Terug naar Webinars & Online trainingen

Tweedaagse online cursus Handicapping

Antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens de handicappingcursus van 9 en 16 april 2021.

Algemeen

Welke handicap moet de speler op een scorekaart zetten? Wat moet de wedstrijdcommissie op een scorekaartsticker afdrukken?
Lees hiervoor de WHS-FAQ Welke handicap moet de speler op een scorekaart zetten?

Een officiële wedstrijd is gespeeld op onze baan. De score is ingevoerd door de wedstrijdcommissie. De speler heeft een andere home course en de kaart wordt geweigerd door de NGF met als melding "club not homeclub of member”.
Stuur alsjeblieft een mail met een voorbeeld en vermelding van de dag en het tijdstip wanneer dit heeft plaatsgevonden. Er kunnen verschillende oorzaken zijn en we moeten zie hoe en wat er is ingestuurd.

In onze handicapadministratie is niet te zien of een score uit een gewone ronde komt of uit een wedstrijd. Achter elke score staat 'Club' vermeld. Is het mogelijk om dit onderscheid wel te zien?
Als een score in de app GOLF.NL is ingevoerd, dan sturen wij de softwareleveranciers een kwalificatie mee of het een gewone qualifying score betreft of een wedstrijdscore. Dit is mogelijk in clubsoftware nog niet zichtbaar voor commissies. Als er 'Club' achter staat is de bron wellicht niet de app GOLF.NL.

Wat betreft monitoring van scores: zijn er scores die de NGF er automatisch uithaalt? Bijvoorbeeld een verkeerde invoer met alleen 0 of een paar holes met scores.
Nee, er worden door de NGF geen scores automatisch gefilterd. Als een speler bijvoorbeeld per ongeluk Stableford-punten invoert in plaats van slagen, zal daar een onwerkelijk goede dagscore uitkomen met navenant effect op de handicap. De speler kan dan de handicapcommissie op zijn/haar club verzoeken deze score te verwijderen zodat deze daarna correct kan worden ingevoerd. (Spelers moeten nu altijd de bruto score per hole invoeren. Lees in dit verband ook de FAQ Wat moet een speler invoeren bij Stableford als de bal op een hole wordt opgepakt?).

Worden sores van NGF-wedstrijden meteen doorgestuurd naar de NGF-database?
Ja, de wedstrijdleiding van NGF-wedstrijden zorgt daarvoor. De score wordt onder het GSN-nummer van een speler ingevoerd in de NGF-database.

Er zijn bij ons nog veel verschillen in handicaps tussen de clubsoftware van E-Golf4U en de NGF-database. Wat kan hiervan de oorzaak zijn en wat moeten we doen om dit gelijk te trekken?
Zonder meer informatie is hier weinig over te zeggen. Hiervoor hebben wij meer concrete informatie nodig. Stuur ons in dit soort gevallen alsjeblieft een mail. In principe beschikt de softwareleverancier (in dit geval E-Golf4U) echter over genoeg tools om de verschillen gelijk te trekken.

Is het mogelijk om in het WHS-overzicht naast de ABS (aangepaste bruto score) ook op te nemen hoeveel slagen men erover had mogen doen (par + paying handicap)? Daarmee kunnen de spelers beter begrijpen waarom het dagresultaat hoger of lager is dan de handicap.
Het is mogelijk om dit aan te vragen bij de clubsoftwareleverancier maar wij gaan dit in de app GOLF.NL en website-applicaties niet doen. Wij gaan er vanuit dat een speler zelf in staat is om zijn baanhandicap bij de par van de gespeelde baan op te tellen.

Wanneer is een voorbeeldtekst voor de beroepscommissie beschikbaar?
Die zal waarschijnlijk in de loop van de maand mei beschikbaar gesteld worden.

Het schatten van het dagresultaat: kan dat ook op basis van het aantal slagen?
Ja, het dagresultaat is te berekenen met de volgende formule.
Dagresultaat = (113/Slope Rating) * (Aangepaste Bruto Score – Course Rating - PCC).

Wat doen we met scores die (te) laat worden ingeleverd. Goedkeuren of verwijderen? En wanneer is een kaart echt té laat (behalve dan voor de PCC)?
Scores die in principe aan alle eisen voldoen mogen niet verwijderd worden met als enige reden dat ze niet op dezelfde dag zijn ingeleverd. Als spelers hier een gewoonte van maken behoort de commissie de spelers daarop aan te spreken en kan de commissie penalty scores toepassen als zij ervan overtuigd is dat de speler dit doet om zijn/haar handicap te manipuleren.

Wat moeten we doen met dubbele scores? Een score die zowel via de app GOLF.NL is ingevoerd en via de computer?
Dit kan gebeuren als een speler na afloop van een wedstrijd zijn score in de app GOLF.NL invoert en de wedstrijdcommissie de score ook invoert. De handicapcommissie kan een van de twee scores op non-qualifying zetten of verwijderen. Het is met name een ‘opvoedkundige taak’ om te zorgen dat dergelijke gevallen niet blijven voorkomen. Geef bij wedstrijden aan waar de spelers hun score digitaal moeten invoeren.

Hoe lang duurt het voordat een mismatch wordt opgelost? Een verkeerde handicap kan gaan optreden bij spelers die een home course in Duitsland hebben.
Voor spelers die nabij de grens wonen en die bijvoorbeeld veel op een Duitse baan en een Nederlandse baan spelen, geldt dat zij al hun scores moeten indienen bij één club: hun homeclub. Lees het artikel “Hoe voorkom je verschillende handicaps op verschillende clubs?”

Als je lid bent van een club en van ANWB Golf, geldt dan hetzelfde als bij ‘club in buitenland’?
Nee, ANWB Golf is een Nederlandse golfclub en NGF-lid.

Is het een idee om de app GOLF.NL in meerdere talen te schrijven? Op zijn minst Engels maar misschien ook Duits? In de grensregio is dit een redelijk groot probleem.
Alleen leden van Nederlandse golfclubs kunnen een account in de app GOLF.NL openen en aangezien hier de voertaal Nederlands is, zijn er geen plannen om de app te gaan vertalen.

