeld over teamleider Alexander Renders en twee accountmanagers. Zij zullen zich 100 procent richten op accountmanagement. Dit houdt onder andere in dat ze minimaal twee keer per jaar contact zullen hebben met de clubs in hun portefeuille en hen waar nodig actief zullen ondersteunen, eventueel met behulp van NGF-collega’s. Tijdens deze contactmomenten wordt de relatie met de club onderhouden en worden uitdagingen besproken die op dat moment spelen. In overleg wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden.
 • Het accountmanagement zal zich toespitsen op verschillende onderwerpen. Afhankelijk van wat er speelt bij de golfclub wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:
 1. Onderzoek en analyse
  Weten wat er speelt en welke uitdagingen er zijn, dat is voor elke club enorm belangrijk. De accountmanagers kunnen hierbij helpen door onder andere de enquêtesystemen Players 1st en Alchemer uit te leggen en de vele inzichten die hiermee verkregen kunnen worden te helpen analyseren en interpreteren. Ook kunnen de accountmanagers clubs helpen bij het inzichtelijk maken van verschillende lidmaatschapsvormen en de behoeftes van de leden hierbij in kaart brengen. Een golfclub of -baan zou op basis van de uitkomsten kunnen kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'.

 2. Jeugdgolf
  De accountmanagers zullen zich actief bezighouden met jeugdgolf in Nederland. Ze kunnen clubs en banen helpen hun jeugdbeleid te ontwikkelen en hen ondersteunen bij de implementatie van (NGF-)producten en -diensten met betrekking tot jeugd. De accountmanagers zullen ook op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen op het gebied van sportstimulering van jongeren en zorgen voor een professionele uitvoering en uitstraling van het jeugdprogramma GOLF RAAK! op alle NGF-evenementen. Ook het NGF Familietoernooi valt hieronder.
 3. Ledenwerving en -behoud van nieuwe golfers met Welcome to the club
  Accountmanagers kunnen clubs en banen ondersteunen bij het aantrekken en behouden van nieuwe golfers. Zij zullen hierbij de inzet van Probeer Golf en Golfstart bespreken en alle mogelijke acties en promoties. Uiteraard is de Welcome to the club-campagne dé grote campagne voor de komende jaren, met als doel de golfsport toegankelijker en daarmee toekomstbestendig te maken, ongeacht of je als locatie meewerkt aan de campagne.
 4. Lidmaatschapsoptimalisatie
  Golfclubs en -banen die bezig zijn met het traject om hun lidmaatschappen te optimaliseren, worden ondersteund door de accountmanager en zij helpen bij het opzetten van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek en het implementeren van eventuele nieuwe lidmaatschappen blijft de accountmanager betrokken in het proces.
 5. Golf met een beperking
  Golf met een beperking blijft een speerpunt van de afdeling sportparticipatie, maar wordt anders ingedeeld door een intensievere samenwerking met het Fonds Gehandicaptensport. Hierbij ligt vooral de focus op het creëren van aanbod voor mensen met een fysieke beperking en het hierbij ondersteunen van clubs. Ook het werven van golfers met een beperking speelt hierin een rol.

Naast de vijf eerdergenoemde specialisaties is het vooral van belang dat de accountmanagers ondersteuning geven bij alle mogelijke uitdagingen waar golfclubs mee spelen.

Regio's

Alexander Renders: Limburg en Zeeland

Alexander Renders, Teammanager Sportparticipatie bij de NGF, is blij met de nieuwe inrichting van het accountmanagement en de prioriteit die er door de directie en het bestuur aan gegeven wordt. “Een intensiever contact tussen clubs en banen en de NGF en NVG is goed voor iedereen. Maar we hopen uiteraard dat vooral de golfer er profijt van zal hebben. Dat huidige golfers tevreden blijven en nieuwe golfers zich welkom voelen in de sport. En dat beide groepen producten, diensten en lidmaatschapsvormen kunnen kiezen die goed bij hen passen. Alleen op die manier houden we de golfsport gezond op de korte en lange termijn. Als teammanager pak ik het accountmanagement op binnen de provincies Limburg en Zeeland. Daarnaast is mijn specialisatie de verenigingsondersteuning bij de Welcome to the club-campagne." 

Hieronder stellen de accountmanagers Kaj van Leeuwen en Thomas Labberton zich voor. Iedere accountmanager krijgt een regio toegewezen met clubs die hij gaat ondersteunen.

Kaj van Leeuwen:  Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland

“Ik ben Kaj van Leeuwen, 33 jaar, getrouwd en twee dochters. Woonachtig in Huizen.
Ik golf nu zo’n drie jaar. Ik vind golf zo leuk omdat je, naast het buiten zijn in de natuur, continu moet nadenken over van alles, niks is hetzelfde. Je clubkeuze, de omstandigheden en al het andere dat bij golf komt kijken. Dit zorgt ervoor dat een rondje golf nooit hetzelfde is!
Het jaar voorafgaande aan mijn baan bij de NGF heb ik bij E-Golf4U gewerkt als Sales en Support Manager.
Mijn specialisatie zal vooral liggen bij jeugdgolf. Het accountmanagement verzorg ik in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Ik kijk vooral uit naar het leggen van het contact op de clubs, om vanuit hier samen te werken aan de toekomst van deze mooie sport!”

Thomas Labberton: Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland

“Ik ben Thomas Labberton, 31 jaar en woonachtig in Groningen. Sinds de dag dat ik in aanraking kwam met golf, nu zo’n zeven jaar geleden, ben ik eraan verslaafd. Ik houd van de oneindige mentale uitdaging, het onderdeel zijn van de natuur en het spelen tegen jezelf en de elementen. Het is dan ook een eer om mijn passie voor onze mooie sport bij de NGF uit te dragen en als aanspreekpunt voor clubs en banen in Nederland te dienen.
In de afgelopen jaren heb ik als consultant en accountmanager in de IT-sector grote bedrijven geholpen met de organisatie en optimalisatie van hun data. Die ervaring zet ik nu naast het accountmanagement bij de NGF in op de specialisatie Onderzoek & Analyse. Dat betekent dat ik clubs en banen actief zal ondersteunen omtrent Players 1st, de enquête Sportief Beleid en het onderzoek naar lidmaatschapsdifferentiatie.
Het accountmanagement verzorg ik in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Ik kijk ernaar uit om samen met de clubs en banen te zorgen voor behoud en groei van een gezonde golfsport in Nederland.”

Samenwerking NVG

De NGF werkt altijd al nauw samen met de NVG. Zo zijn producten als Probeer Golf (voorheen Open Golfdagen) en Golfstart initiatieven van de NGF, PGA én NVG. De NVG en NGF werken samen op het gebied van het klanttevredenheidsonderzoek Players 1st en het reserveringsplatform GOLFGO is samen door de NGF en NVG ontwikkeld. Deze onderwerpen en meer gaan beide partijen aan - en een intensievere samenwerking ook op accountmanagement sprak dus ook voor zich.

Paul Wesel, directeur van de NVG: “Tot op heden hebben wij geen gestructureerd accountmanagersbezoek. Er vinden wel regio-overleggen plaats en ‘op afroep’ gaan wij naar golfbanen toe. Maar het liefst wil je natuurlijk bij zo’n accountmanagersbezoek alle partijen om de tafel: de clubs, de exploitant, de pro’s, de NGF én de NVG, alle stakeholders. Want al deze stakeholders maken zo hun eigen afwegingen op bovengenoemde specialisaties, dus voor ons is het van groot belang om álle geluiden te horen en hier als NGF, NVG óf als NGF en NVG samen op in te kunnen spelen.”