De statuten van de NGF

De statuten van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

In 2017 zijn de NGF-statuten vastgesteld. Op dit moment buigt de NGF zich over een wijziging deze statuten zoals ook besproken in de algemene ledenvergadering van 17 november 2021. Wanneer de nieuwe statuten definitief vastgesteld worden is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit in 2022 of 2023 afgerond zal worden.

In de tussentijd vind je hier de statuten van de NGF zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 15 december 2017.