Waarom gebruiken we nog steeds Stableford? Waarom blijven we vasthouden aan Stableford? Het WHS is toch gebaseerd op strokes? Dubbel par + 1 is duidelijker en dan hoef je ook het hele Stableford-systeem niet meer uit te leggen. Want dit is toch slechts een wedstrijdvorm geworden onder het WHS?
Stableford is een qualifying spelvorm die veel gespeeld wordt in Nederland en er worden ook veel Stableford-wedstrijden gespeeld.

De jaarplanning voor onderhoud en afspraken daarover: is dat niet de taak van de wedstrijdcommissie?
Nee, in verband met handhaven van qualifing condities is het van belang dat de manager, baancommissie, wedstrijdcommissie en handicapcommissie dat afstemmen met elkaar.

Kunnen jullie een overzichtelijke checklist maken voor het informeren van beginnende golfers?
We gaan er vanuit dat de meeste clubs wel een communicatieplan hebben voor beginnende golfers. We zullen kijken of we hier iets kunnen doen. Wat betreft informatie over het handicapsysteem kunnen clubs veel informatie vinden op golf.nl/whs.

Voor nieuwkomers is een par-3 baan ook interessant om te beginnen.
Een par-3 baan is inderdaad interessant voor beginnende golfers of jeugd, maar ook voor oudere golfers. Lees hier meer.

Mag er verschil zitten in het aantal slagen als een speler op de scorekaart de netto double bogey invult of een 11 zet voor een streep?
Antwoord: Ja, als de ingevoerde holescore maar niet lager is dan de werkelijk gemaakte score. Een 11 wordt voor handicapdoeleinden teruggebracht tot een netto dubbel bogey. Meer staat in de FAQ Wat moet een speler invoeren bij Stableford als de bal op een hole wordt opgepakt?

Baanpermissie en eerste scores

Waar kan je de code 55 of 90 te zien krijgen?
De codes worden in de clubsoftwaresystemen over het algemeen niet getoond.
90 = bewijs van lidmaatschap – zonder handicapregistratie.
55 = baanpermissie (veelal aangeduid als BPM).

Als iemand baanpermissie heeft, code 55 inclusief regelexamen, moet er dan een artificiële score aangevraagd worden om de handicap-gevende scorekaart te laten tellen?
Nee, wanneer iemand baanpermissie heeft, code 55 inclusief regelexamen, kan de speler met een geautoriseerde marker scores gaan inleveren. Zodra er een score wordt ingeleverd met 19 of meer punten over 9 holes, of 36 punten over 18 holes, krijgt de speler automatisch een handicap.

Handicaps aanpassen en penalty scores

Waar kan ik de strafscore (penalty score) verwerken?
Deze functionaliteit moet binnenkort beschikbaar komen in de clubsoftware.

Bij het monitoring van handicaps: hoe kan ik een heel lage handicap aanpassen?
Dit kan net zoals bij alle handicaps met een maximum van 5 slagen omhoog of omlaag. Bij alle laatste 20 dagresultaten wordt dan apart genoteerd dat voor een bepaling van de handicap na een volgende ronde een bepaalde hoeveelheid punten extra in rekening gebracht moet worden per dagresultaat.
Voor grotere aanpassingen dient een beargumenteerd verzoek aan de NGF gestuurd te worden.
Zie voor meer details de FAQ Welke handicapaanpassingen kunnen clubs doen bij leden? 

In een aantal gevallen is de artificiële score een verstorende factor (te laag). Hoe is deze uit het systeem te halen?
Het verwijderen van een artificiële score door de handicapcommissie wordt op dit moment niet gefaciliteerd. De score zou door de handicapcommissie wel op non-qualifying gezet moeten kunnen worden. We gaan nakijken of er bij een herberekening met minder dan 20 scores dan niet weer automatisch een artificiële score wordt toegevoegd. Vragen over deze kwestie? Stuur ons een mail.

Hoe vaak kun je de handicap van een speler aanpassen?
Hier staat (nog) geen limiet op, maar regelmatig aanpassen is niet gewenst. De handicap moet stabiliseren door middel van scores van een speler en alleen bij duidelijke afwijkingen dient een commissie met een aanpassing de speler naar een handicap te helpen die bij zijn of haar speelsterkte past.

Strafscores, wat wordt daarmee bedoeld? Extra kaarten aanmaken helpt niet: de beste 8 blijven gelden.
De beste 8 dagresultaten bepalen de handicap, maar door strafscores te geven vallen wel oudere scores af en dan kan het ook gebeuren dat strafscores onderdeel van de beste 8 worden. Lees ook de FAQ Wat is een 'penalty score' (strafscore) en wanneer moet die toegekend worden?

Marker en validatie

Er zijn ook markers zonder emailadres, hoe werkt dat?
Iedere golfer (marker) met een account van de app GOLF.NL heeft een emailadres, anders kan hij/zij geen account aanvragen en niet inloggen. In de app kunnen golfers kiezen of ze berichten via email willen ontvangen of niet. Als een golfer berichten niet via email wil ontvangen, dan krijgt de golfer (marker) alleen een bericht in het berichtencentrum van de app GOLF.N en op mijn.golf.nl. In dit geval krijgt de marker in het berichtencentrum van de app GOLF.NL dus een bericht met het verzoek om een score goed te keuren.
Alleen als iemand in de app GOLF.NL een score in de app invoert die is gemaakt op een buitenlandse baan, dan is het niet nodig dat de marker ook een account van de app GOLF.NL heeft. In dit geval volstaat een naam. Lees hier meer over 'buitenlandse scores'.

Er worden in de app GOLF.NL kaarten goedgekeurd zonder bevestiging door de marker.
Via de app ontvangt de marker een bericht en/of mail met het verzoek een score goed te keuren. Zonder goedkeuring door de marker wordt de score niet uitgewisseld met de NGF-database.

Hoe is het mogelijk dat een qualifying score zonder vermelding marker toch wordt verwerkt?
In de NGF-database worden geen scores verwerkt zonder dat daarbij enige informatie over marker bij zit. Voor scores die via software van clubs in de NGF-database terechtkomen zal in de loop van het jaar ook digitale accordering afgedwongen worden. Zolang dat nog niet operationeel is, kan het zo zijn dat er via clubsoftware scores zonder marker - scores met artificiële markerinformatie - naar de NGF-database worden gestuurd. Daar kunnen wij niet op filteren dus zal de score door de NGF verwerkt worden. Het blijkt dat bij bepaalde softwareleveranciers de wedstrijdcommissie als marker kan optreden.

