De statuten van de NGF

De statuten van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

Op dit moment buigt de NGF zich over een wijziging van de statuten zoals die in 2017 zijn vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 17 november 2021 is deze voorgenomen statutenwijziging aan de orde gekomen. Naar verwachting is de statutenwijziging medio 2022 gereed.

In de tussentijd vind je hier de statuten van de NGF zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 15 december 2017.