Inhoud caddie

Qualifying spelen op par-3 banen

In Nederland kunnen golfers op de meeste par-3 banen een qualifying ronde spelen. Par-3 banen zijn laagdrempelig en zijn daarom voor beginnende golfers de ideale plaats om met veel succesbeleving de golfsport onder de knie te krijgen. Dankzij de invoering van qualyfing par-3 golf kan iedereen op deze laagdrempelige banen ook een handicap behalen en bijhouden.

Par-3 banen vergroten de toegankelijkheid van de golfsport, omdat ze in het algemeen laagdrempelig zijn en omdat een ronde op een korte baan niet lang duurt. Om de aantrekkingskracht van par-3 banen te vergroten, heeft de NGF ervoor gestreden dat golfers op de par-3 banen in Nederland ook een handicap kunnen behalen en bijhouden. Dat is sinds 2016 mogelijk en nu kunnen golfers op de meeste Nederlandse par-3 banen (en de par-3/-4 banen) qualifying spelen, net zoals dat kan op langere banen die ook par-5 holes hebben.

Er zijn in Nederland een kleine honderd par-3 banen:

Daarnaast zijn er in Nederland zo'n 35 korte banen met een combinatie van par-3 en par-4 holes die qualifying gespeeld kunnen worden.

Om in aanmerking te komen voor een qualifying status moet een par-3 baan wel een bepaalde minimale lengte hebben. Is dat het geval, dan voert de NGF een course rating uit? Wil je een rating aanvragen? Neem dan contact op per mail.

De voordelen van par-3 golf

  • Een par-3 baan is laagdrempelig. Par-3 golf is toegankelijk. Het spelen van een (qualifying) ronde op een laagdrempelige par-3 baan geeft minder druk dan het spelen op een grote baan. Zo groeien nieuwe spelers ‘natuurlijker’ door naar golf op een grotere baan en is er minder kans dat ze in de eerste jaren stoppen met golf.
  • Een par-3 baan is kort, waardoor een ronde weinig tijd kost. Ideaal voor golfers die werken en alleen voor of na werk en in het weekend kunnen spelen.
  • Een ronde op een par-3 baan of een lidmaatschap van een par-3 baan is goedkoper dan een ronde op of een lidmaatschap op een grote baan.
  • Nieuwkomers in de sport kunnen op par-3 banen met veel succesbeleving het golfspel onder de knie krijgen. Simpelweg omdat de holes vaak korter zijn dan op een grote baan en de bal eerder met één slag op de green zal liggen. 
  • Par-3 banen zijn zeer geschikt voor familiegolf. Kinderen zijn welkom op korte banen en korte holes zijn voor kinderen (en opa's en oma's) minder moeilijk dan lange.
  • Voor goede golfers zijn par-3 banen juist uitdagend. Goede spelers krijgen op een par-3 baan weinig slagen mee en worden geacht om in weinig slagen rond te gaan. Dat vereist goede ijzerslagen en goed kort spel. Het spelen van een par-3 baan is daarom een goede training van het korte spel.
  • Voor oudere spelers die minder ver slaan is een par-3 baan een goed alternatief voor de grotere golfbaan.
  • Golfclubs met een grote én een par-3 baan kunnen de bezetting op drukke dagen verspreiden over de verschillende banen.
  • Op een par-3 baan kun je verlichting aanbrengen zodat men er ook kan spelen als het vroeg donker is. Een grote baan verlichten, dat is een dure onderneming. Lichtmasten plaatsen op een par-3 baan, dat is een veel minder grote investering. Onder meer Princenbosch, Amstelborgh en de Haarlemmermeersche hebben par-3 banen met verlichting. 

Promotie

De mogelijkheid om qualifying par-3 golf te spelen, maakt par-3 banen extra aantrekkelijk. Maak promotie voor je par-3 baan door golfers te wijzen op de vele voordelen van par-3 golf die hierboven opgesomd staan. Maak ook promotie voor het spelen van qualifying ronden op je par-3 baan. Spelers kunnen hun score invoeren in de app GOLF.NL of in de clubsoftware.

Achtergrond

Het is niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat de handicap van een speler die voornamelijk op par-3 banen speelt gelijk is aan de handicap van een even goede speler die voornamelijk op langere banen speelt. Of anders gezegd: om de scores en handicaps van spelers afkomstig van par-3 banen beter vergelijkbaar te maken met de scores en handicaps van spelers van grote banen.

Dit is een proces dat nog gaande is en met dit doel voor ogen worden de scores op par-3 banen voortdurend geanalyseerd. Op basis van de analyses kan de course rating (moeilijkheidsbeoordeling) van par-3 banen verbeterd worden. Hoe beter de course rating, hoe juister het aantal slagen dat een speler meekrijgt. Dat leidt tot meer plezier bij het spelen op par-3 banen. 

Het proces begon in 2012. In dat jaar ontstond het idee om qualifying ronden op par-3 banen mogelijk te maken. In die tijd hadden leden van een par-3 baan nog twee soorten handicaps: een lokale NGF-handicap (op basis van scores op de eigen par-3 baan) en een gewone handicap (gebaseerd op scores op langere banen). Met qualifying par-3 golf zou dat onderscheid niet meer nodig zijn.

In 2016 is 'par-3 handicapping' in Nederland ingevoerd, als onderdeel van een pilotproject van de European Golf Association (EGA). Tot die tijd was qualifying par-3 golf alleen mogelijk in Spanje. Bij de invoering van par-3 handicapping is de lokale 'NGF-handicap' afgeschaft.

Uit de analyses van scores in 2016 bleek dat de course rating van par-3 banen aangepast moest worden. Golfers die voornamelijk op een par-3 baan speelden, haalden op langere banen in het algemeen niet hun handicapniveau. Dit leidde tot nieuwe ratings voor par-3 banen. Daarnaast werd de handicap van 'par-3 leden' aangepast.

In 2018 en 2019 zijn de scores op par-3 banen opnieuw geanalyseerd. Hieruit bleek dat er nog verdere verbeteringen nodig waren. In de course ratings werd nog te weinig rekening gehouden met een aantal kenmerken van par-3 banen: in het algemeen zijn de greens klein en liggen moeilijkheidsfactoren (water, hoge rough, buiten de baan) veel dichter bij de green dan op ‘grote’ banen.

Ook de invoering van het Wereld Handicap Systeem vereist mogelijk aanpassingen van de course rating van par-3 banen. Bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps op 1 maart 2021 is de handicap van veel spelers gestegen, omdat de handicapberekening van het WHS verschilt met die van vroeger. Dat geldt zeker ook voor golfers die voornamelijk op par-3 banen spelen. Lees hierover meer op de algemene handicappingpagina: Waarom krijgen hogere handicappers na de invoering van het WHS minder slagen op par-3 en par-3/-4 banen?

Ter promotie van par-3 golf heeft de NGF vanaf 2014 enkele keren een Nationaal Kampioenschap Par-3 gehouden. Die wedstrijd werd gespeeld op een aangepast parcours op Golfpark Spandersbosch.

Bekijk ook de pagina Par-3 banen in Nederland van GOLF.NL.