Terug naar Nieuwsoverzicht

ALV: nadruk op uitbouwen en versterken

Op zaterdag 28 april 2018 heette het NGF-bestuur haar Leden welkom in Spant! te Bussum. Ruim 80 clubs waren vertegenwoordigd. De bijeenkomst kenmerkte zich door een terugblik en vooruitblik op de vele ontwikkelingen in de golfsport. “Het is niet de bedoeling dat we op onze lauweren rusten. Er is nog veel te doen om de belangrijkste elementen – de speerpunten uit het beleidsplan – uit te bouwen en te versterken. Het gaat erom onze ambities waar te maken,’ aldus NGF-president Zelsmann.

De Algemene Ledenvergadering stond in het teken van positieve voortuitgang en lichte groei in de golfsport. Een terugblik op het afgelopen jaar liet zien wat de effecten zijn van een gefocust beleid. Echter, er werd ook aandacht gevraagd voor actuele, lopende zaken waar clubs ook betrokken bij zijn en indien nodig actie op moeten ondernemen zoals:

 • De AVG-wetgeving die per 25 mei actief wordt.
 • De btw-vrijstelling in de sport: deze regeling is van invloed op stichtingen en verenigingen. Voor bv’s waarschijnlijk niet. De NGF zal op 1 juni tijdens de ING Private Banking Golfweek wederom een update van de status geven.
 • Het aannemen van het Tuchtreglement Seksuele intimidatie op clubs. Het is van belang dat alle Leden van de NGF het SI-Reglement implementeren. Seksuele Intimidatie kan namelijk overal voorkomen, ook binnen golf. 
 • De Natuurschoonwet: met de huidige stand van zaken betekent het dat een aantal golfbanen eruit zullen vallen, een aantal een extra inspanning moeten leveren en een aantal banen onveranderd binnen de wet valt. Medio 2018 volgt weer een update.
 • Het verzoek om mee te werken aan het onderzoek van Gosta en de monitoring van de Green Deal Sportvelden. Deelname hieraan aan deze laatste onderzoeken verstevigt de vertegenwoordiging richting de overheid. 
 • Om de kennis binnen de golfsport te verstevigen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij clubbesturen te vergroten,gaat de NGF de workshops Besturen in golf 1.0 en Besturen in golf 2.0 organiseren. Houd de agenda in de gaten.

Het NGF-beleid

Ook werd ingezoomd op de lopende ontwikkeling rondom de NGF-pas, deze zal begin 2019 in de app GOLF.NL beschikbaar zijn. De nieuwe Centrale Ledendatabase is in gebruik genomen, iedere golfer krijgt vanaf 2019 een uniek nummer.

Wat betreft de golfers van Stichting Golfsport, de regeling eerder besproken tijdens de bijeenkomsten en ALV in 2017, wordt verlengd naar 2021. Vanaf 2019 worden er geen nieuwe clubs meer toegelaten die golfers kunnen registeren via Stichting Golfsport. Daarnaast blijft de regeling van kracht dat individuele golfers zich niet direct kunnen registeren bij de Stichting Golfsport. Dit is al sinds 2013 beleid. Tijdens de vergadering kwamen ook de speerpunten van het NGF-beleid aan bod. Ieder bestuurslid presenteerde de voortgang van desbetreffende portefeuille:

 • Duurzaam beheer: volg de natuur!
  Richard Kooloos benadrukte drie punten binnen Duurzaam Beheer:
  • Een dringend verzoek op terugdringen van de bestrijdingsmiddelen. 
  • Golfbaanonderhoud gaat van de Amerikaanse naar de Schotse school: geel is het nieuwe groen.
  • Beweeg als golfbaan mee met de seizoenen, forceer de natuur niet.
 • Handicap en regels: met de tijd mee
  Jan Ede Kuipers legde uit dat het punt van zorg momenteel ligt bij het onderhouden van een wereldwijd handicapsysteem. Ook voor par-3 banen, waar nu Nederland en Spanje uniek in zijn. Een handicapsysteem voor par-3 banen zorgt voor een betere toegankelijkheid binnen de sport, dat wil de NGF niet kwijt in het wereldwijde systeem. Komend najaar worden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd voor clubs om de nieuwe golfregels per 2019 te implementeren. Tevens wordt er komende zomer aandacht gevraagd voor Ready Golf, een methode om het speeltempo te verhogen.
 • Familie en Jeugd: groei
  Dricus Prins zoomde in op het onderzoek die de jarige Koninklijke Haagsche de sport cadeau gaat geven: een onderzoek naar de relatie tussen golf en jeugd. Dit vormde een mooi bruggetje met de best practice van Het Rijk van Nijmegen, dat momenteel meer jeugdleden kent dan ooit. Een voorbeeld voor clubs om jeugd te stimuleren op de verenigingen.
 • Topgolf: huidige zaken
  Via de onderstaande video spreekt bondscoach Maarten Lafeber zich uit over de actuele ontwikkelingen rondom het Nederlandse topgolf.

