Inhoud caddie

Wat gebeurt er als een golfer overstapt van een andere club naar mijn club?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het Golf Service Nummer (GSN). Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN. Het Golf Service Nummer van iedere speler wordt getoond op de digitale NGF-pas. Het GSN begint met “NL”. (Op ngf.nl/ngf-pas vind je meer informatie over het GSN.)

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van GSN's.

  • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN. Het GSN van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het Golf Service Nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen 'stamkaart' meer aangevraagd te worden.
  • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar homeclub wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN. De homeclub is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De homeclub gebruikt het GSN van de golfer voor handicapdoeleinden.
  • Wordt een speler uit het buitenland lid van jouw club? Raadpleeg dan de vragen en antwoorden hieronder.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies. 

Een speler wordt lid van onze club en was hiervoor lid van een andere Nederlandse club. 
Wissel de NAW-gegevens en het Golf Service Nummer van de speler uit. De oude scores worden vervolgens overgenomen door jouw club en de handicap verschijnt. Als het resultaat '90' is, dan is er een mismatch tussen de gegevens van de oude club en jouw club. Stuur in dit geval een mail.

Een speler heeft geen handicap record (handicapgeschiedenis). Hij heeft een aantal jaren niet gespeeld en zegt dat hij vroeger een handicap had.
Vraag het Golf Service Nummer van de speler aan. In het clubsoftwaresysteem kun je 'baanpermissie' en 'regelexamen' aanvinken. De speler krijgt dan 'handicap 55'.
Stuur ons vervolgens een mail met het verzoek om een artificiële score voor deze speler in te voeren. (Een club kan zelf geen artificiële score invoeren, alleen de NGF kan dat.) Of vraag de speler om enkele qualifying scores in te leveren spelend van handicap 54 of van de handicap die de speler vroeger had.

Een speler uit het buitenland gaat in Nederland wonen. Hij heeft een aantal jaar niet gespeeld en geen handicap record. Hij had vroeger handicap 20.
Gebruik in het clubsoftwaresysteem code 3 met als reden voor het intreden van de speler 'komt uit buitenland'. Vraag een Golf Service Nummer aan voor de speler. De club kan in het clubsoftwaresysteem vervolgens zelf een handicap invoeren voor de speler. (Deze procedure is alleen bedoeld voor spelers die uit het buitenland komen, het is niet de bedoeling dat deze code wordt misbruikt. Wij monitoren dit actief.)

Een speler uit het buitenland gaat in Nederland wonen. Hij heeft een buitenlands handicapbewijs.
Gebruik in het clubsoftwaresysteem code 3 met als reden voor het intreden van de speler 'komt uit buitenland en heeft buitenlands handicapbewijs'. Vraag een Golf Service Nummerr aan voor de speler. Vraag de speler om een digitaal overzicht van zijn scores en handicapaanpassingen. Voer de scores van de speler in. 

Een buitenlandse speler komt in Nederland wonen. Hij zegt handicap 10 te hebben maar kan geen score-overzicht overhandigen.
De speler en de commissie moeten hun uiterste best doen om toch scores van deze speler uit het buitenland boven water te krijgen en deze in te voeren. Als dat niet mogelijk is dan kun je een starthandicap invoeren. Het is dan wel aan te raden de eerste scores van deze speler goed te monitoren en indien nodig nog een handicapaanpassing te doen. Men zou de speler ook kunnen vragen om een paar qualufying ronden te spelen. Op basis van die scores kan men een starthandicap voor de speler bepalen.

Een speler wordt lid van jouw club maar is ook nog lid van een buitenlandse club.
De speler moet aangeven wat zijn/haar homeclub wordt, jouw club of de buitenlandse club. De homeclub is verantwoordelijk voor zijn handicap. Iedere speler kan maar één homeclub hebben.

Wordt een handicap van een speler automatisch aangepast in het systeem van onze club als wij niet de homeclub van de speler zijn?
De niet-homeclub krijgt niet automatisch de nieuwe handicap van een speler doorgestuurd. De niet-homeclub kan wel de actuele handicap van een speler van een andere club opzoeken. Dat kan via caddie.ngf.nl onder 'Zoek een handicap'. De niet-homeclub heeft hiervoor het Golf Service Nummer van de speler nodig.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.