Inhoud caddie

Hoe voorkom je verschillende handicaps op verschillende clubs?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Spelers die lid zijn van één of meer clubs

Een groot aantal spelers is lid van twee (of meer) golfclubs. Stel dat een speler lid is van club A en club B, hoe wordt dan voorkomen dat deze speler op club A een andere handicap heeft dan op club B?

Dit wordt voorkomen door een regel in het handicapsysteem die bepaalt dat iedere speler maar één homeclub heeft. Deze homeclub is verantwoordelijk voor de handicap van de speler. De homeclub moet dus over alle scores van de speler beschikken.

Spelers die lid zijn van meer dan één club moeten al hun scores dus uitsluitend bij hun homeclub inleveren. De speler kan dit doen via de app GOLF.NL of via voorzieningen van de homeclub (de zuil of clubsoftware). De scores komen dan automatisch in de NGF-database te staan onder het unieke Golf Service Nummer (GSN) van de speler. Iedere speler die lid is van een bij de NGF aangesloten club heeft een GSN. Ook als een golfer lid is van twee bij de NGF aangesloten clubs, heeft hij/zij maar één GSN.

De actuele handicap van iedere speler die lid is van een bij de NGF aangesloten club wordt getoond op de digitale NGF-pas van de golfer. Als een andere club dan de homeclub de handicap van een speler wil weten, dan kan de niet-home club de handicap opzoeken in Caddie. Hiervoor moet het GSN van de speler ingevoerd worden in de functie 'Zoek een handicap'.

Spelers die nabij de grens wonen

Voor spelers die nabij de grens wonen en die bijvoorbeeld veel op een Belgische baan én een Nederlandse baan spelen, geldt dat zij al hun scores moeten indienen bij één club, hun homeclub. Een golfer kan maar één homeclub hebben, ook als hij/zij lid is van een club in Nederland én lid van een club in het buitenland. De homeclub van de speler houdt de handicap van de speler bij. Een speler heeft dus maar één handicap. Een speler die net over de grens in België woont, heeft niet een afwijkende handicap in Nederland en België.

Voor een golfer die vaak in Spanje speelt, geldt hetzelfde: de speler dient alle scores in te leveren bij één club, zijn/haar homeclub. Dat is dan een club in Spanje of in Nederland, dat mag de speler zelf bepalen. De homeclub houdt de handicap van de speler bij.

Als de homeclub van de speler in Nederland is, dan wordt de handicap getoond op de digitale NGF-pas van de speler. Alle Nederlandse clubs kunnen de handicap van deze speler opzoeken in Caddie. Hiervoor moet het Golf Service Nummer (GSN) van de speler ingevoerd worden in de functie 'Zoek een handicap'. En de golfer kan op welke baan dan ook laten zien wat zijn/haar actuele handicap is door zijn/haar digitale NGF-pas te tonen.

Als de home club van de speler bijvoorbeeld in België is, dan houdt de Belgische club de handicap bij. Deze speler beschikt dan over een Belgische digitale handicappas die hij kan tonen als hij in Nederland speelt.

Organiseer je een open wedstrijd en zijn er onder je deelnemers spelers met een buitenlandse homeclub? Lees dan deze FAQ over deelnemen met de juiste handicap in wedstrijden.

Lees ook deze FAQs:

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.