Moet het invullen van een marker niet een verplicht veld worden, zodat de kaart niet verwerkt kan worden zonder marker?
Zeker, dat gaat in de loop van het jaar ook op alle platforms en in clubsoftware gebeuren.

Soms krijgt de marker geen e-mailbericht omdat de markervalidatiemail in de spambox van de marker terecht komt.
Dit kan gebeuren, zoals ook andere betrouwbare mails soms in een spam box terecht kunnen komen. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. De speler kan natuurlijk wel de marker informeren dat er een mail gaat komen zodat de marker ook de spam-map in de gaten kan houden. Ook kan men de afzender van markervalidatiemails als bekend aanmerken zodat de email niet meer in de spam-map komt.

Als een speler zijn kaart pas de volgende dag invoert of nog later invoert, of als een marker pas dagen later de score accordeert, is het dan gerechtvaardigd om de kaart niet meer te accepteren en dus te verwijderen?
Nee. Scores die in principe aan alle eisen voldoen mogen niet verwijderd worden met als enige reden dat deze niet op dezelfde dag zijn ingeleverd. Als spelers hier een gewoonte van maken behoort de commissie de spelers daarop aan te spreken en kan de commissie penalty scores toepassen als zij ervan overtuigd is dat de speler scores te laat inlevert om zijn handicap te manipuleren.
Het is nu zo dat als er binnen 48 uur geen 'marker approval' voor een score is, dat deze geautomatiseerd door de NGF op non-q wordt gezet. Dit is niet terug te draaien door de speler, club, softwareleverancier of handicapcommissie, alleen de NGF-support (app@golf.nl) kan dit terugdraaien. De beste oplossing is echter dat de golfer de score opnieuw indient. De marker krijgt opnieuw een bericht met het verzoek om de score goed te keuren. De golfer kan de marker desnoods bellen of mailen met het verzoek om naar zijn/haar berichten te kijken en de score goed te keuren. Want een niet goedgekeurde score betekent dat de golfer niet een volgende qualifying score kan inleveren.

Kan een speler een nieuwe kaart invoeren als er nog een niet geaccordeerde score openstaat?
Nee, dat is niet mogelijk.

Als een speler nog niet een nieuwe kaart kan invoeren omdat er nog een kaart ter bevestiging openstaat, kan deze speler dan wel aan een wedstrijd meedoen en wordt die wedstrijdscore dan wel verwerkt?
De speler kan sowieso aan een wedstrijd meedoen. De speler is wel verplicht bij de wedstrijdcommissie te melden dat er sprake is van een nog niet verwerkte score. De speler zal de informatie over deze ronde met de wedstrijdcommissie moeten delen zodat de commissie een oordeel kan vormen over de eventuele noodzaak om de speler met een aangepaste playing handicap te laten starten. Iedere commissie kan voor een speler de playing handicap voor een wedstrijd aanpassen. De scores zullen te zijner tijd op datum verwerkt worden. Zie ook de twee vragen hierboven.

In het softwaresysteem van de club hoef je geen marker in te voeren. Het vak mag leeg gelaten worden. Wordt dat nog veranderd?
De clubsoftwareleveranciers zijn bezig om dit in orde te maken. De NGF zal later dit jaar een 'marker approval'-functionaliteit voor clubsoftwareleveranciers beschikbaar stellen, waarmee digitale markervalidatie ook door clubsoftwareleveranciers kan worden toegepast.

Kan een buitenlandse gastspeler (zonder GSN) marker zijn?
Ja, dat kan. (Lees hier wat het GSN-nummer inhoudt.)

Mag de handicapcommissie een score goedkeuren indien de marker dit niet doet?
Als een marker een score niet wil accorderen, moet de commissie nagaan waarom dit zo is. Het kan daarbij ook heel nuttig zijn om een eventuele andere speler in de groep te horen. Zie interpretatie 3.3b(1)2; als de commissie na onderzoek tot de conclusie komt dat de score geaccepteerd kan worden, is zij geautoriseerd om dit zelf te doen. 

De wedstrijdleiding kan als marker functioneren (bij E-Golf4u).
Als de wedstrijdleiding een geldig GSN-nummer heeft/invoert, kan dit. Wij controleren niet of op één dag meermaals hetzelfde GSN-nummer wordt gebruikt om te marken.

Waarom niet in de app GOLF.NL ‘pre-registration’ van een qualifying ronde verplichten? Technisch niet ingewikkeld.
Spelers mogen ook op eerste tee bepalen dat ze een qualifyfing ronde gaan spelen en dat is voor ons gelijk aan vooraf registreren. De app GOLF.NL is al sinds 2016 in gebruik en er is bewust niet gekozen voor pre-registration omdat dit een een extra horde is voor beginnende golfers.

Komen er mogelijkheden om overzichten te creëren van markers of is dat ongewenst?
Wij vinden het voldoende als een GSN-nummer staat vermeld, want dan is de marker is principe bevoegd.

Exceptionele scores en de low handicap index

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de handicap van een speler omdat deze handicap door een EXS (exceptionele score) danig is gezakt, in welk systeem doe je dat dan? Is dat Caddie of je eigen softwarepakket?
Dit moet in het eigen clubsoftwarepakket gebeuren. Deze functionaliteit zal binnenkort beschikbaar komen.

Ik kan exceptionele scores nog niet aanpassen. Is dit een softwareprobleem?
Deze functionaliteit komt binnenkort pas beschikbaar voor de softwareleveranciers en voor clubs. Het klopt dus dat dit nog niet kan, maar zou binnenkort dus wel mogelijk moeten zijn.

Meerdere malen exceptioneel is uiteindelijk niet exceptioneel ... (wordt steeds 'normaler').
De handicap zal dalen en daarmee moet de speler ook steeds lagere scores maken om de volgende score een exceptionele score te laten zijn. Dit kan bij beginnende spelers nog wel eens gebeuren, maar uiteindelijk stabiliseert de handicap van spelers zich op een bepaald niveau en is er geen sprake meer van exceptionele scores.

