Inhoud caddie

Registratieplicht voertuigen en golfkarren

Sinds 1 januari 2022 geldt een registratieplicht voor landbouwvoertuigen en overige voertuigen. Lees hier wat dit betekent voor voertuigen op golfbanen, waaronder golfkarren, zitmaaiers en paragolfers.

Dit artikel wordt in de loop der tijd geactualiseerd. De laatste update is van 3 maart 2023.  

Sinds 1 januari 2022 geldt er een registratieplicht voor landbouwvoertuigen en overige voertuigen. Na een registratie van een voertuig kan een kentekenplaat worden aangevraagd.

Zonder registratie en kentekenplaat mag een voertuig niet de openbare weg op. Het begrip "openbare weg" is veel omvattender dan menigeen weet. Een eigen terrein met open toegang (van bijvoorbeeld een golfbaan) wordt bijvoorbeeld ook gezien als openbare weg. Lees hierover meer op de website van de RDW (Rijksdienst wegverkeer). De uitleg van het begrip 'openbare weg' door de RDW is echter volgens verschillende organisaties, waaronder de Stichting Handicart, voor discussie vatbaar.

Het was eind 2021 onduidelijk - en het is nog steeds onduidelijk - of golfkarren (zowel Handicarts ter beschikking gesteld door de Stichting Handicart als golfkarren in het bezit van de club/baan) ook onder de registratieplicht vallen. Er zijn namelijk aanknopingspunten om aan te nemen dat de registratieregels niet gelden voor golfkarren. De golfkar komt namelijk niet met zoveel woorden voor in de beschrijvingen van RDW (Rijksdienst wegverkeer) over de kentekenregistratieplicht. Zie hiervoor in de bijlage onder aan deze pagina "de beslisboom" die de branchevereniging (Fedecom) heeft opgesteld bij bestaande voertuigen.

In overleg met Stichting Handicart wordt de juridische positie van golfkarren onderzocht. Ook wordt onderzocht of golfkarren en soortgelijke voertuigen een 'eigen' type aanduiding toegekend kunnen krijgen zodat er geen kentekenplicht is. Ook hierover zal Stichting Handicart verder juridisch advies inwinnen en in gesprek gaan met RDW. 

Antwoorden van de RDW op vragen

In dit document beantwoordt RDW een aantal vragen die in 2022 zijn gesteld door Stichting Handicart. Het gaat om de volgende vragen:

  • Kunnen geregistreerde golfkarren op de openbare weg worden gebruikt wat de RDW betreft?
  • Op welke punten voldoen de golfkarren wat u betreft niet aan de eisen voor mobiele voertuigen? 
  • Als de golfkarren niet kwalificeren als mobiele voertuigen, hoe moeten deze dan geregistreerd worden (mede gezien de eerdere oproep van de RDW om golfkarren te registreren)?
  • Bent u op de hoogte van eventuele aanstaande nieuwe regelwetgeving die relevant zou kunnen zijn voor de golfkarren?
  • Wat wordt er binnen de RDW gedaan om de situatie op te lossen?
  • Is de minister voornemens handhavend op te gaan treden tegen 'foutief' geregistreerde golfkarren?
  • Kunt u ons aangeven welke voertuigen verkeerd geregistreerd staan?
  • Krijgen partijen de kosten die gemaakt zijn voor de inschrijvingen terug? 
  • Wat moeten eigenaren van golfkarren volgens u doen zodat deze op de openbare weg mogen?
  • Kunt u toelichten waarom vorig jaar nog actief is opgeroepen om de golfkarren als mobiele voertuigen te registreren?

Het advies eind 2021

De NGF en Stichting Handicart hebben eind 2021 geadviseerd om, in afwachting van verdere ontwikkelingen, alle onderhoudsmachines, -voertuigen en golfkarren die nog niet op kenteken waren gezet, vóór 1 januari 2022 te registreren. Een van de redenen hiervoor was dat de registratie in 2021 veel gemakkelijker en goedkoper was dan na 31 december 2021. Destijds is ook geadviseerd om bij de registratie van golfkarren te vermelden dat dit onder protest gebeurt. 

