Beeld: Koen Suyk
Inhoud caddie

Golfstart, de beste start in golf!

De initiatiefnemers van de Open Golfdagen (NGF, NVG en PGA Holland) hebben een nieuw boekingsplatform voor beginnende golfers: Golfstart. Het is een vervolg op de Open Golfdagen en bedoeld om beginners beter te introduceren in en langer te binden aan de golfsport.

Golfstart is een platform met landelijk beginnersaanbod van golflespakketten. In overleg met golfclubs, -banen en -professionals is een programma/lespakket samengesteld van zes golflessen voor 99 euro met diverse extra opties.

Waarom Golfstart?

Cijfers en onderzoeken onder beginnende golfers in Nederland tonen aan dat 60 procent binnen twee jaar de sport weer verlaat (Bron: GolfMarkt). Aanleiding hiervan is onder andere de slechte start in golf. Zo wordt vaak beloofd dat je golf in één dag of weekend kunt leren. We zien ook dat beginnende golfers stad en land afreizen om ergens hun handicap (GVB) te kunnen halen terwijl dit in hun directe omgeving ook kan, maar beginners weten dit aanbod simpelweg niet te vinden. Daarnaast laat de begeleiding van beginnende golfers ná hun start in golf vaak te wensen over. Mensen worden direct lid van een golfclub zonder dat ze goed geïntroduceerd zijn in het spel of weten welk vervolgaanbod van de golfschool of -club er is. Ook komen ze weinig in contact met andere beginnende golfers waardoor zij minder gestimuleerd worden om verder te gaan. Het platform Golfstart speelt hierop in door beginnende golfers intensiever en inhoudelijk beter te begeleiden en legt daarbij de nadruk op samen leren golfen. Zodat beginners langer verbonden blijven aan de club/baan en dus aan de golfsport.

 

Voordelen van Golfstart

 • Gebruikmaken van een boekingssysteem inclusief alle gemakken zoals boeken, betalen, mailflow-opvolging, bevestiging, etc.
 • Beginnen met golf landelijk promoten bij partners buiten de golfmarkt. Denk aan NOC*NSF, Booking.com, Menzis, TeamNL, Decathlon, etc.
 • Meegaan in de veranderende digitaliserende (sport)maatschappij. 
 • Beter inzicht in en inspelen op de veranderende behoefte van de nieuwe golfer.

Inhoud van Golfstart

Golfstart bestaat uit een lespakket van zes golflessen van een uur (of ten minste 45 minuten) voor 99 euro. Tijdens de laatste (baan)les wordt de NGF-golfbaanpermissie behaald en uitgegeven aan de golfer.  NB. Voor het eerste jaar golfbaanpermissie hoeft een golfclub geen NGF-afdracht te doen.

Vaste afspraken

 • De prijs en het aantal golflessen van een Golfstart-lespakket staan vast.
 • Een lespakket gaat pas door bij een minimum aantal aanmeldingen, te bepalen door de golfclub/baan.
 • Een lespakket vindt plaats op minimaal vier verschillende dagen om training tussen de lessen door te stimuleren.
 • Er is een vervolgprogramma waarmee beginnende golfers verder kunnen om hun handicap te behalen.

Optioneel aan te vinken extra’s 

 • Golfballen tijdens de golflessen.
 • Gebruik oefenfaciliteiten gedurende het Golfstart-lespakket.
 • Gebruik par-3-baan gedurende het Golfstart-lespakket.
 • Gebruik leen-golfset tijdens de golflessen.
 • Greenfee om na het Golfstart-lespakket handicap 54 te halen.

Meedoen en planning

Iedere golfclub, -baan of -school in Nederland kan meedoen met Golfstart en in het systeem van Clubbase één of meerdere Golfstart-lespakketten aanmaken. Hierbij tref je een voor ingevuld voorbeeldlespakket aan dat je kunt aanpassen aan jouw situatie en voorkeuren zoals data, tijd, inhoud etc.

Kosten

Er zijn in de basis geen kosten verbonden aan het meedoen met Golfstart. De betalingen van een Golfstart-lespakket verloopt via IDEAL en wordt kort na de start van het lespakket uitgekeerd aan de betreffende club/baan. De transactiekosten komen voor rekening van de golfer.

Meedoen en aanmelden?

Ga naar clubbase.sport.nl.