Op welke datum wordt de low handicap index vastgesteld?
Na elke score wordt gekeken wat de laagste handicap over de laatste 12 maanden is, onder voorwaarde dat er in ieder geval 20 scores zijn ingeleverd.

'Buitenlandse' scores

Worden in het buitenland gemaakte scores ook verwerkt in de app GOLF.NL als alleen het aantal Stableford-punten bekend is, en ook als er geen validatie van een marker is?
Voor een buitenlandse kaart zijn het aantal Stablefordpunten en de baaninformatie (course rating, slope rating en par) voorlopig voldoende. Bij een qualifying ronde in het buitenland moet de speler een marker selecteren. Bij een buitenlandse score hoeft dit niet iemand te zijn met een account van de app GOLF.NL, alleen een naam volstaat. Lees meer in dit artikel van ngf.nl/whs.

Als een speler niet verantwoordelijk is voor het uitrekenen van het Stableford-resultaat, hoe moet je dan ‘buitenlandse kaarten’ controleren? Heeft dit zin?
Op dit moment hebben we ervoor gekozen om het invoeren van buitenlandse scores op basis van Stableford-resultaten mogelijk te maken, omdat we de barrière te hoog vinden om van spelers te verlangen dat ze voor een enkele buitenlandse score álle gegevens (de par per hole, de stroke indices, etc.) van een baan gaan invoeren. Op termijn willen we naar een database gaan waarin net zoals de Nederlandse banen ook veel buitenlandse banen staan. Hiervoor zijn we internationaal in gesprek. Lees meer in dit artikel van ngf.nl/whs.

Zijn de gegevens van buitenlandse banen al verwerkt in de app GOLF.NL? Zodat de gegevens mee gestuurd worden naar de clubsoftware?
Nee, dat is niet het geval. Op dit moment moet de speler de baangegevens zelf invoeren. Mogelijk dat er in de toekomst een internationale database met dergelijke data komt. Lees meer in dit artikel van ngf.nl/whs.

GSN

Van spelers die hun home club elders hebben, krijgen we niet de correcte handicap door. Het GSN-nummer klopt wel.
Neem hierover alsjeblieft contact op en verschaf ons een voorbeeld van een speler bij wie dit niet lukt, want dit zou niet het geval mogen zijn. De clubsoftwareleveranciers beschikken over tools om de correcte handicap op elk moment op te halen.

Als een golfer lid is van twee clubs heeft hij/zij twee NGF-nummers en één GSN-nummer. Waarom kunnen de scores van deze speler niet via het GSN-nummer van deze golfer worden gekoppeld, zodat de scores bij beide clubs zichtbaar worden? Wat is anders de toegevoegde waarde van het GSN-nummer?
Dit werkt al zoals in de vraag beschreven. Als deze golfer een score invoert in de app GOLF.NL, dan wordt de handicap van de golfer bijgewerkt door de home club van de speler. Als een golfer een qualifying ronde speelt op zijn/haar niet-home club, dan moet hij/zij die score inleveren bij zijn home club óf de niet-home club moet deze score onder het GSN-nummer van de speler invoeren. De home club is de handicapautoriteit van de speler en de score wordt onder het GSN-nummer van de golfer opgeslagen in zijn/haar handicapgeschiedenis. De handicap van de golfer is daarna ook zichtbaar voor de niet-home club van de speler als de niet-home club de handicap opzoekt via 'Zoek een handicap' of 'Zoek een lid' op caddie.ngf.nl. De niet-home club kan de handicap van de speler alleen bekijken maar niet aanpassen. Alleen de home club heeft die bevoegdheid, want de home club is de handicapautoriteit van de speler.
Lees ook: Wat gebeurt er als iemand overstapt naar een andere club of lid is van twee clubs? en Wie is ervoor verantwoordelijk dat scores van open wedstrijden in de NGF-database terecht komen?

Waarom worden digitaal ingevoerde wedstrijdkaarten op een vreemde club in Nederland niet automatisch bekend bij de home course (ook in Nederland)?
Als deze scores met het GSN-nummer van de speler ingevoerd worden, dan werkt dit al op deze manier, dan ziet de home club de wedstrijdscore terug in het handicapoverzicht van de speler. Als dit nog niet zo werkt, dan is het mogelijk dat deze functionaliteit nog niet door de softwareleverancier is geïmplementeerd.

Oefenen en wedstrijden

Kan een speler een qualifying kaart spelen nadat hij/zij een wedstrijd heeft gespeeld op dezelfde baan?
Ja, dit mag. De speler mag op deze baan niet oefenen voor de wedstrijd. De beperkingen die voor het oefenen voor een wedstrijd gelden, hebben als doel dat iedereen in de wedstrijd gelijke kansen heeft.

Twee wedstrijden op één dag valt niet onder oefenen?
Spelen op de baan waarop je later die dag een wedstrijd gaat spelen valt onder oefenen en is dus in strokeplay niet toegestaan. Als het twee wedstrijden zijn die onderdeel uitmaken van een meerrondenwedstrijd, dan is er geen sprake van oefenen. Als de commissie op dezelfde dag twee verschillende wedstrijden organiseert, dan kan de commissie overwegen om het spelen van de eerste wedstrijd op de dag niet onder oefenen te laten vallen. Hierbij moet men natuurlijk wel bedenken dat men dan het oefenen op die dag dan maar beter voor iedereen kan toestaan, want anders zou er een verschil kunnen zijn tussen spelers (spelers die aan de ochtend- en middagwedstrijd meedoen, spelers die alleen aan de ochtend- of middagwedstrijd meedoen, spelers die anderszins op de baan oefenen).

Zijn clubkampioenschappen een vorm van oefenen als deze over drie keer 18 holes op dezelfde lus gespeeld worden?
Nee, indien een wedstrijd over meerdere ronden wordt uitgeschreven is dat per definitie geen oefenen. Ook is de situatie voor alle spelers gelijk en is er geen sprake van voordeel van de ene speler ten opzichte van andere spelers. Als de ronden van een meerrondenwedstrijd niet direct achter elkaar worden gespeeld op dezelfde dag, dan mag je op de eerste wedstrijddag voor de ronde niet op de wedstrijdbaan oefenen. Je mag dan wel na de wedstrijdronde oefenen op dezelfde dag, als daarna geen ronde meer op die dag wordt gespeeld.

