Inhoud caddie

De gezondheidsvoordelen van golf

Golf is een fysieke, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus. Golf heeft gezondheidsvoordelen op fysiek, mentaal en sociaal gebied. Gebruik deze grote waarde van golf bij het werven van nieuwe spelers.

De Universiteit van Edingburgh publiceerde in 2016 een overzicht van 5.000 studies over golf. De algehele conclusie: golf is gezond! 

Andrew Murray van het Physical Activitity for Health Research van de Schotse universiteit kwam na het doorspitten van allerlei studies tot de conclusie dat golf duidelijk fysieke en mentale voordelen heeft voor golfers van alle leeftijden, maar dat de winst vooral aanwezig is naarmate een golfer ouder wordt. “We weten dat de matige fysieke activiteit die golf met zich meebrengt ervoor zorgt dat de levensverwachting stijgt, dat de sport voordelen heeft voor de geestelijke gezondheid en dat golf kan helpen om veertig belangrijke ziekten zoals hartaanvallen, beroertes, diabetes, borst- en darmkanker te voorkomen en te genezen. Er is bewijs dat erop duidt dat golfers langer leven dan niet-golfers en dat er verbeteringen zijn als het gaat om cholesterolwaarden, wellness, een beter zelfbeeld en eigenwaarde. Als je ervan uit gaat dat golf van erg jong tot heel oud kan worden gespeeld, dan toont deze studie een brede variëteit aan gezondheidsvoordelen voor mensen van alle leeftijden.”

De website golfandhealth.org is een voortvloeisel van de studie van het Physical Activitity for Health Research. Op de website en via het X-account @GolfandHealth is materiaal te vinden dat clubs en banen kunnen gebruiken om golfers te wijzen op de voordelen van fysieke activiteit in het algemeen en golf in het bijzonder op heldere en inzichtelijk wijze. Deze infographics kunnen ook helpen om niet-golfers en sceptici te informeren over de voordelen van het spelen van golf.

De gezondheidsvoordelen van golf in het kort 

 • Golf is een fysieke, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus.
 • Golf heeft gezondheidsvoordelen op fysiek, mentaal en sociaal gebied.
 • Golf speel je buiten in de natuur en dat vermindert de kans op chronische ziektes zoals diabetes, hartaanvallen, beroertes, borst- en darmkanker en dementie.
 • Bij een 18-holes ronde verbrandt een golfer tussen de 1.400 en 2.000 calorieën. Bij een 9-holes ronde worden 700 tot 1000 calorieën verbruikt. (Ook het oefenen op drivingranges is een gezonde lichamelijke activiteit. Hierbij verbrandt iemand ongeveer 135 tot 180 calorieën in een uur.)
 • Tijdens een 9-holes golfronde wandel je 3 tot 6 kilometer, bij 18 holes is dat 6 tot 8 km.
 • Van de Nederlandse golfers tussen de 18 en 54 jaar haalt 92% de landelijke Beweegnorm.
 • In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van de golfers de Beweegnorm.
 • Golf bespaart de maatschappij 17.500 euro per persoon per leven.
 • Golfers worden gemiddeld vijf jaar ouder dan niet-golfers.
 • Water, biodiversiteit, ruimtelijke variatie en lichtpatronen verlagen het stressniveau van mensen. Op golfbanen treft men biodiversiteit, ruimtelijke variatie en lichtpatronen. Water is er op veel golfbanen.
 • Stressvermindering en de mentale gezondheid zijn voor veel mensen hoofdredenen om te beginnen met golf.
 • Bij ouderen is sociale interactie een van de belangrijkste voorwaarden voor gezondheid; golf draagt bij aan het voorkomen van sociaal isolement.
 • Golf vermindert de kans op angsten, depressies en dementie.
 • De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat golf een zeer veilige sport is, uitermate geschikt om afstand te houden en toch sportief en sociaal bezig te zijn.

