Inhoud caddie

Werkkostenregeling vanaf 2020 verruimd

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Vooral kleine werkgevers hebben voordeel van deze nieuwe regeling.

Voorheen mochten werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon onbelast vergoeden of verstrekken. Het ging daarbij om de loonsom van alle medewerkers samen. Daarbovenop konden werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Vooral voordeel kleine werkgevers

Dit percentage is verhoogd naar 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6.800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van het vroegere bedrag van 4.800 euro. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2 procent gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet in augustus 2018 beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.