Inhoud caddie

Hoe werkt de verwerking van 'buitenlandse scores'?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Golfers kunnen scores invoeren van qualifying ronden en wedstrijden in álle landen van de wereld. Dat kan in de app GOLF.NL (zie de plaatjes onderaan deze pagina) en via clubsoftware. Als het een speler niet lukt om een 'buitenlandse score' digitaal in te voeren, dan kan hij/zij de score(kaart) inleveren bij de handicapcommissie van zijn/haar homeclub. De commissie dient de buitenlandse score dan te verwerken zodat die meetelt voor de handicap van de speler.  

Spelers die nabij de grens wonen

Voor spelers die nabij de grens wonen en die bijvoorbeeld veel op een Belgische baan en een Nederlandse baan spelen, geldt dat zij al hun scores moeten indienen bij één club, hun homeclub. De homeclub houdt hun handicap bij. Als de homeclub van de speler in Nederland is, dan wordt de handicap getoond op de digitale NGF-pas van de speler. Een goede communicatie met de Belgische club moet ervoor zorgen dat de Belgische club weet wat de actuele handicap van een speler is.

Als de home club van de speler in België is, dan houdt de Belgische club de handicap bij. De speler moet zijn/haar actuele handicap dan tonen/melden aan een Nederlandse club als hij/zij op een Nederlandse club speelt. De club in Nederland moet de handicap accepteren. Er mag geen verschil zijn tussen handicaps in Nederland en in het buitenland.

Voor een golfer die vaak in Spanje speelt, geldt hetzelfde: de speler dient alle scores in te leveren bij één club, de homeclub van de speler. De homeclub houdt de handicap van de speler bij. De andere club moet de handicap accepteren. Er mag geen verschil zijn tussen handicaps in Nederland en in het buitenland.

Toegelaten qualifying spelvormen in het buitenland

In Nederland zijn Stableford, individueel strokeplay, tegen par/bogey en maximum score de toegelaten qualifying spelvormen. Maar in Amerika is bijvoorbeeld ook 'individual matchplay' een spelvorm die is toegestaan voor handicapdoeleinden. In Nederland telt een score in een matchplay-wedstrijd niet mee voor je handicap. Maar als een Nederlandse speler een score inlevert van een ronde in het buitenland, en als de spelvorm in dat land is toegestaan als 'Authorized Format of Play', dan is deze buitenlandse score in Nederland een acceptabele score voor handicapdoeleinden.

Er is een database waarin uiteindelijk de course en slope rating te vinden zal zijn van elke baan in elk land van de wereld. Klik hier voor de WHS Course Rating and Slope Database

Vragen en antwoorden over buitenlandse scores

Worden in het buitenland gemaakte scores ook verwerkt in de app GOLF.NL als alleen het aantal Stableford-punten bekend is, en ook als er geen validatie van een marker is?
Voor een buitenlandse kaart zijn het aantal Stablefordpunten en de baaninformatie (course rating, slope rating en par) voorlopig voldoende. Bij een qualifying ronde in het buitenland moet de speler een marker selecteren. Bij een buitenlandse score hoeft dit niet iemand te zijn met een account van de app GOLF.NL, alleen een naam volstaat.

Als een speler niet verantwoordelijk is voor het uitrekenen van het Stableford-resultaat, hoe moet je dan ‘buitenlandse kaarten’ controleren? Heeft dit zin?
Op dit moment hebben we ervoor gekozen om het invoeren van buitenlandse scores op basis van Stableford-resultaten mogelijk te maken, omdat we de barrière te hoog vinden om van spelers te verlangen dat ze voor een enkele buitenlandse score álle gegevens (de par per hole, de stroke indices, etc.) van een baan gaan invoeren. Op termijn willen we naar een database gaan waarin net zoals de Nederlandse banen ook veel buitenlandse banen staan. Hiervoor zijn we internationaal in gesprek.

Zijn de gegevens van buitenlandse banen al verwerkt in de app GOLF.NL? Zodat de gegevens mee gestuurd worden naar de clubsoftware?
Nee, dat is niet het geval. Op dit moment moet de speler de baangegevens zelf invoeren. Mogelijk dat er in de toekomst een internationale database met dergelijke data komt.

Afbeelding onder: om een buitenlandse score in te voeren in de app GOLF.NL moet een speler in het hoofdscherm op 'Golfen' klikken en vervolgens op 'Nieuwe scorekaart'. Daarna moet onderin het scherm op 'Buitenlandse baan? Maak hier je kaart aan' geklikt worden. 

whs buitenlandse kaart app golfnl

Afbeelding onder: er moet een aantal gegevens ingevoerd worden om de 'Buitenlandse scorekaart' in te dienen. De datum, het land, de baan, de lus (indien nodig), aantal holes en de tee (bijvoorbeeld wit, rood, blauw etc.). De course rating (CR), slope rating (SR) en par. Deze gegevens staan in de handicaptabellen van de baan of op de clubwebsite. In de toekomst komen deze gegevens ook te staan in een wereldwijde database.

whs buitenlandse kaart app golfnl

Afbeelding onder: bij een qualifying ronde moet 'qualifying' op ja gezet worden en moet men een marker selecteren. Bij een buitenlandse score hoeft dit niet iemand te zijn met een account van de app GOLF.NL, alleen een naam volstaat. Tot slot moet het aantal Stableford-punten (STB) ingevoerd hebben en moet de speler op 'Indienen' klikken.

whs buitenlandse kaart app golfnl

 

whs buitenlandse score

 

buitenlandse scorekaart

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'