Inhoud caddie

Reglement Handicap 54

Het Reglement Handicap 54 behandelt de regels in Nederland voor het verkrijgen van de eerste handicap. Het reglement bevat afspraken voor golfclubs, golfbanen en golfprofessionals.

Op 12 december 2023 is een nieuw Reglement Handicap 54 gepubliceerd dat van kracht is per 1 januari 2024. Ten opzichte van de vorige versie is het reglement op enkele punten aangepast. Dat heeft te maken met wijzigingen van het Wereld Handicap Systeem (WHS) per 1 januari 2024. 

Hier volgen de belangrijkste wijzigingen:

  • Artikel 5, lid 1c. De lengtecriteria voor Qualifying Condities zijn aangepast in verband met wijzigingen van de WHS-regels.
  • Artikel 8, lid 4. Hier stond voorheen: "Bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van de bepalingen van het Reglement is de uitspraak van het Bestuur of de Tuchtcommissie dan wel de Commissie van Beroep bindend.". In het nieuwe reglement luidt de tekst: "Bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van de bepalingen van het Reglement is de uitspraak van het Bestuur of namens deze de NGF Handicap en Regelcommissie bindend, behoudens het bepaalde in lid 5."

Het Reglement Handicap 54 vind je op de pagina NGF-statuten en reglementen.

Eerdere wijziging

Een eerdere wijziging van het Reglement Handicap 54 is gedaan in juni 2023. De aanleiding hiervoor was dat het sinds mei 2023 mogelijk is om het golfregelexamen te doen via de app GOLF.NL. Lees hierover meer in het Caddie-artikel Het regelexamen via de app GOLF.NL