Inhoud caddie

Welke handicap moet de speler op een scorekaart zetten?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

1 Qualifying scores buiten wedstrijden om

Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om ('general play') gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

De handicap die een speler in elk geval moet noteren op een scorekaart, of moet invoeren bij digitale verwerking van een score, is de exacte handicap. Bijvoorbeeld 16,0 of 21,4 of +0,8. De speler is er verantwoordelijk voor dat zijn/haar juiste handicap op de scorekaart staat. Daarnaast is het praktisch als de speler op een scorekaart ook de juiste baanhandicap (course handicap) invult.

2 Wedstrijden

Sinds 1 januari 2023 (regel 3.3b(4)) wordt een speler niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd (met handicapverrekening) niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De commissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler.

  • Als de handicap van een wedstrijddeelnemer geregistreerd is bij een andere club, dan kan de niet-home club de handicap van deze speler opzoeken in Caddie. Hiervoor moet het Golf Service Nummer (GSN) van de speler ingevoerd worden in de functie 'Zoek een handicap'.
  • In sommige gevallen heeft een wedstrijddeelnemer een homeclub in het buitenland. In dit geval registreert deze buitenlandse homeclub de handicap van de speler (en deze speler dient zijn of haar handicapscores dan alleen in te voeren bij zijn/haar homeclub). In dit geval is de handicap van deze speler niet te vinden in Caddie. Als een speler met een buitenlandse homeclub meedoet aan een wedstrijd in Nederland, dan moet deze speler de wedstrijdcommissie een bewijs van zijn/haar actuele handicap kunnen tonen. De speler kan bijvoorbeeld een buitenlandse digitale handicappas tonen of een papieren of digitale uitdraai van zijn/haar handicapgegevens. Het verdient aanbeveling dat een club in het wedstrijdreglement vermeldt dat een wedstrijddeelnemer met een buitenlandse homeclub een digitaal bewijs van zijn of haar handicap moet tonen.

Er wordt vaak gevraagd of een buitenlandse gastspeler (zonder GSN) marker kan zijn. Dat kan.

Bij qualifying wedstrijden is het aan te bevelen dat de wedstrijdcommissies op de wedstrijdstickers de handicap, baanhandicap en playing handicap van de deelnemer afdrukt. De speler kan dan controleren of zijn/haar handicap klopt en of de daarvan afgeleide baanhandicap en playing handicap juist is. 

Voor wedstrijdcommissies is het raadzaam om de wedstrijdstickers pas op de dag van de wedstrijd aan te maken en te printen. De handicap van een speler kan recent zijn veranderd. En als iemand een dag van tevoren heeft gespeeld: een handicap - en daarmee de baanhandicap en playing handicap - kan 's nachts kan veranderen als gevolg van de PCC.

In een Stablefordwedstrijd moet een speler niet alleen weten wat zijn/haar playing handicap is maar ook wat zijn/haar baanhandicap is. Want in qualifying wedstrijden met handicapverrekening kan de playing handicap afwijken van de baanhandicap en in qualifying wedstrijden staat het wedstrijdresultaat los van het handicapresultaat. 

Stel dat er een wedstrijd wordt gespeeld met 'handicap allowance' waarbij de playing handicap 95 procent van de baanhandicap is en dat een deelnemer in deze wedstrijd playing handicap 19 heeft en baanhandicap 20. De prestatie met deze playing handicap (19) bepaalt het wedstrijdresultaat van deze speler. Maar bij de bepaling van het dagresultaat voor handicapdoeleinden wordt net als anders alleen maar gekeken naar de baanhandicap (20). Bij de bepaling van het dagresultaat voor de handicap is er dus altijd sprake van volledige (100 procent) handicapverrekening.

In een Stablefordwedstrijd moet de speler weten wat zijn/haar baanhandicap is, omdat de speler dan ook weet wanneer hij/zij voor handicapdoeleinden niet meer kan scoren op een hole (wanneer de netto double bogey score is bereikt). Als de speler op een hole niet meer beter kan scoren dan zijn/haar persoonlijke netto double bogey score, dan kan de speler de bal oppakken.

Voorbeeldtekst

Bij het organiseren van wedstrijden met bijvoorbeeld 95 procent handicapverrekening kunnen wedstrijdcommissies een tekst zoals hieronder gebruiken.

Alle qualifying Stableford- en strokeplaywedstrijden worden gespeeld met een 'handicap allowance' van 95%. Dit houdt in dat je playing handicap (het aantal slagen dat je meekrijgt voor het wedstrijdresultaat) kan afwijken van je baanhandicap/course handicap (het aantal slagen dat je terugvindt in onze baanhandicaptabellen).
Op de sticker op je scorekaart zie je drie cijfers: je handicap, je playing handicap en je baanhandicap.
Voor de wedstrijd krijg je het aantal slagen mee dat bij je playing handicap wordt getoond. Je score op basis van je playing handicap bepaalt hoe hoog je eindigt in de wedstrijdklassement.
Je nieuwe handicap wordt echter net als anders berekend op basis van de score die je maakt op basis van je baanhandicap. Bij Stableford moet je de bal daarom pas oppakken als je op een hole op basis van je baanhandicap niet meer lager kunt scoren dan een netto double bogey. 
Een voorbeeld. 
Een speler heeft in een wedstrijd een baanhandicap van 18 slagen maar een playing handicap van 17 slagen. Op de hole met stroke index 18 maakt de speler een double bogey. Voor de wedstrijd levert deze score geen punten op, maar voor de handicapberekening is dit een netto bogey. Op deze hole krijgt de speler op basis van zijn baanhandicap nog wel een slag. Op deze hole moet de speler de bal dus pas oppakken als hij niet meer lager kan scoren dan een triple bogey, want voor deze speler is een double bogey voor handicapdoeleinden een netto bogey.

Lees ook Wat is een acceptabele score?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.