Achtergrond

Golf is beweging, ontspanning en sociale integratie

Uit meerde onderzoeken is gebleken dat golf een gezonde sport is voor mensen van alle leeftijden. Je bent buiten, in beweging en je kunt golf samen met vrienden, kennissen, collega's, familie en andere mensen spelen. Het is een ideale manier om je hoofd leeg maken, om te ontspannen, want je bent er écht even uit.

Ecorys heeft in 2019 in opdracht van de NGF, NVG en PGA Holland een onderzoek uitgevoerd naar de sociale waarde van golf. Het onderzoek is samengevat in Golfmarkt. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten samengevat in factsheets.

Bij de sociale waarde moet bijvoorbeeld aan het gezondheidsaspect van golf gedacht worden maar ook aan sociale integratie. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de redenen waarom golfers de sport beoefenen, in hoeverre de sport bijdraagt aan een gezonder leven en welke baten dit met zich meebrengt. De meeste spelers geven aan dat ze voor hun plezier golf spelen, maar ook gezondheid en sociaal contact worden vaak als reden genoemd.

Als mensen door golf de Beweegnorm halen (minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen), dan is dat veel waard. En dat is het geval. In het onderzoek uit 2018 werd vastgesteld dat 92 procent van de Nederlandse golfers tussen de 18 en 54 jaar de Beweegnorm haalt, tegenover 75 procent als men kijkt naar alle sporters in die leeftijden. In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van de golfers de Beweegnorm en dat is slechts 50 procent bij alle sporters.

Eind 2023 meldde NOC*NSF de volgende nationale cijfers:

 • 32% van de Nederlanders sport niet;
 • 33% van de jongeren (12-16 jaar) voldoet aan de beweegrichtlijn;
 • 50% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft overgewicht.

Wat golf een gezonde sport maak, is dat golfers grote afstanden afleggen, veel bewegen en veel calorieën verbranden – en dat tot op hoge leeftijd, want golf kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Mede omdat ze golf spelen zijn golfers gezonder en minder vaak ziek. Mede omdat ze golf spelen, leven ze langer dan mensen die de beweegrichtlijnen niet halen. Dat resulteert onder meer in lagere zorgkosten en golf bespaart de maatschappij op deze manier 17.500 euro per persoon per leven.

Golf is gezond omdat het een fysieke activiteit met een matige intensiteit is. Dit is een activiteit waarbij je drie tot zes keer meer calorieën verbrandt dan als je stilzit. Spelers zijn buiten in de frisse lucht en leggen een grote afstand af waarbij ze veel energie verbranden. In een ronde van negen holes verbrandt een golfer meer dan 450 calorieën en wandelt men al snel 4 tot 6 kilometer, zonder men het door heeft omdat men in een mooie natuurlijke omgeving loopt en een balsport bedrijft. Golf voelt daarom niet als een taak zoals een fitnessoefening als een verplichting kan voelen. De lichamelijke gezondheidsvoordelen van golf zijn het grootst als een speler wandelt en een lichte tas draagt of als een golfer een golftrolley gebruikt. De gezondheidsvoordelen zijn kleiner als een golfer een buggy gebruikt. In Nederland worden buggy's in het algemeen alleen gebruikt door oudere golfers die een ronde niet meer wandelend kunnen afleggen.

In een onderzoek gepubliceerd in het Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports kwam naar voren dat golfers gemiddeld vijf jaar ouder worden dan niet-golfers. Volgens de Zweedse onderzoekers geldt dit voor golfers van alle geslachten, alle leeftijdsgroepen en alle sociale achtergronden. Golfers leven langer omdat de sport bijdraagt aan mentale gezondheid, sociaal welzijn en het voorkomen van chronische ziektes.

Uit een Amerikaans onderzoek van het Zeenat Qureshi Stroke Institute is gebleken dat 65-plussers langer leven als ze minstens eens per maand golf spelen. En volgens een onderzoek van het Zweedse Karolinska Institute, gepubliceerd in het British Medical Journal, zijn ook actieve golfers van 75 jaar en ouder zeer gebaat bij de sport en kan het hun levensduur met 3,5 jaar verlengen. Door geregeld te bewegen is er sprake van een winst van twee jaar. Door sociale contacten op hun golfclub is er winst van nog eens anderhalf jaar.