Wedstrijden

Worden de scores van qualifying clubwedstrijden alleen via de app GOLF.NL doorgestuurd naar de handicapcommissie of gaat dat ook of via de clubsoftware?
Qualifying wedstrijdscores worden via de clubsoftware naar de NGF gestuurd en het overzicht van de 20 laatste scores met een aangepaste handicap komt terug naar de club. De deelnemers zien de volgende dag, als de PCC is berekend, hun definitieve nieuwe handicap in de clubsoftware, in de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl.

Er is een 9-holes wedstrijd gespeeld maar door slecht weer kon deze niet uitgespeeld worden. Nu staan alle scorekaarten op diskwalificatie, is dit juist?
Nee, als de wedstrijd niet wordt uitgespeeld, dan is er geen uitslag. Voor de spelers die de ronde wel hebben kunnen afmaken, kunnen de scores voor handicapdoeleinden gebruikt worden. Voor de spelers die hun ronde niet hebben kunnen afmaken, komt er niets in hun handicaprecord te staan.

Hoe voer je de handicap allowance in?
In de wedstrijdmodule van de clubsoftware moet het mogelijk zijn om bij een individuele wedstrijd te kiezen voor volledige handicapverrekening of voor 95% handicap allowance. Als je clubsoftwareleverancier dit nog niet heeft ingesteld is het aan te bevelen om dit aan te vragen bij de clubsoftwareleverancier. Voor de geadviseerde percentages, zie dit artikel bij ngf.nl/whs.

De handicap allowance van 95% is toch marginaal. Waarom zou je die toepassen?
Voor wedstrijden waarin het verschil tussen de laagste en hoogste handicap klein is, zal het effect inderdaad klein zijn. Maar voor wedstrijden waarvoor bijvoorbeeld spelers met handicaps tussen 0 en 54 aan mee kunnen doen, kan het verschil significant zijn.

Wat moeten we doen met een no return in een wedstrijd?
Dit staat uitgebreid uitgelegd in Wegwijs in Handicapping. Zie ook dit artikel over penalty scores op ngf.nl/whs.
De basis is: indien er sprake is van een score die voor handicapping geschikt is, dan moet deze boven water komen en ingevoerd worden.

Stel dat in een wedstrijd van twee tees gestart wordt. Een speler start op hole 10 maar moet na 12 gespeelde holes geblesseerd opgeven. Kunnen de gespeelde holes dan wel voor handicapdoeleinden gebruikt worden.
Wij realiseren ons dat dit met het huidige banenbestand nog niet gemakkelijk goed in te voeren is. Dat zal de commissie moeten doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing zodat scores over meer dan negen en minder dan 18 holes ook goed in te voeren zijn als er gestart is vanaf hole 10.

De spelvorm ‘tegen par’ is toch qualifying?
Correct. Lees meer in dit artikel op ngf.nl/whs.

Ronden gespeeld met de spelvorm matchplay, kunnen die qualifying zijn?
Nee, matchplayronden zijn in Nederland niet qualifying omdat deze spelvorm te veel afwijkt van strokeplay/Stableford, wat de standaard opties zijn voor qualifying scores. Lees meer in dit artikel op ngf.nl/whs.

In fourball telt de beste score dus het is niet altijd nodig dat een speler uitholet. Eén score is toch voldoende voor het teamresultaat?
Een fourball-wedstrijd (best ball) is niet qualifying, want de speler is niet verplicht op alle holes uit te holen.

Stel dat een wedstrijd wordt gestaakt. Een speler heeft een goede score tot en met hole 12. Kan de score als qualifying score worden ingevoerd?
De commissie is verplicht om alle scores die over minimaal 9 holes zijn gespeeld in te voeren.

Een 3-stokkenwedstrijd kan toch wel qualifying zijn, omdat de regels het hebben over maximaal 14 stokken?
Nee, want je legt met deze wedstrijdvorm een beperking op aan de speler. Volgens de Golfregels moet de spelers de mogelijkheid hebben om zelf zijn set samen te stellen uit maximaal 14 clubs.

Vaak krijgt een speler vlak voor een wedstrijd een andere marker, door afzeggingen en dergelijk. Hoe hiermee om te gaan?
Het is niet noodzakelijk om een marker voor iedere speler van te voren vast te leggen. De naam van de marker kan op het laatste moment veranderd worden. Op het laatste moment kan een andere speler aan een groep worden toegevoegd en die kan als marker optreden. Als een speler niet komt opdagen, dan kan wellicht een speler op de reservelijst meedoen en als marker optreden.

Zijn er sinds de invoering van het WHS geen inloopwedstijden meer mogelijk?
Ook nu kunnen er inloopwedstrijden gespeeld worden. Spelers melden zich bij wedstrijdleiding en kunnen een qualifying wedstrijd spelen. Het is niet noodzakelijk om een marker van tevoren vast te leggen. Op het laatste moment kan een speler aan een groep worden toegevoegd en op het laatste moment kan bepaald worden wie marker is van wie.

Als ik op een andere baan dan mijn home course aan een officiële wedstrijd deelneem, moet ik dan mijn kaart nog op mijn home course invoeren?
Lees hiervoor dit artikel van ngf.nl/whs.

Bij een aantal wedstrijden is deelname voorbehouden aan spelers met de laagste handicap. Bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps en sinds de invoering van het WHS is de handicap van goede jeugdspelers "ineens" aanmerkelijk gezakt waardoor deze spelers meer kans maken op deelname. Is dit fenomeen bekend en hoe moeten/kunnen we hiermee omgaan?
Jonge spelers kunnen plotseling flink in handicap dalen. Als een commissie de indruk heeft dat een speler zijn/haar handicap manipuleert, dan kan de commissie een of meer penalty scores invoeren.

Wat betreft meerrondenwedstrijden en het advies dat het netto resultaat voor alle ronden op basis van de handicap bij aanvang wordt bepaald: wordt dat negeren van de handicap op de tweede dag door de software gedaan?
Ja.

