Inhoud caddie

Wat is een Playing Handicap in het WHS?

Wat in het EGA Handicap System een playing handicap was, wordt in het WHS een Course Handicap (baanhandicap) genoemd.

In het WHS is de definitie van Playing Handicap anders dan in het EGA Handicap System: het is de Course Handicap aangepast met handicap allowances (handicapverrekening/de aanpassing van de handicap afhankelijk van het soort wedstrijd dat je speelt of de spelvorm). De Playing Handicap in het WHS is dus een bepaald percentage van de Course Handicap in het WHS.

Als een speler na de invoering van het WHS meedoet aan een wedstrijd waarbij men een Playing Handicap krijgt, dan hoeft de speler die Playing Handicap niet zelf uit te rekenen. De wedstrijdcommissie of het softwareprogramma berekent de Playing Handicap van iedere speler.

Bij een spelvorm met 75 procent handicapverrekening zal iemands WHS Playing Handicap 75 procent van zijn/haar Course Handicap zijn. Bij een spelvorm met 100 procent handicapverrekening is de WHS Course Handicap gelijk aan de WHS Playing Handicap.

Deze percentages kunnen door de wedstrijdcommissies van de clubs worden bepaald. Raadpleeg hiervoor Appendix C (Handicap Allowances) in de Rules of Handicapping. Daar vind je onder meer de tabel met adviezen voor Playing Handicap-percentages die ook hieronder is afgebeeld.

In een wedstrijd met handicapverrekening moeten spelers altijd alleen hun bruto score per hole invullen, het softwareprogramma doet de rest. In de clubsoftware kan voor de wedstrijd het percentage van de handicapberekening aangegeven worden. Dat is nu al het geval en dat blijft zo na de invoering van het WHS.

Let op: in wedstrijden die meetellen voor je handicap wordt bij de berekening van je nieuwe handicap je volledige baanhandicap (WHS Course Handicap) gebruikt. In andere woorden: in een wedstrijd speel je soms met een Playing Handicap die 95 procent van je Course Handicap is. Je prestatie met deze Playing Handicap bepaalt je wedstrijdresultaat. Maar bij de bepaling van het dagresultaat voor handicapdoeleinden wordt net als anders alleen maar gekeken naar je Course Handicap. Bij de bepaling van het dagresultaat voor je handicap is er dus altijd sprake van volledige handicapverrekening.

handicap allowances whs handicap verrekening spelvormen

Achtergrond

Wat is de achtergrond van de 95% handicapverrekening die wordt geadviseerd voor Stableford- en strokeplay-wedstrijden?

Het EGA Handicap Systeem was erop gericht om spelers bij strokeplay- en Stableford-wedstrijden gelijke kansen te geven om te winnen. Het WHS is meer gericht om spelers dezelfde kans te geven op een overwinning in één-tegen-één matchplay. Dit zijn twee verschillende uitgangspunten die tot een iets andere handicap leiden, omdat de spreiding in scores bij spelers met een lage handicap behoorlijk verschilt met de spreiding in scores bij spelers met een hoge handicap. Dat blijkt uit de transitie van EGA- naar WHS-handicaps: hoe hoger een EGA-handicap, hoe meer deze verhoogt wordt als de WHS-handicapberekening wordt toegepast op de scores van spelers. De 95% heeft als doel dat spelers na de invoering van het WHS gelijke kansen hebben in strokeplay- en Stableford-wedstrijden. Daarom adviseren we 95% "allowance" in strokeplay- en Stableford-wedstrijden.

Voorbeeld

De Playing Handicap moet niet worden berekend op basis van de handicapslagentabellen. Er moet gerekend worden met de onafgeronde baanhandicap.

In dit voorbeeld nemen we een speler met WHS-handicap 21,5 die een individuele strokeplaywedstrijd van de gele tee speelt. De commissie heeft bepaald dat de handicap allowance voor deze wedstrijd 95 procent is. Het softwareprogramma van de club berekent de Playing Handicap van de speler maar we leggen hier uit wat er gebeurt.

De par van de gele tees is 72, de Course Rating is 71,9 en de Slope Rating is 135. Dat betekent (en dat is te lezen in de handicapslagentabel) dat de speler vanaf de gele tees 26 slagen krijgt (dat zijn Course Handicap 26 is).

De Playing Handicap moet echter niet worden berekend op basis van de handicapslagentabellen want die deze tonen de afgeronde baanhandicap (26). Er moet gerekend worden met de onafgeronde baanhandicap. De onafgeronde Course Handicap van de speler = 21,5 x (135 / 113) + (71.9 – 72) = 25,58584.

De Playing Handicap van deze speler = 25,58584 x 95% = 24,30665. Dat wordt naar beneden afgerond en de Playing Handicap is dus 24. (Maar voor de handicapberekening na de wedstrijd wordt de afgeronde Course Handicap van 26 toegepast.)

Wanneer de handicapslagentabel gebruikt zou worden voor de berekening van de Playing Handicap, zou dit Playing Handicap 25 hebben opgeleverd (26,0 x 95% = 25) Maar dit is dus niet juist.

De Course Handicap en Playing Handicap behoren tot de kerntermen van het WHS. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.