Inhoud caddie

Wegwijs in btw voor golfbanen

Golfbaanexploitanten en golfverenigingen komen in hun dagelijkse bezigheden op verschillende wijzen in aanraking met btw. Zowel bij prestaties die door golfbaanexploitanten en golfverenigingen zelf worden verricht, als bij prestaties die zij inkopen speelt btw een rol.

In de Wegwijs in btw voor golfbanen, die in samenwerking tussen de NGF en Deloitte is opgesteld, komen de belangrijkste aspecten op het gebied van btw waar golfbaanexploitanten en golfverenigingen mee te maken (kunnen) krijgen aan bod. 

Dien je bijvoorbeeld btw in rekening te brengen indien je toegang verleent tot oefenfaciliteiten als de driving range of de putting green - en zo ja: hoeveel btw dien je in rekening te brengen? En hoe zit dat als je je golfbaan ter beschikking stelt aan een zelfstandig werkende golfprofessional die op je golfbaan golflessen verzorgt? In deze brochure gaan wij in op deze en vele andere onderwerpen. 

Voorkom financiële risico’s door contact op te nemen met een adviseur of de Belastingdienst

Wij schetsen hierbij niet enkel de ‘juiste btw-behandeling’ maar lichten ook het hoe en waarom hiervan toe. Met ingang van 1 januari 2019 is onder meer de sportvrijstelling grondig gewijzigd en is het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Naar aanleiding hiervan is de Wegwijs in btw voor golfbanen geactualiseerd en opgesplitst in twee edities: één editie voor winst beogende instellingen en één voor niet-winst beogende instellingen.

De brochure kan als leidraad dienen bij het bepalen van de juiste btw-behandeling van de prestaties die je als golfbaanexploitant of golfvereniging koopt of verkoopt. Je dient hierbij echter te beseffen dat btw een complexe belasting is, waarbij de ‘juiste oplossing’ sterk afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in elk specifiek geval. Wij adviseren dan ook om financiële risico’s te voorkomen door in voorkomend geval contact op te nemen met een adviseur of de Belastingdienst.

Wegwijs in btw voor golfbanen
Wegwijs in btw voor golfbanen

Editie voor niet-winst beogende instellingen - geactualiseerde versie januari 2021

In deze tabel is een overzicht opgenomen met voorbeelden van kosten, waarbij een inschatting is gemaakt of deze kosten onder voorwaarden subsidiabel zijn conform de BOSA of dat de btw op deze kosten voor aftrek via de aangifte omzetbelasting in aanmerking komt.

Editie voor winst beogende instellingen - geactualiseerde versie januari 2021

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties - versie januari 2021

Vragen en antwoorden Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties - versie december 2020