Inhoud caddie

Het Sportakkoord

Het Sportakkoord heeft als doel om sport toekomstbestendig te maken. Wat betekent het Sportakkoord voor clubbestuurders, baanmanagers en baanexploitanten?

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I.

Wat kun je als sportclub met het Sportakkoord?

Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken. In zo'n lokaal sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken. Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling hiervan. Dragen jouw plannen bij aan de gestelde doelen? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de beschikbare middelen.

De achtergrond van het Sportakkoord

Het Sportakkoord is een initiatief van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Sportaanbieders, VNG en de rijksoverheid. In 2018 is Sportakkoord I gelanceerd. Het doel is om de organisatie en financiën van sport toekomstbestendig te maken. In het Sportakkoord werken overheid, bedrijfsleven, sport en maatschappelijke organisaties samen. Het Nationaal Sportakkoord is in juni 2018 door minister Bruno Bruins van Sport ondertekend. Daarna heeft de minister een oproep gedaan om ook lokale sportakkoorden te sluiten. 

De kracht van sport en bewegen om te verenigen is zo groot omdat mensen er plezier aan beleven. Plezier door actief te sporten, door te spelen op straat, door samen sportevenementen te bezoeken of door actief te zijn als vrijwilliger. Dat plezier wordt niet beperkt door landsgrenzen of generaties. Omdat zo veel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, vormt sport een krachtig instrument. Een instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorderen. De wedstrijd, de toertocht of de bridge-avond brengt mensen samen. Het helpt om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Kortom; de sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo vaak benadrukt worden.

Met het Sportakkoord worden de perspectieven van VWS, VSG/VNG en NOC*NSF met betrekking tot sport in Nederland verenigd. Deze drie partijen onderschrijven dat sport en bewegen van grote waarde is voor individuen en voor de samenleving. Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen.

Op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen.

Het Sportakkoord en verduurzaming van accommodaties

Het Sportakkoord bestaat uit vijf deelakkoorden: 

  • Deelakkoord Inclusief sporten & bewegen
  • Deelakkoord Duurzame sportinfrastructuur
  • Deelakkoord Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Deelakkoord Positieve sportcultuur
  • Deelakkoord Vaardig in bewegen

De verduurzaming van sportaccommodaties is vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Sport. Hierin staat hoe de rijksoverheid, sport en gemeenten ambities uit het klimaatakkoord en Sportakkoord in de praktijk zullen gaan brengen. De Routekaart Verduurzaming Sport is in 2020 ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

De golfsport heeft deze uitdaging - de verduurzaming van sportaccommodaties - al jaren geleden opgepakt en ondergebracht in GEO-certificering, een traject dat leidt naar het internationaal erkend GEO-duurzaamheidskeurmerk (aangesloten bij ISEAL Alliance). Ter ondersteuning van GEO-certificering is er een online portal met de naam OnCourse Nederland. OnCourse doorlopen betekent niet alleen voldoen aan internationale GEO-criteria maar ook aan alle wet- en regelgeving op het gebied van duurzaam beheer. Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een audit het GEO-certificaat, het internationale keurmerk van de GEO Foundation voor milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord beheer.

Duurzaam golfbaanbeheer middels GEO-certificering is inmiddels noodzaak geworden en steeds minder vrijblijvend. Golfbanen mogen bijvoorbeeld vanaf 2020 enkel onder strikte voorwaarden en in uitzonderlijke gevallen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken (lees hier meer). Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. GEO-certificering leidt daarnaast ook tot bewustwording op het gebied van natuur, bronnen (energiegebruik) en gemeenschap (de drie thema’s van OnCourse). Daarmee verschaft GEO-certificering inzicht in een groot deel van de totale bedrijfsvoering van een golfbaan. Meer informatie is te vinden op ngf.nl/geo.

Algemene informatie over het Sportakkoord op rijksoverheid.nl.
De publieksversie van het Nationaal Sportakkoord op rijksoverheid.nl.
Het volledige Nationaal Sportakkoord op tweedekamer.nl.