Inhoud caddie

Registratieplicht voertuigen en golfkarren

Sinds 1 januari 2022 geldt een registratieplicht voor landbouwvoertuigen en overige voertuigen. Lees hier wat dit betekent voor voertuigen op golfbanen, waaronder golfkarren en paragolfers.

Dit artikel wordt in de loop der tijd geactualiseerd. De laatste update is van 9 juni 2022.  

Sinds 1 januari 2022 geldt er een registratieplicht voor landbouwvoertuigen en overige voertuigen. Na een registratie van een voertuig kan een kentekenplaat worden aangevraagd.

Zonder registratie en kentekenplaat mag een voertuig niet de openbare weg op. Het begrip "openbare weg" is veel omvattender dan menigeen weet. Een eigen terrein met open toegang (van bijvoorbeeld een golfbaan) wordt bijvoorbeeld ook gezien als openbare weg. Lees hierover meer op de website van de RDW (Rijksdienst wegverkeer). De uitleg van het begrip 'openbare weg' door de RDW is echter volgens verschillende organisaties, waaronder de Stichting Handicart, voor discussie vatbaar.

Het was eind 2021 nog onduidelijk - en het is nog steeds onduidelijk - of golfkarren (zowel Handicarts ter beschikking gesteld door de Stichting Handicart als golfkarren in het bezit van de club/baan) ook onder de registratieplicht vallen. Er zijn namelijk aanknopingspunten om aan te nemen dat de registratieregels niet gelden voor golfkarren. De golfkar komt namelijk niet met zoveel woorden voor in de beschrijvingen van RDW (Rijksdienst wegverkeer) over de kentekenregistratieplicht. Zie hiervoor in de bijlage onder aan deze pagina "de beslisboom" die de branchevereniging (Fedecom) heeft opgesteld bij bestaande voertuigen.

In overleg met Stichting Handicart wordt de juridische positie van golfkarren onderzocht. Ook wordt onderzocht of golfkarren en soortgelijke voertuigen een "eigen" type aanduiding toegekend kunnen krijgen zodat er geen kentekenplicht is. Ook hierover zal Stichting Handicart verder juridisch advies inwinnen en in gesprek gaan met RDW. Op 9 mei 2022 heeft de Stichting Handicart een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd. Raadpleeg de lijst met veelgestelde vragen van de Stichting Handicart. Vragen over Handicarts? Stuur dan een mail aan secretariaat@handicart.nl

Wij hebben eind 2021 geadviseerd om, in afwachting van verdere ontwikkelingen, alle onderhoudsmachines, -voertuigen en golfkarren die nog niet op kenteken waren gezet, vóór 1 januari 2022 te registreren. Een van de redenen hiervoor was dat de registratie in 2021 veel gemakkelijker en goedkoper was dan nu het geval is. We hebben ook geadviseerd om bij de registratie van golfkarren te vermelden dat dit onder protest gebeurt. 

Stichting Handicart heeft eind 2021 alle Handicarts laten registreren via een 'bulkaanvraag'. (Een bulkaanvraag is praktisch voor banen met veel golfkarren of overige landbouwvoertuigen.) Het betrof 854 Handicarts die op naam van de stichting staan. Bij het registreren heeft de Stichting Handicart protest aangetekend. Hieronder volgt de hierbij gebruikte tekst:

Registratie gebeurt onder voorbehoud van rechten.
Stichting Handicart heeft haar bedenkingen bij de (beweerdelijke) registratieplicht voor haar voertuigen. Gelet op de uiterste termijn voor registratie (1 januari 2022) worden deze voertuigen hierbij niettemin onder protest ter registratie aangeboden. Een en ander geschiedt onder voorbehoud van alle rechten.

Dit bezwaar is ingediend om te voorkomen dat de Handicarts na 1 januari 2022 onder een keuringsplicht komen te vallen wat per kar het tienvoudige aan kosten met zich mee zal brengen.

Registratie na 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de "conversieperiode" afgelopen. Bij registratie na 1 januari 2022 (ga hiervoor naar de website van RDW) is een keuring op een keuringsstation van de RDW nodig. Dat kost minimaal 140 euro. Het is onduidelijk of alle golfkarren door de keuring komen in verband met ontbreken lampen, knipperlichten etc.

Ook bij registraties na 1 januari 2022 adviseren wij om bij de registratie van golfkarren te vermelden dat dit onder protest gebeurt. 

Voor de registratie is voor ieder voertuig een zogeheten voertuigidentificatienummer (VIN) nodig. Veel golfkarren hebben echter geen VIN, maar alleen een sticker met serienummer erop. In dat geval zou je online op de website van de RDW een identiteitsonderzoek moeten aanvragen. Wanneer het meerdere voertuigen betreft is dat lastig en adviseren wij om een foto van de sticker te uploaden. De aanvraag is immers onder protest. Tegelijkertijd met het verkrijgen van een VIN wordt dan de registratieaanvraag van het kenteken behandeld.

Bij de registratie van golfkarren vraag de RDW om een 12-cijferig vestigingsnummer. In het geval van verenigingen is dit vestigingsnummer niet altijd te vinden in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verenigingen hebben dit vestigingsnummer tegenwoordig echter steeds vaker nodig, ook bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidie. Om een vestigingsnummer te verkrijgen moet je een aanvulling doen op de al bestaande KvK-registratie. Dat kan gedaan doen via dit formulier.

Boetes?

Op 23 december 2021 is bekendgemaakt dat de politie tot 1 juli 2022 geen boetes zal uitdelen voor (land)bouwvoertuigen en rijdend werkmaterieel (MMBS) die nog geen kentekenbewijs hebben. Mogelijk treedt de politie ook in de tweede helft van 2022 nog niet handhavend op wat betreft golfkarren zonder kentekenbewijs. Dit is nog niet bevestigd.

De coulance geldt alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een (land)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan de verzekeringsplicht. Meer informatie over de coulanceregeling staat op de website van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Golfkarren verzekeren?

Voertuigen als caddy’s, grasmaaimachines, golfkarren die niet van Stichting Handicart zijn, werkbuggy's en tractoren dienen apart te worden verzekerd. Deze zijn sinds 1 januari 2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NGF. Verzekeren kan bijvoorbeeld via AON door het aanvragen van een offerte. Klik hier voor meer informatie.

Paragolfers registreren en verzekeren?

Paragolfers zijn golfrolstoelen gemaakt voor golfers met een fysieke beperking. Voor paragolfers gelden de regels voor "gehandicaptenvoertuigen". Net als bij golfkarren is het nog niet duidelijk of er voor paragolfers een registratieplicht geldt. Als hierover meer duidelijkheid is, dan melden wij dit. 

Een paragolfer is in elk geval "WAM-plichtig" (een WA-verzekering is verplicht). Golfclubs en -banen die over een paragolfer beschikken en vragen hebben over de verzekering, adviseren we om contact op te nemen met de distribiteur van de golfrolstoelen: Welzorg