Scores op non-qualifying zetten

Een vraag over het op non-qualifying zetten van een score. Ik begrijp dat dit kan bij scores die op de home club zijn ingevoerd. Maar de handicapcommissies kunnen toch geen score op non-q zetten die met de app GOLF.NL zijn ingevoerd?
Commissies kunnen als handicapautoriteit van hun clubleden alle ingevoerde scores op non-qualifying zetten, ongeacht de manier waarop deze in de database terecht is gekomen. Ook de kaarten die via de app GOLF.NL of mijn.golf.nl zijn ingevoerd, kunnen door de handicapcommissie op non-q gezet worden. De kaarten worden dus niet weggegooid.

Een score ingevoerd via de app GOLF.NL kan je toch niet op non-qualifying zetten?
Dit kan wel. Zie het antwoord op de vraag hierboven.

Is een score op non-qualifying zetten gelijk aan de score verwijderen? Of zou er een functionaliteit moeten zijn om een kaart op non-qualifying te zetten waarbij de score wel zichtbaar blijft maar niet meegenomen wordt in de handicapberekening?
Dit is effectief hetzelfde in de NGF-database maar het is beter om een score op non-qualifying te zetten. Bij het verwijderen van een kaart in het clubsoftwaresysteem zal de kaart waarschijnlijk definitief verwijderd worden in het eigen systeem. Als de club een score verwijdert, blijft de score in de NGF-database sowieso wel zichtbaar als non-qualifying score.

Acceptabele scores

Als op een 9-holes baan één hole gerenoveerd wordt, is qualifying spelen dan niet meer mogelijk?
Net zoals vroeger, onder het EGA-systeem, is voor een qualifying score een baan nodig waarvan minimaal negen holes in de staat zijn zoals deze bij de rating was.
Wij zijn natuurlijk altijd bereid om ruim van te voren (minimaal vier weken) met een club over oplossingen na te denken, om ervoor te zorgen dat er tijdens een renovatie een aangepaste routing met qualifying condities is.

Is de zichtbaarheid van de afscheidingen tussen bijvoorbeeld green en fairway van belang voor de qualifying condities?
Nee, is niet van belang voor qualifying condities.

De EGA-regels van vroeger stelden dat er sprake mocht zijn van maximaal één tijdelijke green per 9 holes. Wat geldt nu?
Er staat in de WHS-regels een beperking van 100 yards over 18 holes. De moeilijkheidsgraad en de lengte van de baan bij twee tijdelijke greens per 9 holes wijkt te veel af van de vastgestelde course rating. De NGF staat toe wat ook onder het EGA-systeem werd toegestaan: 50 meter per 9 holes.

Wanneer kan je weer zelf in Caddie aangeven of de baan qualifying of non-qualifying is?
Dat kan weer sinds 12 april. Op ngf.nl/uitleg-caddie staat uitgelegd hoe je dit doet. De handicap- en regelcommissie van een club beslist of er sprake is van qualifying condities, maar het verdient aanbeveling dat de commissie hierover overleg pleegt met de baanexploitant, greenkeepers en baancommissie.

Hebben we als handicapcommissie eigen inlogcodes nodig voor Caddie? Zo ja, hoe krijgen we deze?
Elke club heeft één eigen username met wachtwoord en dat blijft zo. In de meeste gevallen beschikt het secretariaat/manager over de inloggegevens. Lees ook de FAQ op ngf.nl/uitleg-caddie.

Binnenkort spelen we een wedstrijdronde over 18 holes. Hierbij verschillen de afstanden van de eerste 9 holes meer dan 50 meter met de ingemeten afstanden ten gevolge van teerenovaties. De tweede 9 holes zijn wel normaal. De regelcommissie heeft besloten de eerste 9 holes non-qualifying te laten zijn en daarmee ook de 18 holes wedstrijd non-qualifying te laten zijn.
Mag een wedstrijdcommissie besluiten om de 18 holes qualifying te laten zijn?
Mag een wedstrijdcommissie de tweede 9 holes van deze 18-holes wedstrijd qualifying laten zijn terwijl de eerste 9 holes van de baan non-qualifying zijn?

Er kan geen sprake zijn van een qualifying wedstrijd over 18 holes omdat 9 holes niet qualifying zijn. De scores over de 9 holes die wel in qualifying condities zijn (de tweede 9) moeten gewoon voor handicapdoeleinden ingevoerd worden. Immers, de spelvorm is een geaccepteerde spelvorm en die 9 holes zijn qualifying, dus die scores moeten per definitie ingevoerd worden.

PCC

Ik heb toegang tot Caddie (caddie.ngf.nl); waar in Caddie kan ik een extra PCC aanvragen?
Dit kan nu nog niet maar de functionaliteit wordt later dit jaar onderdeel van Caddie. Op ngf.nl/uitleg-caddie zal dan worden uitgelegd hoe je dit doet. 

Bestaat reduction only (RO) nog?
In het nieuwe handicapsysteem bestaat 'reduction only' niet meer. Bij zeer afwijkende moeilijke omstandigheden wordt de PCC waarschijnlijk +3.

De PCC houdt in dat het dagresultaat wordt aangepast?
Ja, op basis van de PCC wordt het dagresultaat soms aangepast.

Leidt men de bijzondere baanomstandigheden af uit de scores of heeft men ook andere info?
De PCC wordt afgeleid uit de gemaakte scores.

Klopt het dat bij een PCC van -0,5 bij 9 holes het dagresultaat met PCC hoger zou moeten zijn?
Dat klopt.

Geldt de PCC voor dagdelen of de gehele dag?
De PCC geldt voor de gehele dag, voor alle scores die gemaakt zijn op die dag.

Als er reden is om een extra PCC aan te vragen voor een dag, dan geldt per PCC dat er minimaal 8 scores beschikbaar moeten zijn, neem ik aan?
Dat klopt.

Moet een extra PCC voor een bepaalde dag dezelfde dag worden aangevraagd of kan dat een dag later? Tot welke tijd kan dit?
Een extra PCC moet op dezelfde dag zo snel mogelijk worden aangevraagd, zodat deze ’s nachts kan worden meegenomen in de herberekening van het dagresultaat.

