Inhoud caddie

Wat is een 'playing handicap' en wat zijn de geadviseerde playing handicap-percentages in wedstrijden?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Wat in het EGA Handicap System een 'playing handicap' heette, wordt in het WHS een 'baanhandicap' (course handicap) genoemd.

In het WHS is de definitie van playing handicap anders dan vroeger toen we het EGA Handicap System gebruikten. De playing handicap is nu de baanhandicap van een speler aangepast met handicap allowances (handicapverrekening/de aanpassing van de handicap afhankelijk van het soort wedstrijd dat je speelt of de spelvorm). De playing handicap is dus een bepaald percentage van de baanhandicap.

Als een speler meedoet aan een wedstrijd waarbij men een playing handicap krijgt, dan hoeft de speler die playing handicap niet zelf uit te rekenen. De wedstrijdcommissie of het softwareprogramma berekent de playing handicap van iedere speler.

Bij een spelvorm met 75 procent handicapverrekening zal iemands playing handicap 75 procent van zijn/haar baanhandicap zijn. Bij een spelvorm met 100 procent handicapverrekening is de baanhandicap gelijk aan de playing handicap.

Geadviseerde percentages

De handicap allowances percentages kunnen door de wedstrijdcommissies van de clubs worden bepaald. Raadpleeg hiervoor Appendix C (Handicap Allowances) in de Rules of Handicapping. Daar vind je onder meer de tabel met adviezen voor playing handicap-percentages die ook hieronder is afgebeeld.

Aantekeningen bij deze adviezen:

  • Volgens Interpretation C/1 in Appendix C van de Rules of Handicapping kun je bij strokeplay- en Stableford-wedstrijden met minder dan 30 deelnemers beter 100 procent handicapverrekening toepassen. In dat geval is de playing handicap van alle spelers dus gelijk aan hun course handicap. Waarom bij wedstrijden met minder dan 30 deelnemers 100 procent handicapverrekening en in grotere velden 95 procent? Dit is de uitkomst van statistische berekeningen die het WHS-research team heeft uitgevoerd. Op basis van deze studie wordt bij wedstrijden met 30 of meer deelnemers 95 procent handicapverrekening geadviseerd omdat de deelnemers dan gelijke kansen hebben om te winnen (lees hierover meer verderop op deze pagina). Bij wedstrijden met minder dan 30 deelnemers wordt 100 procent handicapverrekening geadviseerd omdat de deelnemers dan gelijke kansen hebben om te winnen.
  • In een wedstrijd met handicapverrekening moeten spelers altijd alleen hun bruto score per hole invullen, het softwareprogramma doet de rest. In de clubsoftware kan voor de wedstrijd het percentage van de handicapberekening aangegeven worden. Dat was al het geval voor de invoering van het WHS en dat is nu niet anders.
  • In wedstrijden wordt voor de handicapberekening de baanhandicap van de deelnemers gebruikt. In andere woorden: in een wedstrijd speelt iemand soms met een playing handicap (bijvoorbeeld 24) die 95 procent is van zijn/haar baanhandicap (bijvoorbeeld 26). De prestatie met deze playing handicap bepaalt het wedstrijdresultaat van de speler. Maar bij de bepaling van het dagresultaat voor handicapdoeleinden wordt net als anders alleen maar gekeken naar de baanhandicap van de speler.
  • Lees ook de FAQ Welke handicap moeten spelers/wedstrijdcommissies op een scorekaart zetten?
handicap allowances whs handicap verrekening spelvormen

Waarom 95 procent handicapverrekening bij grote deelnemersvelden?

Wat is de achtergrond van de 95% handicapverrekening die wordt geadviseerd voor Stableford- en strokeplay-wedstrijden met veel deelnemers?

Het EGA Handicap Systeem was erop gericht om spelers bij strokeplay- en Stableford-wedstrijden gelijke kansen te geven om te winnen. Het WHS is er meer op gericht om spelers dezelfde kans te geven op een overwinning in één-tegen-één matchplay. Dit zijn twee verschillende uitgangspunten die tot een iets andere handicap leiden, omdat de spreiding in scores bij spelers met een lage handicap behoorlijk verschilt met de spreiding in scores bij spelers met een hoge handicap. Dat bleek ook bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps op 1 maart 2021: hoe hoger een EGA-handicap was, hoe meer deze verhoogd is op 1 maart toen de WHS-handicapberekening werd toegepast op de scores van spelers. De 95% heeft als doel dat spelers na de invoering van het WHS gelijke kansen hebben in strokeplay- en Stableford-wedstrijden. Daarom adviseren we 95% 'allowance' in strokeplay- en Stableford-wedstrijden.

Voorbeeld

De playing handicap moet niet worden berekend op basis van de handicapslagentabellen. Er moet gerekend worden met de onafgeronde baanhandicap.

