Inhoud caddie

Wat is een 'penalty score' (strafscore) en wanneer moet die toegekend worden?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Een 'penalty score' (strafscore) is een score die de handicapcommissie kan invoeren als bruto aangepaste score over 18 holes, in plaats van een gemaakte score, voor spelers die opzettelijk geen acceptabele score inleveren terwijl dat wel voorgeschreven is. (bijvoorbeeld wat vroeger een 'no return' werd genoemd). De penalty score is er alleen voor handicapdoeleinden en staat los van wat de golfregels en wedstrijdreglementen zeggen over het niet inleveren van een score. Lees hier wat een acceptabele score is.

Algemeen

 • Als er geen goede reden was voor het niet inleveren van de score en de gemaakte score is te achterhalen en voldoet aan de eisen, dan wordt die score ingevoerd.
 • Als er wel een goede reden was (bijvoorbeeld een blessure of onweer) voor het niet inleveren van de score en als de acceptabele score is te achterhalen en voldoet aan de eisen, dan wordt die score ingevoerd. Om zo’n achterhaalde score in te kunnen voeren, moeten er in ieder geval 9 holes gespeeld zijn.
 • Als een score niet te achterhalen is, dan mag een penalty score toegepast worden. Afhankelijk van de (verwachte) reden (ondanks dat deze niet altijd te achterhalen is) kan de commissie een hoge score invullen of een lage score invullen als penalty score. Voorbeeld: de commissie heeft het vermoeden dat de speler zijn score niet heeft ingevoerd om zijn handicap bewust hoog te houden, dan kan de commissie een lage penalty score invoeren. En ook andersom, als het vermoeden is dat de speler de handicap bewust laag probeert te houden, dan kan de commissie een hoge penalty score invoeren.
 • In ernstige gevallen, als er herhaaldelijk geen score wordt ingeleverd, dan mag de handicapcommissie meerdere penalty scores invoeren, de handicap van de speler aanpassen of andere disciplinaire maatregelen overwegen.
 • Bij wat vroeger een 'no return' heette, hangt het van de intentie van een speler af of een penalty score gepast is. Als een speler een handicap bewust hoog probeert te houden, dan kan overwogen worden om een lage penalty score in te voeren. Als een speler een handicap bewust laag probeert te houden, dan kan overwogen worden om een hoge penalty score in te voeren. 

Hieronder staan richtlijnen voor veel voorkomende gevallen.

Diskwalificatie maar de score is geschikt voor handicapdoeleinden

De speler wordt gediskwalificeerd maar heeft geen aanzienlijke scorevoordeel door de handeling gekregen.

 • Scorekaart niet getekend (R3-3b(2)): score accepteren
 • Scorekaart niet direct ingeleverd (R3-3b(2)): score accepteren
 • Score op scorekaart is lager dan werkelijke gemaakte score (R3-3b(3): aangepaste score accepteren
 • Handicap op scorekaart ontbreekt of is te hoog (R3-3b(4): handicap toevoegen of aanpassen en score accepteren

Het is belangrijk dat de wedstrijdcommissie een diskwalificatie en de reden hiervan meldt aan de handicapcommissie zodat de handicapcommissie kan bepalen of een score geschikt is voor handicapdoeleinden.

Diskwalificatie en de score is niet geschikt voor handicapdoeleinden

De speler is gediskwalificeerd en heeft een aanzienlijke scorevoordeel door de handeling gekregen.

 • Spelers zijn overeengekomen om een regel te negeren of hebben bewust een opgelopen straf niet genoteerd (R1-3b)
 • Speler heeft een slag gedaan met een club die niet is toegestaan (R4.1a)
 • Speler heeft meetapparatuur gebruikt die ook hoogteverschillen meet R4.3a(1)
 • Speler heeft geoefend op de wedstrijdbaan voor wedstrijd terwijl dat niet is toegestaan

Voorbeelden van een aanzienlijk scorevoordeel: 

 • Speler hebben afgesproken om elkaar in een strokeplay-wedstrijd korte puttjes te geven.
 • Een speler die tegen een boom lag heeft een slag gedaan met zijn dubbelzijdige chipper. Clubs mogen slechts een slagvlak hebben volgens de equipement rules, met uitzondering van de putter.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.  

In wedstrijden zien we nog steeds dat spelers ongeoorloofd uitstappen of geen score inleveren. Nu wordt er geadviseerd om deze spelers voor handicapdoeleinden een penalty score te geven. Wat is het advies van de NGF wat deze penalty score moet zijn? Is dit een kaart met 0 Stablefordpunten, 25 of 30 Stablefordpunten?
De commissie dient de reden van uitstappen te achterhalen. Indien er wel scores zijn van de gespeelde holes, dan dienen die ingevoerd te worden. De hoogte van de penalty score hangt af van de intentie van de speler. Het basisprincipe:

 • Handicap laag proberen te houden: een hoog dagresultaat invoeren.
 • Handicap hoog proberen te houden: een laag dagresultaat invoeren.

Aspecten die meespelen:

 • Hoe ziet het score record van de speler eruit (aantal scores en hoogte)?
 • Wat waren de omstandigheden die aanleiding gaven voor een penalty score?
 • Wat is de historie van de speler (eerste keer of al vaker geen/onvolledige score ingeleverd)?

Klik op de afbeelding.

 

WHS geen score ingeleverd penalty score 

Wat moet je doen in de volgende twee situaties waarbij iemand na 10 holes gespeeld te hebben, besluit om zijn ronde niet af te maken. In beide gevallen heeft de speler een heel slechte score gemaakt over de eerste 10 holes (bijvoorbeeld 6 Stableford-punten). De marker heeft deze score bijgehouden op de kaart en de holescores tot en met hole 10 liggen dus vast.
In het eerste geval gaat de speler ‘door zijn rug’ en kan hij gewoon de ronde niet meer afmaken. Zijn slechte spel over de eerste 10 holes wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door de rugklachten die al aan het begin van de ronde opspeelden.
In het tweede geval zijn er geen medische omstandigheden die het niet afmaken van de ronde verklaren, maar had de speler gewoon een heel slechte dag en ging hij gefrustreerd naar huis zonder zijn kaart in te leveren.
Wat doen we in deze twee situaties met de score voor de handicapberekening en onder welke omstandigheden leggen we een ‘penalty score’ op?
In het eerste geval moet de score indien realistisch voor handicapdoeleinden worden gebruikt. Er is geen reden om een penalty score op te leggen.
In het tweede geval is de vraag wat de reden was voor het niet voltooien van de ronde. Wilde de speler voorkomen dat zijn handicap omhoog zou gaan, omdat het een van de beste 8 scores zou worden die zijn nieuwe WHS-handicap zou gaan bepalen? (Of bij minder dan 20 scores, een van de beste x scores.). Als de score is te achterhalen, dan moet deze worden gebruikt voor handicapdoeleinden en kan er een reden zijn om een penalty score op te leggen. Als de score niet is te achterhalen, dan moet een penalty score toegekend worden. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.