Is een PCC een getal over 18 holes? En welke 18 holes worden dan gebruikt als je de beschikking hebt over drie lussen van 9 holes?
Ja, de PCC is een getal over 18 holes en wordt daarom voor rondes over 9 holes gehalveerd.
Momenteel wordt de PCC alleen berekend als er minimaal 8 scores beschikbaar per lus van 9 of 18 holes. Dus apart voor lus A, B, C van 9 holes en apart voor de combinatie van lussen A-B, A-C en B-C: bij elk van die lussen moeten er minimaal 8 scores beschikbaar zijn voor een PCC. Dat is nog niet optimaal. Aan een verbeteringsslag wordt gewerkt, maar die zal niet heel snel beschikbaar komen.

Gemiddeld zal er voor de laatste 20 scores twee keer een PCC-aanpassing voorkomen. Voor de beste acht scores statistisch dus 0,8 keer. Voor het uiteindelijk vaststellen van de handicap speelt de PCC dus nauwelijks een rol. Veroorzaakt de PCC dan niet meer problemen dan oplossingen?
Nee, de PCC is een noodzakelijke correctie op het dagresultaat, omdat de baan- en/of weersomstandigheden zodanig kunnen zijn dat de scores anders zijn dan onder normale baan- en/of weersomstandigheden.

Als je in de ochtend 9 holes qualifying op een andere baan (B) hebt gespeeld en je speelt in de middag op je eigen baan (A) nog eens 9 holes qualifying. hoe gaat het dan met de PCC?
De PCC wordt per dag per lus bepaald en staat los van wat de spelers op verschillende banen doen.
Overdag zal, indien er al een markerbevestiging is, eerst de ochtendronde verwerkt worden en daarna de middagronde. 's Nachts worden de PCC’s voor deze lussen bepaald en indien daar een andere waarde dan nul uitkomt, wordt eerst het dagresultaat van de ochtendronde aangepast en mogelijk dus ook de handicap na de ochtendronde. Met deze eventueel aangepaste handicap wordt het dagresultaat van de middagronde opnieuw bepaald inclusief de eventuele PCC, waarna opnieuw de beste 8 scores geselecteerd worden om de nieuwe handicap te bepalen.

Hoe kan er een PCC van -0,05 komen?
Bij een 9-holes score is een dergelijke PCC mogelijk omdat de berekening op basis van 18 holes wordt gedaan en dan maar de helft daarvan aan rondes van 9 holes wordt toegekend. Er kan geen compensatie zijn voor holes die niet gespeeld zijn.

Wedstrijdresultaten worden pas de volgende dag ingevoerd. Is de PCC achteraf te bepalen?
Het is de taak van de wedstrijdcommissie om ervoor te zorgen dat wedstrijdkaarten direct na de wedstrijd worden getekend en dat de wedstrijdscores direct na de wedstrijd worden ingevoerd, hetzij door de spelers zelf (via de zuil of een smartphone) of door de wedstrijdcommissie. Dit is noodzakelijk voor de PCC van die dag. Er worden na de dag zelf geen PCC’s meer bepaald.

Onze ervaring is dat met name de 9-holes PCC-score in 50% van de gevallen -0,5 is. Het lijkt erop dat met name de 9-holes scores alleen ingeleverd worden als de score goed is ... Hebben jullie meer ervaringen?
We ontvangen ook meldingen van clubs dat zij vaak een PCC -1 hebben voor 18 holes. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn:
1. De handicaps van veel spelers zijn bij de overgang naar het WHS gestegen ten opzichte van hun EGA-handicap, waardoor zij nu redelijke gemakkelijk hun WHS-handicap of beter spelen.
2. Tot eind april groeit het gras nog niet waardoor de bal goed te vinden is en het herstel uit de rough gemakkelijker is dan normaal. Daarnaast staan de teemerken in deze periode vaak nog voor op de tee, waardoor de baan iets korter en gemakkelijker kan zijn.

Een scorekaart wordt een dag later ingeleverd. Accepteren met of zonder PCC?
De score accepteren. De PCC zal automatisch toegepast worden.

In de aanloop naar meerrondenwedstrijden (clubkampioenschappen) is het me nog helemaal duidelijk hoe de PCC wordt berekend na afloop van de zaterdag- en zondagrondes. De rondes worden van dezelfde handicap gespeeld maar na de zaterdagrondes worden de scores niet afgerond in het handicapsysteem en zondag met de starthandicap vervolgd, na afloop verwerkt, opgestuurd en dan ’s nachts de PCC? Komt er achteraf een zaterdag-PCC?
Dat de wedstrijd over meerdere ronden met dezelfde handicap wordt gespeeld, dat staat los van de handicapberekening. Zaterdagnacht wordt op basis van alle rondes een PCC bepaald en hiermee worden dus ook handicaps aangepast. Deze handicapaanpassingen worden echter voor de bepaling van het wedstrijdresultaat op zondag genegeerd. Zondagnacht wordt op basis van de resultaten van zondag met de al berekende nieuwe handicaps na zaterdag een PCC voor zondag bepaald.

Course ratings en stroke index

Waar kan ik het rating-rapport vinden voor het handhaven van de rating-parameters op onze baan?
Er is hiervan geen rapport. Maar elke club levert voorafgaand aan een  rating enkele gegevens aan, zoals de hoogte van de rough. De handicapcommissie of baancommissie zou die gegevens moeten hebben. Het is verstandig om belangrijke parameters (zoals breedte fairways, hoogte rough en snelheid greens) in het baanbeheersplan vast te leggen.

Wanneer komt er een handicapslagentabel voor dames die van de witte tees spelen?
Het verschil tussen par en course rating voor dames is vaak zo groot dat het door de EGA wordt afgeraden om het spelen vanaf de witte tees voor dames mogelijk te maken.

Komt er geen dagelijks overzicht meer van ingeleverde scores die moeten worden goedgekeurd voor de verwerking definitief is?
Als de speler een score inlevert en deze wordt door de marker goedgekeurd, dan wordt deze direct geaccepteerd voor handicapdoeleinden. Een commissie kan achteraf nog steeds verkeerde scores op non-qualifying zetten. Als de commissie toch een dagoverzicht wil hebben van alle scores verwerkt voor handicapdoeleinden, dan moet dat aangevraagd worden bij de softwareleverancier van de club.

Ik neem aan dat de stroke indices op de juiste holes blijven staan wanneer je hole 10 en 11 eruit haalt voor onderhoud en je hole 12 vernummert naar hole 10, enz.
Dat is juist.

