Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Statuten en reglementen van de NGF

De statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Statuten

In 2022 zijn de NGF-statuten gewijzigd. Klik hier voor de statuten van de NGF zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 7 december 2022. Een voorbeeldbepaling voor de implementatie van de nieuwe NGF-statuten is hier te vinden.

Huishoudelijk reglement 

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement van de NGF zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 26 februari 2024. Het is werking getreden op 1 maart 2024.

Contributie- en bijdragereglement 2024

Het Contributie- en bijdragereglement 2024 zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 13 mei 2023 vind je hier. Een belangrijke bepaling in dit reglement is de volgende: "Indien (Kandidaat-)Leden, Geassocieerden en Gekwalificeerde Golfbanen in hun communicatie refereren aan de contributieafdracht aan de NGF mag dit bedrag niet hoger zijn dan de jaarlijks vastgestelde contributie. De contributie per volwassene van een (Kandidaat-)Lid, Geassocieerde en Gekwalificeerde Golfbanen bedraagt: voor het jaar 2024 op de peildatum 1 juli € 24,50 en voor junioren € 10."

NGF Tuchtreglementen 

De onderstaande NGF Tuchtreglementen zijn vastgesteld in de algemene vergadering van 26 februari 2024 en zijn in werking getreden op 1 maart 2024.

  • Klik hier voor het NGF Klachtreglement. Vragen over het Klachtreglement en/of het indienen van een melding of klacht op basis van het NGF Klachtreglement kun je sturen aan klachtencommissie@ngf.nl.
  • Het algemeen Tuchtreglement vind je hier
  • Het Tuchtreglement Matchfixing vind je hier.
  • Het Tuchtreglement Grensoverschrijdend gedrag vind je hier.
  • Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie vind je hier
  • Het Tuchtreglement Dopingzaken Instituut Sportrechtspraak en Nationaal Dopingreglement vind je hier.

Voor vragen over de tuchtreglementen kun je ook terecht bij het Meldpunt Integriteit (meldpuntintegriteit@ngf.nl). Meer informatie over Veilig sportklimaat vind je hier.

Voor een toelichting per NGF Tuchtreglement en uitleg over bezwaar- en tuchtprocedures, klik hier (versie 28 februari 2024). 

Overige NGF Reglementen

Klokkenluidersregeling

Klik hier voor de klokkenluidersregeling van de NGF zoals vastgesteld op 22 december 2023.

Reglement Handicap 54

Het Reglement Handicap 54 geldig vanaf 1 januari 2024 vind je hier. (Klik hier voor een versie waarin je de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie ziet. Klik hier voor een toelichting.)

Wedstrijdreglement

Het Wedstrijdreglement en informatie over de NGF-wedstrijden vind je hier.

Competitiereglement

Het NGF-competitiereglement (voorjaars- en najaarscompetitie) en competitieformulieren vind je hier. Let op: het voorjaarscompetitiereglement wordt elk jaar voor aanvang van de competitie geactualiseerd en dat geldt ook voor het reglement van de najaarscompetitie.

Mededelingen NGF-lidmaatschappen

Klik hier voor mededelingen van het NGF-bestuur over aanvragen van NGF-kandidaat-lidmaatschappen en gerelateerde zaken.