Vanwege de hoge gezondheidswaarde wordt golf aanbevolen door organisaties als de WHO (World Health Organization), het US Department of Health and Human Services en de UK Chief Medical Officers. Wie 150 minuten per week golf speelt en het parcours wandelend aflegt, voldoet aan de WHO-aanbevelingen voor lichamelijke beweging. Een ronde over 9 holes duurt twee uur of minder en een ronde over 18 holes duurt 3,5 tot 4,5 uur.

Wat natuur voor mensen doet

Al voor de uitbraak van de coronapandemie was bekend hoe groot het effect van de natuur op onze gezondheid is. Een onderzoek in 2019 stelde vast dat onze gezondheid en ons welzijn er sterk bij gebaat zijn als we minstens 120 minuten per week in de natuur rondbrengen.

De coronapandemie legde bloot hoe belangrijk beweging, sociale interactie en het vertoeven in een groene en natuurlijke omgeving is voor de fysieke en geestelijke weerstand van mensen. Dit is precies wat golf als sport in de natuur biedt. Golf heeft een positief effect op het lichamelijke én mentale welzijn van mensen. Onderzoek in ‘coronatijd’ bevestigt dat contact met de natuur tot ontspanning en stressvermindering leidt. Het risico op depressies wordt verlaagd. 

"We wonen, sporten en recreëren graag in het groen, en dat is niet voor niets", zegt IVN Natuureducatie in het rapport Wat natuur voor je doet uit 2020 over de impact van natuur op mensen. "Lichaam en geest zijn afgestemd op een leven in de natuur; zo evolueerden wij." Uit wetenschappelijk onderzoek, zo is in het rapport te lezen, blijkt het volgende:

 • Hoe vaker we in de natuur zijn, hoe minder stress we in ons leven hebben.
 • In natuur vinden onze hersenen de stimulans  die ze nodig hebben. Tijdens en vlak na een flinke wandeling door de natuur is in je hersenen het piekercentrum (de subgenuale prefrontale cortex) minder actief. Een even lange wandeling, maar dan door de stad, heeft dat effect niet. Piekeren - het oeverloos herkauwen van negatieve gedachten - levert stress en verhoogt de kans op depressie.
 • Natuurgebieden en stadsgroen maken ons leven gezonder. Groen is letterlijk van levensbelang voor mensen. Overzichtsstudies geven een eenduidig beeld: in een groene omgeving zijn mensen niet alleen gelukkiger maar ook gezonder. Van diabetes tot depressie en migraine, en van astma tot angststoornissen en hartproblemen: voor tal van
  aandoeningen is er een relatie gemeten met groen: meer groen in je leefomgeving betekent minder ziek en een langer leven.
 • Hoe mooier we natuur vinden, hoe gezonder we er van worden. 
 • Alleen naar natuur kijken helpt al om gezonder te zijn. Bewegen in de natuur heeft vaak een nog groter effect.
 • Hoe natuurlijker de omgeving, des te groter is het angst-reducerende effect van sportieve activiteit in de natuur.
 • Lichaamstraining in de natuur verlaagt de bloeddruk en verhoogt de hartvariabiliteit, wat de kans op hartfalen verkleint.
 • Natuur zet lichaam en geest in een andere stand, waarschijnlijk simpelweg doordat we in de natuur zijn geëvolueerd.
 • Je hoeft maar twee uur per week in de natuur te zijn om het grootste deel van de gezondheidseffecten mee te pikken.

In een internationaal onderzoek uit 2020, een onderzoek dat gedaan werd door Syngenta Golf na de uitbraak van corona, gaven nieuwe golfers aan dat stressvermindering een belangrijke reden was waarom ze met de sport golf zijn begonnen. 55 Procent van de 250 spelers die aan het onderzoek meededen, noemde ‘mentaal welzijn’ als een hoofdreden om met golf te beginnen. 50 Procent noemde daarnaast ‘de sportuitdaging’ als een hoofdreden, 38 procent ‘lichamelijk welzijn’, 31 procent ‘sociaal welzijn’ en 12 procent ‘de mogelijkheid om aan clubwedstrijden mee te doen’.