Wat gebeurt er in het geval van re-routen met de stroke index voor die lus?
De stroke index blijft hetzelfde.

Casusvragen

Casus 1: Een dag voor de wedstrijd belt de wedstrijdleider je. De green van hole 17 is door kraaien helemaal omgewoeld en deze is niet bespeelbaar. Hij vraagt jou om advies of de Qualifying wedstrijd de volgende dag nog kan doorgaan? Je wilt deze belangrijke Q wedstrijd door laten gaan. Welk advies geef je de
wedstrijdleider?

Het advies is om een tijdelijke green op hole 17 te gebruiken (mogelijk wintergreen), maar wel te zorgen dat de hole niet meer dan 50 meter korter is dan de baan zoals gemeten bij de rating.

Kun je de wedstrijd ook over 17 holes spelen?
Nee, want de holes moeten in de vastgestelde volgorde (1-18) worden gespeeld.

Wij hadden in ons antwoord '100 meter' omdat het over hole 17 ging, dus we gingen er vanuit dat het een wedstrijd over 18 holes was.
Je zult in ieder geval een tijdelijke green op hole 17 nodig hebben en het is juist dat met de tijdelijke green de te spelen baan niet meer dan 100 meter korter mag zijn dan de gemeten baan.

Casus 2: De wedstrijdleider belt je een dag voor een wedstrijd die gehouden wordt op 1 mei. De baan is belucht en bezand. Hij vraagt zich af of het mogelijk is de plaatselijke regel voor plaatsen toe te staan, zodat de spelers met meer plezier de wedstrijd kunnen spelen en of deze nog wel qualifying is. Welk advies geeft je de wedstrijdleider?

Vanaf 1 mei is voor plaatsen toestemming van de NGF nodig. Als je als club aannemelijk maakt dat plaatsen nodig is, dan kan er goedkeuring verleend worden.

Als de bal in een beluchtingsgat ligt raakt deze ook het zand. dus regel voor ingebedde bal geldt dan toch ook?
Nee, een ingebedde bal moet in zijn eigen pitchmark onder het grondoppervlak liggen (zie definitie ingebedde bal) en dat is hier niet het geval.

Waar staat de bepaling over de periode (tot 1 mei) tegenwoordig?
In appendix A van de Rules of Handicapping staat dat de nationale federatie (in casu NGF) de periode voor plaatsen mag bepalen. Wij hebben besloten dezelfde periode te hanteren als onder het EGA Handicap Systeem, zodat er voor clubs en banen niets verandert.

Casus 3: Als gevolg van onderhoud van de gele tees op holes 3, 4 en 5 zijn de afslagen op deze tees respectievelijk 10, 15 en 20 meter voor de meetpunten van de
gele tee geplaatst. Na afloop van een qualifying wedstrijd geeft een speler die slecht heeft gepeeld bij de wedstrijdleiding aan dat de wedstrijd niet qualifying
is en de resultaten niet mogen meetellen. De teemerken waren immers op 3 holes meer dan 10 meter voor de meetpunten geplaatst. De wedstrijdleider neemt contact met je op met een verzoek om advies hij de scores toch moet verwerken voor handicapdoeleinden. Wat besluit je?

Het is juist dat de meetpunten niet meer dan 10 meter voor het meetpunt mogen staan voor behoud van qualifying condities. Echter als er onderhoud aan de baan is,
dan mag van de 10 meter norm worden afgeweken, mits het verschil in lengte tussen de te spelen baan en de gemeten baan niet meer dan 50 meter per 9 holes
is. Je geeft uitleg hierover aan de wedstrijdleider en vraagt hem de scores in te voeren voor handicapdoeleinden, voor zover de spelers de scores al niet in de zuil hebben ingevoerd. 

Waar vind ik dat tijdens onderhoud de teemarkers verder verplaatst mogen zijn?
De NGF heeft, aanvullend op de richtlijnen in Appendix G van de Rules of Handicapping waarin staat dat de teemerken zich niet meer dan 10 meter voor of achter het meetpunt mogen bevinden, besloten dat in geval van onderhoud de lengte van de te spelen baan niet meer dan 50 meter over 9 holes en niet meer dan 100 meter mag afwijken over 18 holes van de lengte van de gemeten baan.

Casus 5: De greenkeeper belt je om 7 uur ’s ochtends. Op de green van holes 9 en 18 die vlak bij elkaar liggen hebben een stel vandalen met crossmotoren gecrossed, waardoor er niet meer op deze greens geput kan worden. De wintergreens, waarvan het midden respectievelijk 50 en 55 meter van het midden van de
zomergreen ligt, zijn er nog wel. De herenochtend met een qualifying Stableford-wedstrijd start om 09:00 uur. Hij heeft de wedstrijdleiding gebeld en die wil dat de wedstrijd qualifying doorgaat. Wat adviseer jij de greenkeeper?

De greenkeeper vragen om de vlag in de hole van de wintergreen op beide holes te zetten. Hole 18 die moet worden gespeeld is 55 meter korter dan de gemeten lengte van de baan. Je vraagt daarom aan de greenkeeper om de teemerken op hole 18 10 meter achter het meetpunt te zetten, zodat het totale lengte verschil op hole 18 45 meter is ten opzichte van de gemeten lengte. Als de greenkeeper er verder voor zorgt dat de teemerken over hole 10-17 zodanig zijn neergezet dat het verschil is lengte ten opzichte van de gemeten baan gelijk is, dan blijft de baan qualifying en kun je hem dat uitleggen.

Mag je in dit geval een 17-holes wedstrijd spelen zonder hole 18?
De vastgestelde rond is in beginsel 18 holes, maar de commissie kan het aantal te spelen holes voorafgaand aan de wedstrijd terugbrengen naar 17 holes. De voorkeur verdient om een tijdelijke green op hole 18 te gebruiken en de teermerken op hole 10-18 zodanig ten opzichte van de meetpunten te plaatsen dat het verschil tussen de te spelen en de gemeten baan 50 meter of minder zal zijn.

Mogen er twee tijdelijke greens op 18 holes zijn? Ik dacht maar één.
Antwoord: er mag per 9 holes een tijdelijke green zijn met inachtneming van de maximaal toegestane afwijking van 50 meter per 9 holes.