In dit voorbeeld nemen we een speler met WHS-handicap 21,5 die een individuele strokeplaywedstrijd van de gele tee speelt. De commissie heeft bepaald dat de handicap allowance voor deze wedstrijd 95 procent is. Het softwareprogramma van de club berekent de playing handicap van de speler maar we leggen hier uit wat er gebeurt.

De par van de gele tees is 72, de course rating is 71,9 en de slope rating is 135. Dat betekent (en dat is te lezen in de handicapslagentabel) dat de speler vanaf de gele tees 26 slagen krijgt (dat zijn baanhandicap 26 is).

De playing handicap moet echter niet worden berekend op basis van de handicapslagentabellen want die deze tonen de afgeronde baanhandicap (26). Er moet gerekend worden met de onafgeronde baanhandicap. De onafgeronde baanhandicap van de speler = 21,5 x (135 / 113) + (71.9 – 72) = 25,58584.

De playing handicap van deze speler = 25,58584 x 95% = 24,30665. Dat wordt naar beneden afgerond en de playing handicap is dus 24. (Maar voor de handicapberekening na de wedstrijd wordt de afgeronde baanhandicap van 26 toegepast.)

Wanneer de handicapslagentabel gebruikt zou worden voor de berekening van de playing handicap, zou dit playing handicap 25 hebben opgeleverd (26,0 x 95% = 25) Maar dit is dus niet juist. 

Voorbeeldtekst

Bij het organiseren van wedstrijden met 95 procent handicapverrekening kunnen wedstrijdcommissies een tekst zoals hieronder gebruiken.

Alle qualifying Stableford- en strokeplaywedstrijden worden gespeeld met een 'handicap allowance' van 95%. Dit houdt in dat je playing handicap (het aantal slagen dat je meekrijgt voor het wedstrijdresultaat) kan afwijken van je baanhandicap/course handicap (het aantal slagen dat je terugvindt in onze baanhandicaptabellen).
Op de sticker op je scorekaart zie je drie cijfers: je handicap, je playing handicap en je baanhandicap.
Voor de wedstrijd krijg je het aantal slagen mee dat bij je playing handicap wordt getoond. Je score op basis van je playing handicap bepaalt hoe hoog je eindigt in de wedstrijdklassement.
Je nieuwe handicap wordt echter net als anders berekend op basis van de score die je maakt op basis van je baanhandicap. Bij Stableford moet je de bal daarom pas oppakken als je op een hole op basis van je baanhandicap niet meer lager kunt scoren dan een netto double bogey. 
Een voorbeeld. 
Een speler heeft in een wedstrijd een baanhandicap van 18 slagen maar een playing handicap van 17 slagen. Op de hole met stroke index 18 maakt de speler een double bogey. Voor de wedstrijd levert deze score geen punten op, maar voor de handicapberekening is dit een netto bogey. Op deze hole krijgt de speler op basis van zijn baanhandicap nog wel een slag. Op deze hole moet de speler de bal dus pas oppakken als hij niet meer lager kan scoren dan een triple bogey, want voor deze speler is een double bogey voor handicapdoeleinden een netto bogey.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.  

In het programma van onze softwareleverancier zijn de voorgestelde handicap allowance-percentages nog niet verwerkt. Hebben jullie dit afgestemd met de softwareleveranciers?
De softwareleveranciers zijn hierover geïnformeerd en de waarden kunnen verwerkt worden.

Kunnen we een Stableford- of strokeplay (non-qualifying) wedstrijd organiseren met bijvoorbeeld driekwart (75%) handicapverrekening?
Als er sprake is van qualifying baancondities, dan is een Stableford- of strokeplay-wedstrijd per definitie qualifying. Eventuele handicapverrekening heeft alleen invloed op de wedstrijduitslag.

Verandert er iets aan ‘matching cards’? Wordt de winnaar van een wedstrijd vastgesteld op basis van de laagste of hoogste playing handicap of de laagste of hoogste exacte handicap?
Het is juist de bedoeling om scores van spelers met verschillende handicaps te vergelijken en niet dat spelers op basis van een lagere handicap winnen. Als men wil dat de spelers op gelijke voet met elkaar strijden in strokeplay- of Stableford-wedstrijden, dan raden wij aan om in wedstrijden met 30 en meer deelnemers de handicap allowance van 95% toe te passen, anders worden spelers met een hogere handicap bevoordeeld.

Onze vereniging speelt een matchplaycompetitie met handicapverrekening over 18 holes. Speelster A (hcp 18,6) speelt van de rode tee tegen speler B (hcp 20,3) die van de gele tee speelt. Hoe berekenen wij het verschil in slagen?
Aan de hand van de handicapslagentabellen bepaal je de baanhandicaps per gekozen tee. Na het bepalen van het verschil tussen de baanhandicaps van de spelers geef je 100% van dit verschil aan de speler met de hoogste handicap.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'