Inhoud caddie

Wegwijs in erfpacht voor golfbanen

Hoewel elk erfpachtcontract en elke erfpachtsituatie uniek is, heeft de NGF toch de leidraad Wegwijs in Erfpacht laten samenstellen. Een must-read en uitgebreid naslagwerk voor alle bestuurders, managers en eigenaren van golfbanen met een erfpachtconstructie.

Een erfpachtcontract is niet alleen iets om aan deskundigen voor te leggen. Ook bestuurders moeten de inhoud van het huidige contract kennen en informatie inwinnen over eventuele risico’s en te nemen acties.

Vanwege de grote onderlinge verschillen is op de meest gestelde vraag, over de hoogte van de canon van andere banen, niet gemakkelijk antwoord te geven. Maar misschien is dit ook niet de belangrijkste vraag. Tenslotte is de prijs die je zult moeten betalen niet alleen een kwestie van vraag en aanbod (van grond), maar ook van je onderhandelingspositie en -ruimte. Hoe ziet jouw huidige contract eruit? In hoeverre heb je aan het einde van de contractperiode recht op alle investeringen die je hebt gedaan? In welke tijd is het huidige contract afgesloten en passen de voorwaarden nog bij de huidige maatstaven, of moet je grote wijzigingen verwachten? Heb je inzicht in de positie en de belangen van de verpachter? De inhoud van het contract (looptijd, voorwaarden, hoogte van de jaarlijkse canon, etc.) kan immers enorme impact hebben op de huidige en toekomstige exploitatie en dus de continuïteit van de golfbaan.

Onze leidraad

In de leidraad - je vindt deze leidraad als pdf-document onder dit artikel - is kennis van erfpacht specifiek gemaakt voor golfbanen, zodat je je positie als erfpachter kunt versterken. Naast algemene informatie over wat erfpacht is, en waarom en hoe het wordt toegepast, zijn ook waarderingstechnische aspecten beschreven en hoe te handelen bij belangrijke beslismomenten zoals canonherziening. Om je eigen contract met een ‘norm’ te kunnen vergelijken en om erfpachtcontracten inzichtelijker te maken, is er bovendien een modelovereenkomst erfpacht opgenomen, met toelichting en praktische vertalingen bij de verschillende clausules.

De leidraad is mede tot stand gekomen dankzij twee deskundigen: Harm Bruggink en Michiel de Koe. Mr. dr. H.R. Bruggink is als advocaat en belastingadviseur gespecialiseerd in fiscale en civiele aspecten van erfpacht en landgoederen. Ir. M. de Koe is beëdigd rentmeester NVR en RICS Registered Valuer en gespecialiseerd in grondzaken en erfpacht.