Inhoud caddie

Hoe voorkom je verschillende handicaps op verschillende clubs?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Een groot aantal spelers is lid van twee (of meer) clubs/banen. Stel dat een speler lid is van club A en club B. Hoe wordt dan voorkomen dat deze speler op club A een andere handicap heeft dan op club B?

Dit wordt voorkomen door een regel in het handicapsysteem die bepaalt dat iedere speler maar één home course heeft. Deze home club is verantwoordelijk voor de handicap van de speler. De home club moet dus over alle scores van de speler beschikken.

Spelers die lid zijn van meer dan één club moeten al hun scores dus uitsluitend bij hun home club inleveren. De speler kan dit doen via de app GOLF.NL of via voorzieningen van de homeclub (de zuil of de clubsoftware). De scores komen dan automatisch in de NGF-database te staan onder het unieke GSN-nummer van de speler.

Spelers die lid zijn van één club hebben één NGF-nummer en één GSN-nummer. Spelers die lid zijn van twee clubs hebben twee NGF-nummers maar zij hebben maar één GSN-nummer. 

De actuele handicap van iedere speler wordt getoond op de digitale NGF-pas van de golfer. Als een andere club dan de homeclub de handicap van een speler wil weten, dan kan de niet-home club de handicap opzoeken in Caddie. Hiervoor moet het GSN-nummer van de speler ingevoerd worden in de functie 'Zoek een handicap'.

Spelers die nabij de grens wonen

Voor spelers die nabij de grens wonen en die bijvoorbeeld veel op een Belgische baan en een Nederlandse baan spelen, geldt dat zij al hun scores moeten indienen bij één club: hun home club. De home club houdt hun handicap bij. Als de home club van de speler in Nederland is, dan wordt de handicap getoond op de digitale NGF-pas van de speler. Een goede communicatie met de Belgische club moet ervoor zorgen dat de Belgische club weet wat de actuele handicap van een speler is.

Voor een golfer die vaak in Spanje speelt, geldt hetzelfde: de speler dient alle scores in te leveren bij één club, de home club van de speler. De home club houdt de handicap van de speler bij. De andere club moet de handicap accepteren. Er mag geen verschil zijn tussen handicaps in Nederland en in het buitenland. 

Lees ook deze FAQs:

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'