In een ander internationaal onderzoek van Syngenta, onder ruim 3.000 mensen, werden twee hoofdredenen genoemd waarom mensen met golf zijn begonnen. 1: buiten zijn. 2: ontspanning en stressvermindering.

Dat je in golf in een groene en natuurlijke omgeving bent, is altijd een van de gezondheidsvoordelen van de sport geweest. Tot de coronapandemie uitbrak in 2020 heeft de sport dit positieve effect van de sport wel een plaats in de communicatie gegeven, maar geen prominente plaats. De gezondheidswaarde van golf mag echter beschouwd worden als de grootste waarde van de sport en een goede reden voor iedereen om de sport te beoefenen. 

Dat geldt voor mensen van alle leeftijden want golf kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Er zijn golfers van 90+ jaar die nog wekelijks spelen. In het al genoemde onderzoek naar de sociale waarde van golf kwam naar voren dat golf tot veel interactie met andere mensen leidt – van alle leeftijden – en dat verhoogt de eigenwaarde en het gevoel van geluk. Dat de sociale waarde van de golfsport groot is, blijkt ook uit buitenlandse onderzoeken. In een recent Engels rapport werd vastgesteld dat golf leidt tot een verbeterde gezondheid, betere werk- en schoolprestaties en een verhoogd welzijn.

Voor ouderen geldt dat sociale interactie een van de belangrijkste voorwaarden voor gezondheid is. In een golfclub en op een golfbaan speel je met vaste vrienden en je ontmoet er nieuwe mensen. Omdat golf tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden, draagt de sport bij aan het voorkomen van sociale isolatie van oudere mensen en het daarmee samenhangende risico op depressie en vervroegde dementie.

Golf draagt bij oudere mensen ook bij aan een betere balans en lichamelijke conditie. Volgens sommige onderzoeken heeft golf ook positieve effecten op de de stofwisseling en de gezondheid van de luchtwegen en het hart.

Het gras op golfbanen, de bomen en de waterpartijen, de ruimte en het gezelschap van andere spelers: golfbanen zijn gezonde rustplaatsen. Golf heeft ook een meditatieve waarde. Bij golf ligt de bal stil en een speler heeft veel tijd om na te denken. Als het niet goed gaat, komen er negatieve gedachten op. Een golfer moet hiermee leren omgaan. Golf leert je om niet op te geven omdat slechte slagen heel snel kunnen overgaan in goede slagen.

De uitbraak van het coronavirus maakte ook duidelijk dat golf een zeer veilige sport is in een periode dat er een epidemie op wereldwijde schaal heerst. Golf kan wel, zoals elke sport, tot blessures leiden maar het aantal blessures is vergeleken met andere sporten gering. Wie een warming-up doet, een goede techniek aanleert en met materiaal speelt dat past bij het lichaam, verkleint het risico op blessures. Golfers moeten daarnaast waakzaam zijn voor verbranding omdat ze lange tijd buiten zijn. Ze kunnen het risico vermijden door goede voorzorgsmaatregelen te nemen op het gebied van kleding en zonnebrandcrème. Samengevat: de gezondheidsvoordelen van de sport zijn vele malen groter dan de nadelen.

Ook het bijwonen van een golfwedstrijd heeft gezondheidsvoordelen, zo blijkt uit onderzoek door de R&A. Toeschouwers bij golfwedstrijden zitten op tribunes én wandelen mee met hun favoriete spelers terwijl die hun wedstrijdronde spelen. De gemiddelde golftoeschouwer op een toernooidag verbrandt meer dan 1.000 calorieën en legt  ruim 11.000 stappen af. Het algemeen gezondheidsadvies is dat mensen dagelijks 10.000 stappen doen. De gemiddelde toeschouwer is ook urenlang buiten met vrienden en familie in een groene omgeving.

Lees ook:

GOLF.NL

Op deze pagina van GOLF.NL staan verschillende artikels over golf en gezondheid. Clubs kunnen deze teksten of delen ervan gebruiken.