Stichting Handicart heeft eind 2021 alle Handicarts laten registreren via een 'bulkaanvraag'. (Een bulkaanvraag is praktisch voor banen met veel golfkarren of overige landbouwvoertuigen.) Het betrof 854 Handicarts die op naam van de stichting staan. Bij het registreren heeft de Stichting Handicart protest aangetekend. Hieronder volgt de hierbij gebruikte tekst:

Registratie gebeurt onder voorbehoud van rechten.
Stichting Handicart heeft haar bedenkingen bij de (beweerdelijke) registratieplicht voor haar voertuigen. Gelet op de uiterste termijn voor registratie (1 januari 2022) worden deze voertuigen hierbij niettemin onder protest ter registratie aangeboden. Een en ander geschiedt onder voorbehoud van alle rechten.

Dit bezwaar is ingediend om te voorkomen dat de Handicarts na 1 januari 2022 onder een keuringsplicht komen te vallen wat per kar het tienvoudige aan kosten met zich mee zal brengen.

Registratie na 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de 'conversieperiode' afgelopen. Bij registratie na 1 januari 2022 (ga hiervoor naar de website van RDW) is een keuring op een keuringsstation van de RDW nodig. Dat kost minimaal 140 euro. Het is onduidelijk of alle golfkarren door de keuring komen in verband met ontbreken lampen, knipperlichten, etc. Ook bij registraties na 1 januari 2022 adviseren wij om bij de registratie van golfkarren te vermelden dat dit onder protest gebeurt. 

Voor de registratie is voor ieder voertuig een zogeheten voertuigidentificatienummer (VIN) nodig. Veel golfkarren hebben echter geen VIN, maar alleen een sticker met serienummer erop. In dat geval zou je online op de website van de RDW een identiteitsonderzoek moeten aanvragen. Wanneer het meerdere voertuigen betreft is dat lastig en adviseren wij om een foto van de sticker te uploaden. De aanvraag is immers onder protest. Tegelijkertijd met het verkrijgen van een VIN wordt dan de registratieaanvraag van het kenteken behandeld.

Bij de registratie van golfkarren vraag de RDW om een 12-cijferig vestigingsnummer. In het geval van verenigingen is dit vestigingsnummer niet altijd te vinden in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verenigingen hebben dit vestigingsnummer tegenwoordig echter steeds vaker nodig, ook bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidie. Om een vestigingsnummer te verkrijgen moet je een aanvulling doen op de al bestaande KvK-registratie. Dat kan gedaan doen via dit formulier.

Vragen over Handicarts? Stuur dan een mail aan secretariaat@handicart.nl

Boetes?

Op 23 december 2021 is bekendgemaakt dat de politie tot 1 juli 2022 geen boetes zou uitdelen voor (land)bouwvoertuigen en rijdend werkmaterieel (MMBS) zonder kentekenbewijs. De coulance gold alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan de verzekeringsplicht. Meer informatie over de coulanceregeling was geplaatst op de website van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Golfkarren verzekeren?

Voertuigen als caddy’s, grasmaaimachines, golfkarren die niet van Stichting Handicart zijn, werkbuggy's en tractoren dienen apart te worden verzekerd. Deze zijn sinds 1 januari 2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NGF. Op deze pagina is meer te lezen over NGF-aansprakelijkheidsverzekeringen voor golfbanen en -verenigingen.

Paragolfers registreren en verzekeren?

Paragolfers zijn golfrolstoelen gemaakt voor golfers met een fysieke beperking. Voor paragolfers gelden de regels voor 'gehandicaptenvoertuigen'. Net als bij golfkarren is het nog niet duidelijk of er voor paragolfers een registratieplicht geldt. Als hierover meer duidelijkheid is, dan melden wij dit. 

Een paragolfer is in elk geval 'WAM-plichtig' (een WA-verzekering is verplicht). Golfclubs en -banen die over een paragolfer beschikken en vragen hebben over de verzekering, adviseren we om contact op te nemen met de distribiteur van de golfrolstoelen: Welzorg.