Inhoud caddie

De BOSA-regeling

Op 1 januari 2024 is een nieuwe BOSA-subsidieregeling ingegaan. De BOSA is bedoeld voor amateursportverenigingen.

De nieuwe BOSA-subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant en ingegaan op 1 januari 2024.

BOSA is de afkorting voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De BOSA is bedoeld voor amateursportverenigingen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. De looptijd hiervan is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029. Voor 2024 is tenminste 79 miljoen euro beschikbaar gesteld, ongeveer gelijk aan het bedrag in 2023.

Clubs en verenigingen die zijn aangesloten bij de NGF kunnen een aanvraag indienen bij uitvoeringsinstantie DUS-I van het ministerie van VWS. Belangrijke voorwaarden zijn dat je club niet btw-plichtig is en dat het investeringen betreft in een golfaccommodatie. Voor de exacte voorwaarden verwijzen we naar de regeling in de Staatscourant (klik op de link in de eerste regel).

De verenigingscode van je club

Als je golfclub een BOSA-aanvraag doet, dan dient je club een verenigingscode door te geven. De code van je club is te vinden op deze lijst met daarop de namen en bondsnummers (verenigingscodes/relatiecodes) van alle NGF-Leden. Uitvoeringsinstantie DUS-I beschikt ook over deze lijst. Als je club een aanvraag doet, dan controleert DUS-I of je club op de NGF-lijst voorkomt. 

Als een exploitatiestichting een aanvraag wil doen, dan dient de stichting op het aanvraagformulier de relatiecode van de betreffende NGF-vereniging te vermelden.

Wijzigingen

De nieuwe regeling blijft in veel opzichten gelijk aan de oude BOSA-regeling. De regeling blijft zich richten op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen en enige uitleg vind je op de website dus-i.nl. Een welkome verandering betreft een verhoging van het subsidiepercentage voor investeringen in duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze investeringen komen vanaf 2024 in aanmerking voor 40 procent subsidie.

'Enkelbestemming sport'

In de nieuwe regeling wordt gesproken over 'enkelbestemming "sport"'. Maar niet alleen accommodaties met de enkelbestemming ‘sport' komen in aanmerking voor een BOSA-subsidie. In de regeling zoals die is geoubliceerd in de Staatscourant staat deze tekst:

“ Een sportaccommodatie is een accommodatie, bestemd en in gebruik voor amateursport, als:
a. de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ heeft; of
b. ingeval die locatie niet de enkelbestemming ‘sport’ heeft, de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd is en gebruikt wordt voor amateursport wat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier.”

Zie ook deze hulppagina van DUS-I.

Tips

  • Wees voorzichtig met begroten. Misschien maakt je club een grote kans om een BOSA-subdidie te krijgen, maar je hebt pas zekerheid als de aanvraag is goedgekeurd.
  • Wacht niet onnodig lang met een aanvraag. Hoe eerder je alles rond hebt en een aanvraag indient, hoe beter.