Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Statuten en reglementen van de NGF

De statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

Statuten

In 2022 zijn de NGF-statuten gewijzigd. Klik hier voor de statuten van de NGF zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 7 december 2022.
Een voorbeeldbepaling voor de implementatie van de nieuwe NGF-statuten is op te vragen per mail.

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement van de NGF zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 13 mei 2023.

Contributie- en bijdrage reglement 2023

Het Contributie-en bijdragereglement 2023 vind je hier. Een belangrijke bepaling in dit reglement is de volgende: "Indien (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen in hun communicatie refereren aan de contributieafdracht aan de NGF mag dit bedrag niet hoger zijn dan de jaarlijks vastgestelde contributie. De contributie per volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde Golfbanen bedraagt: voor het jaar 2023 op de peildatum 1 juli € 23 en voor junioren € 10."

NGF Tuchtreglementen

De onderstaande NGF Tuchtreglementen zijn vastgesteld in de algemene vergadering van 13 mei 2023.

Klachtreglement

Klik hier voor het NGF Klachtreglement.
Vragen over het Klachtreglement en/of het indienen van een melding of klacht op basis van het NGF Klachtreglement kun je sturen aan klachtencommissie@ngf.nl.

Tuchtreglement

Het algemeen Tuchtreglement vind je hier.

Tuchtreglement Matchfixing

Het Tuchtreglement Matchfixing vind je hier.

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie

Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie vind je hier.
De NGF Vertrouwenscontactpersoon is Janke van der Werf (vertrouwenscontactpersoon@ngf.nl). Meer informatie over Veilig sportklimaat vind je hier.

Nationaal Dopingreglement

Het Tuchtreglement Dopingzaken Instituut Sportrechtspraak vind je hier.
Het Nationaal Dopingreglement 2023 zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 26 november 2022 vind je hier.

Overige NGF Reglementen

Reglement Handicap 54

Het Reglement Handicap 54 vind je hier (geactualiseerd op 9 juni 2023).

Wedstrijdreglement

Het Wedstrijdreglement en informatie over de NGF-wedstrijden vind je hier.

Competitiereglement

Het NGF-competitiereglement (voorjaars- en najaarscompetitie) en competitieformulieren vind je hier. Let op: het voorjaarscompetitiereglement wordt elk jaar voor aanvang van de competitie geactualiseerd en dat geldt ook voor het reglement van de najaarscompetitie.