Inhoud caddie

BTW

Golfbaanexploitanten en golfverenigingen komen in hun dagelijkse bezigheden vaak in aanraking met btw. Voor de sport gelden verschillende btw-regelingen; naast het algemene tarief van 21% is er de Sportvrijstelling, het verlaagde tarief van 6% voor producten en diensten die ‘gelegenheid geven om te sporten’. Wanneer is wat nu van toepassing?
Samen met haar partner Deloitte heeft de NGF de digitale leidraad ‘Wegwijs in btw voor golfbanen’ opgesteld. Hierin wordt alle relevante btw-wetgeving beschreven en wat die voor je kan betekenen.
  
Wegwijs in btw voor golfbanen

Moet je bijvoorbeeld btw in rekening brengen als je toegang verleent tot jouw oefenfaciliteiten? En zo ja, hoeveel dan? En hoe zit dat als je jouw golfbaan ter beschikking stelt aan een zelfstandig werkende golfprofessional die golflessen geeft? In de leidraad worden niet alleen ‘de juiste btw-behandeling’ geschetst, maar ook het hoe en waarom toegelicht. Helaas kan de leidraad niet altijd uitsluitsel geven; btw is een complexe belasting waarbij de juiste oplossing sterk afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in elk specifiek geval.

Als je twijfelt over hoe je wetgeving moet interpreteren of toepassen, is het goed contact op te nemen met een adviseur of de Belastingdienst.

Voor golfbanen en golfclubs