Besturen in golf

Het verdienmodel van de golfsport wordt traditioneel ingevuld door te ‘sturen’ op leden; als er voldoende leden zijn, is er sprake van een gezonde exploitatie. Hoewel dit model in het verleden goed heeft gewerkt en ook nu nog succesvol toegepast kan worden, zijn er wel enkele kanttekeningen bij te maken.