Terug naar Nieuwsoverzicht

BTW op de golfbaan

8 oktober 2019

Golfbaanexploitanten en golfverenigingen komen in hun dagelijkse bezigheden op verschillende wijzen in aanraking met btw. Zowel bij prestaties die door golfbaanexploitanten en golfverenigingen zelf worden verricht, als bij de prestaties die zij inkopen speelt btw een rol.

Tijdens een recente bijeenkomst gaf Deloitte, als partner van de NGF, ook een update over de nieuwe Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Daarnaast kwamen andere relevante zaken voor de golfmarkt aan de orde, onder andere:

  • Wat behelst een herstructurering (bijvoorbeeld fusie) binnen uw vereniging, club of baan? Wat als bijvoorbeeld het vastgoed in een bv zit en de wens is om de bv op te heffen? Waar moet dan bestuurlijk, fiscaal en statutair rekening mee worden gehouden? En zijn er andere overwegingen om de structuur (voorlopig) in stand te houden?
  • Ontwikkelingen rondom de Natuurschoonwet 1928 en de gevolgen daarvan voor golfbanen.
  • Delen van praktijkervaringen rondom de gewijzigde btw-sportvrijstelling en de BOSA.

Meer informatie?

In de brochures, die in samenwerking tussen de NGF en Deloitte is opgesteld, komen de belangrijkste aspecten op het gebied van btw waar golfbaanexploitanten en golfverenigingen mee te maken (kunnen) krijgen aan bod. U kunt deze downloaden en rustig naslaan bij specifieke onderwerpen.

Let op!

De brochure kan als leidraad dienen bij het bepalen van de juiste btw-behandeling van de door u als golfbaanexploitant of de door u als golfvereniging gekochte en verkochte prestaties. U dient hierbij echter te beseffen dat btw een complexe belasting is, waarbij de ‘juiste oplossing’ sterk afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in elk specifiek geval. Wij adviseren u dan ook om financiële risico’s te voorkomen door in voorkomend geval contact op te nemen met een adviseur of de Belastingdienst.

Editie voor niet-winst beogende instellingen (Geactualiseerde) versie mei 2019

Editie voor winst beogende instellingen (Geactualiseerde) versie mei 2019