Inhoud caddie

Vogelvriendelijk golfbaanbeheer en de NGF Birdwatching Day

De wijze waarop een golfbaan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke (vogel)soorten er floreren. Wil je golfers en niet-golfers wijzen op de mooie leefgebieden die golfterreinen vormen voor vogels en andere dieren? Doe dan mee aan de jaarlijkse NGF Birdwatching Day.

Vogelvriendelijk beheer dient twee doelen. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen. Vogels zijn daarnaast een natuurlijke vijand van plagen. Spreeuwen zijn bijvoorbeeld een natuurlijke bestrijder van engerlingen en mezen bestrijden de processierups. De wijze waarop een golfbaan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke (vogel)soorten kunnen gaan floreren.

Vogelbescherming Nederland en de NGF staan voor het beschermen, in stand houden en laten groeien van de vogelpopulatie, want vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Met de Birdwatching Day worden golfers en niet-golfer hiervan bewust gemaakt.

Vogels tellen op Birdwatching Day

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Om golfers en niet-golfers te wijzen op de leefgebieden die golfbanen vormen voor vogels en andere dieren, om mensen te enthousiasmeren voor de natuurwaarden van golfbanen, is de NGF Birdwatching Day voor golfbanen in het leven geroepen.

De volgende NGF Birdwatching Day voor golfbanen en -clubs, editie 24, wordt gehouden op zaterdag 3 mei 2025. Clubs kunnen de vogeltelochtend echter ook op een andere datum dan 3 mei organiseren. Clubs die meedoen aan de Birdwatching Day hoeven zich niet aan te melden, maar de NGF ontvangt na afloop graag een tellijst (zie verderop).

Alle golfclubs en -banen worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse NGF Birdwatching Day die in 1999 voor het eerst is gehouden. Op deze dag kunnen golfers en niet-golfers meewandelen met een deskundige die vogelsoorten telt op zicht en geluid. Op deze manier worden golfers en anderen enthousiast gemaakt voor de vogels en de prachtige natuur op en rond golfbanen.

Waarom meedoen aan de NGF Birdwatching Day?

De Birdwatching Day is als nationale en laagdrempelige activiteit een goed moment om een groep leden te activeren en gasten en leden bewust te maken van de grote vogelpopulatie en prachtige natuur op en rond golfbanen. Hoe meer mensen de natuurwaarden op je golfbaan zien, hoe beter. Breng de Birdwatching Day op je golfbaan dus goed onder de aandacht in jouw regio.

Clubs die elk jaar meedoen aan de Birdwatching Day en elk jaar de tellijst invullen, krijgen een goed beeld van de vogelsoorten die er permanent zijn en de toename aan vogelsoorten die het gevolg is van meer natuurontwikkeling. De jaarlijkse momentopname kan een aanzet zijn tot meer nestkastprogramma’s, natuurcommissies, meer betrokken leden, etc. Tegelijk ontstaat een beeld van de vogelbevolking op de Nederlandse golfbanen. 

Hoe organiseer ik een Birdwatching Day?

Wil je als club of baan meedoen aan de NGF Birdwatching Day? Raadpleeg deze tips.om de vogelteldag op je baan tot een succes te maken

Promotiemateriaal

Lees hier meer over promotiemateriaal voor de NGF Birdwatching Day op jouw golfbaan.

Tellijst

Klik hier voor een tellijst (een Excel-bestand) waarop je kunt aangeven welke vogels zijn gespot op de vogelteldag. Stuur de tellijst na afloop aan de NGF voor een nationaal overzicht.

Vogelsoorten op golfbanen geteld op de Birdwatching Day 

Onderstaand staatje geeft de ontwikkeling sinds 2013 aan. 

Jaar Banen Soorten
 2013 20 april  58  150
 2014 19 april  65  163
 2015 25 april  69  154
 2016 21 mei  76  163
 2017 6 mei  84  167
 2018 12 mei  81  177
 2019 18 mei  77

 163

 2020  afgelast   

 2021

 afgelast  
 2022 7 mei  65  169
 2023 6 mei  63  159
 2024 11 mei  64  168
 2025 3 mei    

Welke soorten zijn aangetroffen in 2022, 2023 en 2024?

Het aantal getelde vogelsoorten per golfclub in de afgelopen jaren.

Lees ook ...

Verslagen

Video

Vogelexpert Camilla Dreef over golfbanen en vogels.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Een impressie van een vogeltelochtend.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.