  en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

  Bron: NGF
 • Marketing en Communicatie: meer een-op-een
  Alfred Levi gaf met enthousiasme aan dat het weer goed met golf gaat. Maar die stijgende lijn is lang niet bij alle clubs te vinden en dat baart zorgen. Daarom is nog steeds het streven om golfers meer en vaker te laten spelen. De nadruk ligt op de ruim 200.000 pashouders die niet of nauwelijks spelen. Zij vormen een risico, omdat zij eerder uit zullen vallen en het lidmaatschap zullen opzeggen. Hiervoor is het communiceren met golfers, via degolfacademie.nl en app GOLF.NL belangrijk, meer een-op-een communicatie. Het blijkt dat nog steeds veel golfers te weinig op de baan komen. De rol van golfclubs en golfbanen is in deze heel belangrijk!

  Wat betreft de voortgang van het Platform online starttijden werd gemeld dat 100 banen zich ondertussen hebben aangemeld om mee te willen doen. De aandacht gaat nu uit naar de technische oplossingen en er zullen vervolgens gesprekken volgen met diverse softwareleveranciers.

  Levi benadrukt dat de NGF geen data aan derden doorgeeft of door verkoopt. Golfers kunnen zelf toestemming gegeven om benaderd te worden en hebben de mogelijkheid tot verwijdering uit de database.

  en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

  Bron: Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Het jaarverslag 2017

“Als je mij vraagt wat mij in de eerste drie jaar het meest heeft getroffen, dan zeg ik de ongelooflijke inzet van de leden van de commissies, het bestuur en de federatiemedewerkers. Zo mogen we ons gelukkig prijzen met alle bureaumedewerkers die het ene na het andere clubbezoek afleggen. Zij zorgen ervoor dat het beeld van de NGF bij de clubs positiever is geworden,” zegt NGF-president Willem Zelsmann in het voorwoord van het NGF-jaarverslag 2017.

"Het is goed dat de NGF samenwerkt met stakeholders: de NVG, de PGA Holland, de NGA en TIG Sports. Meer interesse in golf kweken is ons gezamenlijke doel en daarvoor is ook een beter imago van de sport nodig. Dat creëer je door de drempels te verlagen, door betere sportieve prestaties en door het duurzame karakter van de sport te benadrukken. Ik denk dat de NGF op de goede weg is. Ik verheug mij op de komende drie jaar."

Op naar het jaar 2019

De baten 2019 zijn nog lastig in te schatten. Er is nu geen reden om aan te nemen dat de daling van het aantal golfers significant hoger is dan de afgelopen jaren. De subsidies voor 2019 zijn waarschijnlijk in de trend van de afgelopen jaren 5 tot 10% lager. Een paar financiële feiten uit 2017 en voor 2018 op een rij:

 • Positief resultaat van 144.000 euro op een begroting van 8,7 miljoen.
 • Bijdragen van individuele golfers zijn goed voor 80% van de inkomsten.
 • Ontwikkeling afgelopen jaren is vrij stabiel.
 • Door de cao en inflatie stijgt een groot deel van de kosten waarschijnlijk met 1,5 tot 2%
 • Op de langere termijn (2020 en verder) is het denkbaar dat de subsidie-inkomsten door een andere verdeelsystematiek substantieel veranderen. Dat kan zowel positief als negatief uitwerken voor de NGF.
 • Contributie van de NGF wordt geïndexeerd per 2019. Leden moeten over iedere golfer 18 euro afdragen. Dit voorstel is goedgekeurd op de ALV van 28 april 2018.
 • Extra geld uit eigen reserves wordt gebruikt voor:
  • onderzoek naar economische en sociale waarde van golf;
  • het GEO-platform laten voldoen aan internationale normen;
  •  IT-projecten.

Volgende ALV

Op zaterdag 1 december 2018 is de volgende ALV, dit keer in DeWereelt van Sport. Er wordt gekeken naar een andere opzet, met de mogelijkheid tot het bezoeken van verschillende workshops door meer vertegenwoordigers van de golfclub, bredere agenda, meer verdieping en discussies. Het formele gedeelte aan het eind bedraagt dan maximaal 30 minuten.