Inhoud caddie

Wat gebeurt er als iemand overstapt naar een andere club of lid is van twee clubs?

De handicap van een speler is gekoppeld aan het unieke nummer dat iedere speler heeft, het GSN-nummer. Alle scores en andere historistische data van een golfer worden opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. Om fouten te voorkomen is de handicap van een speler niet gekoppeld aan het NGF-nummer van de speler, want wie lid is van twee clubs heeft twee verschillende NGF-nummers.

Sinds 1 januari 2021 wordt het GSN-nummer van iedere speler getoond op de digitale NGF-pas. Het GSN-nummer begint met “NL”. (Op ngf.nl/ngf-pas vind je meer informatie over het GSN-nummer.)

De uitwisseling van data tussen de softwareleveranciers van golfclubs en de centrale database van de NGF verloopt op basis van GSN-nummers.

  • Als een speler overstapt naar een andere club, dan behoudt hij zijn/haar GSN-nummer maar krijgt hij/zij bij zijn/haar nieuwe club een nieuw NGF-nummer. Het GSN-nummer van een speler verandert dus niet als een speler overstapt van de ene naar de andere club. En dankzij het GSN-nummer blijven alle scores en handicapdata van een speler behouden als een speler overstapt naar een andere club. Het GSN-nummer maakt het mogelijk dat de nieuwe club de golfhistorie van een speler digitaal overneemt, na toestemming van de betreffende golfer. Dus als een golfer overstapt van club A naar club B, dan hoeft er geen stamkaart meer aangevraagd te worden.
  • Als een golfer lid blijft van zijn/haar huidige club en daarnaast lid wordt van een andere club, dan moet hij/zij aangeven welke club zijn/haar home club wordt. Die informatie wordt opgeslagen onder zijn/haar GSN-nummer. De home club is verantwoordelijk voor de handicap van een speler en de handicap wordt getoond op de digitale NGF-pas van de speler. De home club gebruikt het GSN-nummer van de golfer voor handicapdoeleinden.

Golfers kunnen met al hun vragen terecht bij de handicapcommissie van hun club. In het geval dat een speler lid is van twee of meer clubs, betreft het de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De homeclub is de club die de handicap registreert.

Vraag: Een lid met handicap 10, geen kaarten, komt uit het buitenland. Hoe te handelen?
De speler en de commissie moeten hun uiterste best doen om toch scores van deze speler uit het buitenland boven water te krijgen en deze in te voeren. Als dat niet mogelijk is dan kun je een starthandicap invoeren. Het is dan wel aan te raden de eerste scores van deze speler goed te monitoren en indien nodig nog een handicapaanpassing te doen. Men zou de speler ook kunnen vragen om een paar scores in te leveren. Op basis van die scores kan men een starthandicap voor de speler bepalen.

Vraag: Wordt een handicap van een speler automatisch aangepast in het systeem van onze club als wij niet de home club van de speler zijn?
De niet-homeclub krijgt niet automatisch de nieuwe handicap van een speler doorgestuurd. De niet-homeclub kan wel de actuele handicap van een speler van een andere club opzoeken. Dat kan via caddie.ngf.nl. De niet-homeclub heeft hiervoor het GSN-nummer van de speler nodig.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.