Inhoud caddie

Informatieplicht energiebesparing voor golfclubs

In 2019 is de Informatieplicht energiebesparing in werking getreden. Die geldt ook voor golfclubs. De Informatieplicht energiebesparing betreft een plicht om te rapporteren over energiebesparende maatregelen.

Verbruikt je golfclub per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dit geldt voor veel golfclubs. Is dit ook op jouw golfclub het geval, dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Daarnaast geldt per 1 juli 2019 de Informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je uiterlijk op 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd.

Nog niet gerapporteerd? Controleer of je een informatieplicht hebt en rapporteer alsnog. Dat doe je in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO). Meer hierover lees je verderop op deze pagina.

De informatieplicht energiebesparing is ingesteld om energiebesparing te stimuleren en versnellen. De informatieplicht is onderdeel van de wet- en regelgeving en maakt daarom ook onderdeel uit van de GEO-certificering van golfbanen.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Elke golfclub moet zelf bepalen of de Informatieplicht Energiebesparing van toepassing is. De RVO heeft een stappenplan gemaakt om dit proces gemakkelijker te maken. Bekijk het stappenplan op infographics.rvo.nl/informatieplicht.

Wat zijn erkende maatregelen?

Blijkt uit het stappenplan dat de club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars.

Inloggen om erkende maatregelen te rapporteren

Is duidelijk welke erkende maatregelen genomen zijn? Dan moeten die gerapporteerd worden als dat nog niet is gedaan voor 1 juli 2019. Dat doet men in eLoket. Om in te loggen in eLoket heeft men een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Dat kan aangevraagd worden bij een leverancier (nekijk hier het leveranciersoverzicht). De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar. 

Rapporteren

Is het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket of naar mijn.rvo.nl om te rapporteren, als dat nog niet gedaan is. Goed om bij de hand te houden:

  • Het KvK-nummer van de club
  • De NAW-gegevens
  • Contactinformatie van de club
  • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of de vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd of dat er een alternatieve maatregel is genomen.

Controle

De gemeente of omgevingsdienst heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd.

Meer informatie: rvo.nl.