Terug naar Strategie, statuten en reglementen

Digitalisering

‘Digitalisering’ is een focuspunt in het Strategisch Plan 2021+. We vatten hier kort samen wat het focuspunt inhoudt en hoe er in 2021 invulling aan is gegeven.

De verregaande digitalisering op allerlei gebied eist dat we via digitale en sociale netwerken contact onderhouden met verschillende doelgroepen en golfers voorzien van digitale diensten en gemak. Hierbij speelt GOLF.NL, het NGF-merk voor de golfer, een centrale rol. GOLF.NL moet qua inhoud en uitstraling aansprekend zijn voor nieuwe jonge golfers en het digitale gemak bieden waaraan behoefte is. Dat geschiedt nu al heel succesvol met de app GOLF.NL (voor onder meer het noteren van scores) en de platforms GOLFGO (voor het boeken van starttijden), Golfstart (voor het boeken van een beginnerscursus) en Open Golfdag (voor het boeken van een kennismakingsles).

Digitale diensten zijn onontbeerlijk om het doel van het beleidsplan te bereiken: een gezonde golfsport op de lange termijn. Niet alleen jongere generaties maar ook oudere golfers verwachten digitaal gemak. Aan de andere kant bieden digitale producten veel kansen om golfers te enthousiasmeren en te activeren en om data te verzamelen die inzicht geven in trends. Om deze reden is digitalisering al jaren een prioriteit voor de NGF en is er nu allerlei digitaal gemak voor golfers. Via de app GOLF.NL en de platforms GOLFGO, Golfstart en Open Golfdagen worden beginnende en ervaren golfers naar allerlei golfaanbod op clubs en banen in hun regio geleid. Door sterke digitale tools is de golfsport klaar voor de toekomst.

De app GOLF.NL

De app GOLF.NL (en de de desktop-/tabletvariant mijn.golf.nl) faciliteert onder meer het noteren van (qualifying) scores en het bijhouden van een handicap. De app bestaat al sinds 2016 en toont sinds 2019 ook de digitale NGF-pas van een golfer. Een groot voordeel van de digitale pas is dat deze altijd de actuele handicap van een golfer toont. Daarnaast is het minder belastend voor het milieu dan een plastic kaartje. Het streven van de NGF is dat de plastic pas langzaam maar zeker wordt afgeschaft. Sinds 2020 al wordt een fysieke pas niet meer automatisch verstrekt aan golfers, alleen op aanvraag. Dankzij de medewerking van clubs wordt de ambitie om steeds minder plastic passen te verstrekken gerealiseerd: in 2021 zijn nog maar 25.000 plastic NGF-passen geproduceerd. Dat is ongeveer 5% van alle golfers. Op de digitale pas staat vanaf 2021 het GSN (Golf Service Nummer) van een speler. Een golfer die lid is van twee clubs heeft twee NGF-nummers maar iedere speler heeft maar één GSN. Aan het GSN van een speler zijn de handicapgegevens gekoppeld.

Golfstart en Open Golfdagen

De platformen Golfstart en Open Golfdagen leiden beginners naar starterscursus en van kennismakingslessen in hun regio. Het aantal Golfstart-deelnemers is in 2021 licht toegenomen (3%). Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk Golfstart-deelnemers golfer worden, is er in 2021 een koppeling gerealiseerd tussen Golfstart en de NGF-ledendatabase. Dit betekent dat beginnende golfers een GSN (Golf Service Nummer) toegekend krijgen en daardoor in beeld zijn bij de NGF. Op deze wijze kunnen de beginnende golfers die niet direct lid worden van een club gestimuleerd worden om door te gaan met golf en lessen en zich aan een club te verbinden.

GOLFGO

Het starttijdenplatform GOLFGO, een initiatief van de NGF en NVG, is sinds mei 2020 in de lucht, aanvankelijk alleen als website (golfstart.golf.nl) maar later in 2020 is GOLFGO geïntegreerd in de app GOLF.NL. Via GOLFGO kunnen golfers een starttijd boeken op banen die aangesloten zijn bij het reserveringsplatform.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Stijgende cijfers

Uit de cijfers van 2021 blijkt de grote behoefte aan de digitale diensten die de NGF in de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht en stap voor stap verder ontwikkelt: steeds meer golfers maken er gebruik van. De stijgende lijnen app GOLF.NL hebben zich in het verslagjaar voortgezet. Dit betreft het aantal accounts (310.000 aan het einde van 2021, wat een stijging van 29% inhoudt) maar ook het aantal toegevoegde vrienden (+45%) en het aantal ingevoerde scores (+76%). Het aantal scores per golfer is toegenomen met 27%.

Bij de ontwikkeling en promotie van de platforms GOLFGO, Golfstart en Open Golfdag werkt de NGF nauw samen met de NVG en PGA Holland. Het aantal boekingen via het online starttijdenplatform GOLFGO stijgt gestaag. Steeds meer spelers boeken een starttijd via GOLFGO in de app en steeds minder via de website golfgo.nl. Het aantal reserveringen per golfer lag in 2021 op 8,5; dat is ten opzichte van een jaar eerder een stijging van 16%. Het aantal deelnemers aan open golfdagen via het platform Open Golfdag (opengolfdag.nl) is in 2021 met 55% gestegen.

De kracht van GOLFGO, Golfstart en Open Golfdagen is dat het nationale platforms zijn die hoog verschijnen in zoekmachines als Google. Bovendien zorgt de NGF voor promotie. Hierdoor worden veel mensen bereikt, wat clubs in hun eentje niet zo gemakkelijk voor elkaar krijgen. Mensen in het hele land vinden zo gemakkelijk de weg naar regionaal aanbod van Golfstart-cursussen, open golfdagen en kennismakingslessen.

De NGF promoot dat veel clubs en banen hun aanbod plaatsen op Golfstart en Open Golfdagen en biedt ondersteuning bij de marketing van Golfstart-cursussen en open golfdagen, want hoe meer aanbod, hoe beter de platforms werken. De praktijk leert dat clubs die geregeld aanbod plaatsen op de platforms, veel nieuwe golfers werven. Golfstart, in 2019 gelanceerd, zorgt ervoor dat nieuwe golfers goed opgevangen worden. Met een goed vervolgtraject na de Golfstart-cursus kunnen clubs de nieuwe golfers aan hun vereniging binden. In 2022 zal de NGF het Golfstart-platform verder ontwikkelen om clubs hierbij te ondersteunen.

Allereest zijn het de golfers die profiteren van de app GOLF.NL en de platforms GOLFGO, Golfstart en Open Golfdagen, maar ook clubs en banen doen er hun voordeel mee. Een golfer vindt gemakkelijk de weg naar clubs en banen in de regio. Bovendien beschikt de golfsector dankzij de digitale diensten over steeds meer data en daarmee inzichten. Denk hierbij aan data over de gemiddelde handicap van verschillende leeftijdsgroepen of het aantal 9-holes- en 18-holesronden dat gespeeld wordt. Meer cijfers over de digitale diensten van GOLF.NL zijn te vinden in het hoofdstuk 'Statistieken ledenontwikkeling en online diensten'.

De tekst loopt door onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

ICT

Omdat de digitale diensten succesvol zijn, wordt er elk jaar geïnvesteerd in een uitbreiding van de functionaliteiten. Dat geldt ook voor Caddie (caddie.ngf.nl), het NGF-serviceportaal dat digitaal gemak biedt aan golfclubs, -banen en professionals. Bij de ontwikkeling van alle digitale diensten werkt de NGF volgens een ICT Roadmap. Om de uitvoering in goede banen te leiden, heeft de NGF voor elk ICT-project een projectgroep met een verantwoordelijke projectleider aangewezen.

Influencers

Een van de effecten van de wereldwijde digitalisering is dat social media zeer invloedrijke media zijn geworden. Voor GOLF.NL zijn social media een belangrijk middel om ‘content’ en producten onder de aandacht te brengen van (potentiële) golfers. Hierbij is GOLF.NL eind 2020 gaan samenwerken met ‘influencers’. Dat zijn personen die een grote invloed hebben op social-mediakanalen zoals Facebook en Instagram, omdat ze veel volgers hebben. Vrouwelijke influencers hebben vooral invloed op vrouwen en mannelijke op mannen. De samenwerking met influencers heeft als doel dat meer mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 50 jaar starten met golf. Daarnaast is het een doel om een positieve imagoverandering in gang te zetten. De campagnes in samenwerking met invloedrijke personen realiseren dat doel, omdat de influencers aan de beoogde doelgroepen laten zien dat golf een aantrekkelijke, toegankelijke en leuke sport is voor jongeren, zowel mannen als vrouwen.

In het verslagjaar is samengewerkt met onder anderen actrice/presentatrice Moïse Trustfull, kickbokser Rico Verhoeven en oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo. Zij plaatsen op hun social-mediakanalen enthousiaste berichten over hun eerste stappen in de golfsport. Ze zetten een ander beeld van golf neer en daarmee ontkrachten ze het bekende en onjuiste imago dat nog steeds aan golf kleeft (een duur en elitair spel voor rijkere en oudere mensen).

De tekst loopt door onder de video.

 

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

De promotie van golf via influencers werpt haar vruchten af en wordt daarom na 2021 voortgezet. Bovendien zal GOLF.NL in 2022 ook ‘micro-influencers’ gaan inzetten om open golfdagen te promoten. Dit zijn personen die invloed hebben in een bepaalde niche of in een bepaalde regio. Micro-influencers hebben minder volgers en invloed dan influencers, maar hun fanschare heeft wel vaak dezelfde specifieke interesses. De NGF moedigt aan dat clubs hun eigen micro-influencers inzetten en biedt hierbij ondersteuning. Social media en influencers worden ook ingezet in de themacampagnes die de NGF voert. Deze campagnes komen aan de orde in het volgende hoofdstuk, ‘Aandacht voor de beginnende golfer’.

Digitalisering van het regelexamen

Het team Handicap & Regels is in 2021 begonnen met een onderzoek naar het starterstraject van een golfer op het gebied van de regels. Dit onderzoek wordt in 2022 voortgezet. Samen met clubs en banen wordt gekeken welke aanpassingen gewenst zijn voor zaken als het golfregelexamen, golfbaanpermissie en handicap 54. Een uitkomst van een vooronderzoek is dat er een behoefte is aan een online regelexamen. De NGF buigt zich daarom over de ontwikkeling hiervan. Als een online examen gerealiseerd is, kunnen golfclubs zelf besluiten of ze hier wel of niet gebruik van willen maken.

Lees verder:
Focuspunt 3 in 2021: Aandacht voor de beginnende golfer
Focuspunt 4 in 2021: Kwaliteit golfsport

Keer terug naar de hoofdpagina NGF-jaarverslag 2021.