Inhoud caddie

Wanneer is er sprake van een qualifying ronde en wanneer niet? Wat is een 'acceptabele score'?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Een 'acceptabele score' is wat vroeger, in het EGA Handicap Systeem, een 'qualifying score' werd genoemd. Het gaat dus om scores die geschikt zijn voor handicapdoeleinden. Een acceptabele score is een score uit een ronde gespeeld:

 • volgens de golfregels;
 • op een door de NGF gemeten baan met course en slope rating die ook nagenoeg in de toestand verkeert zoals deze was tijdens de rating;
 • in de aanwezigheid van een marker;
 • in een in Nederland toegelaten spelvorm.

In Nederland zijn handicapscores toegestaan bij de volgende spelvormen (zowel wedstrijden als 'general play': qualifying ronden met vrienden):

 • Individueel strokeplay
 • Individueel Stableford 
 • Tegen par/bogey (21.3)
 • Maximum score (21.2)

Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden.

Golfclubs kunnen in Caddie aangeven welke 9-holes 'lussen' qualifying zijn en welke niet. De handicap- en regelcommissie van de club beslist of er sprake is van qualifying condities, maar het verdient aanbeveling dat de commissie hierover overleg pleegt met de baanexploitant, greenkeepers en baancommissie.

Het is belangrijk dat banen de qualifying status aan- of uitvinken op Caddie, want Caddie wisselt die informatie uit met de app GOLF.NL. Als golfers op een baan komen of een baan willen gaan bezoeken, dan is het belangrijk dat ze weten of ze er een qualifying ronde kunnen spelen of niet. Lees hier hoe je de qualifying status aanpast in Caddie.

Als er sprake is van qualifying baancondities, dan is een individuele wedstrijd strokeplay, Stableford, tegen par/bogey of maximum score per definitie qualifying. De commissie mag een dergelijke wedstrijd niet 'non-qualifying verklaren', ongeacht de handicap allowance die eventueel gekozen wordt. Wil je een non-qualifying wedstrijd organiseren, kies dan bijvoorbeeld voor een van deze spelvormen:

 • Vossenjacht (in deze spelvorm speel je niet tegen een van te voren vastgesteld aantal slagen - zoals bij strokeplay, Stableford, Tegen Par/bogey of Maximum score - maar tegen 'de par van de vossen')
 • Vlaggenwedstrijd
 • Eclectic
 • Scramble
 • Foursome
 • Greensome
 • Stokkenwedstrijd 

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

In welke gevallen is een score van een gediskwalificeerde speler geschikt voor handicapdoeleinden?
Raadpleeg de FAQ Wat is een penalty score?

Als op een 9-holes baan één hole gerenoveerd wordt, is qualifying spelen dan niet meer mogelijk?
Net zoals vroeger, onder het EGA-systeem, is voor een qualifying score een baan nodig waarvan minimaal negen holes in de staat zijn zoals deze bij de rating was. Wij zijn natuurlijk altijd bereid om ruim van te voren (minimaal vier weken) met een club over oplossingen na te denken, om ervoor te zorgen dat er tijdens een renovatie een aangepaste routing met qualifying condities is. Neem daarvoor contact op met Robert Hage

Als op een 18-holes baan één hole gerenoveerd wordt, is qualifying spelen dan niet meer mogelijk?
Als je minder dan 9 holes speelt, dan is er geen sprake van een 'acceptabele score' (een score die geschikt is voor handicapdoeleinden). Maar als bijvoorbeeld hole 9 van een 18-holes baan eruit ligt, kun je na toestemming van de NGF toch qualifying ronden spelen. Neem daarvoor contact op met Robert Hage.

Is de zichtbaarheid van de afscheidingen tussen bijvoorbeeld green en fairway van belang voor de qualifying condities?
Nee, het is niet van belang voor qualifying condities, maar idealiter is de grens duidelijk zichtbaar. Dat geldt ook voor de grens tussen fairway en semirough (of rough als er geen semirough is).

De EGA-regels van vroeger stelden dat er sprake mocht zijn van maximaal één tijdelijke green per 9 holes. Wat geldt nu?
Er staat in de WHS-regels een beperking van 100 yards over 18 holes. De moeilijkheidsgraad en de lengte van de baan bij twee tijdelijke greens per 9 holes wijkt te veel af van de vastgestelde course rating. De NGF staat toe wat vroeger ook onder het EGA-systeem werd toegestaan: 50 meter per 9 holes.

Binnenkort spelen we een wedstrijdronde over 18 holes. Hierbij verschillen de afstanden van de eerste 9 holes meer dan 50 meter met de ingemeten afstanden ten gevolge van teerenovaties. De tweede 9 holes zijn wel normaal. De regelcommissie heeft besloten de eerste 9 holes non-qualifying te laten zijn en daarmee ook de 18 holes wedstrijd non-qualifying te laten zijn.
Mag een wedstrijdcommissie besluiten om de 18 holes qualifying te laten zijn?
Mag een wedstrijdcommissie de tweede 9 holes van deze 18-holes wedstrijd qualifying laten zijn terwijl de eerste 9 holes van de baan non-qualifying zijn?

Er kan geen sprake zijn van een qualifying wedstrijd over 18 holes omdat 9 holes niet qualifying zijn. De scores over de 9 holes die wel in qualifying condities zijn (de tweede 9) moeten gewoon voor handicapdoeleinden ingevoerd worden. Immers, de spelvorm is een geaccepteerde spelvorm en die 9 holes zijn qualifying, dus die scores moeten per definitie ingevoerd worden.

Hoe moet je in Caddie aangeven of de baan qualifying of non-qualifying is?
Op ngf.nl/uitleg-caddie staat uitgelegd hoe je dit doet.

Op de club hadden wij een eclectic wedstrijd over twee keer 18 holes die aangekondigd stond als niet qualifying. Nu hebben enkele spelers achteraf een qualifying score ingeleverd over de eerste 18 holes. De handicapcommissie wil deze scores afkeuren omdat de wedstrijd niet qualifying was. Maar de betrokken spelers zeggen dat de wedstrijdcommissie desgevraagd heeft gezegd dat zij de kaart als qualifying konden invoeren. Wat moeten we doen?
Als het een niet-qualifying wedstrijd betreft, dan kunnen spelers vooraf aan de wedstrijdcommissie vragen of zij een qualifying score mogen inleveren, als zij volgens de regels spelen (op elke hole uitholen) en er qualifying condities zijn. De commissie heeft de keus of zij het spelen van de score wil toestaan. Het mag geweigerd worden maar dan moet er wel een bepaling hierover in het wedstrijdreglement opgenomen worden. Een reden om te weigeren kan zijn dat de doorstroming in de wedstrijd wordt belemmerd terwijl het doel van de wedstrijd is dat spelers vlot kunnen doorspelen.

Kunnen we een Stableford- of strokeplaywedstrijd (non-qualifying) organiseren met bijvoorbeeld driekwart (75%) handicapverrekening?
Als er sprake is van qualifying baancondities, dan is een Stableford- of strokeplaywedstrijd per definitie qualifying. Eventuele handicapverrekening heeft alleen invloed op de wedstrijduitslag, niet op de dagresultaten voor handicapdoeleinden.

Op de damesdag was de spelvorm individueel Stableford. Het teamresultaat (opgetelde individuele Stablefordscores) was bepalend voor de uitslag. Volgens de dames was deze wedstrijd daarom niet qualifying. Klopt dit?
Nee, de scores gemaakt in een individuele Stablefordwedstrijd tellen mee voor de handicap. Het is niet relevant dat het teamresultaat bepaalde welk damesteam de wedstrijd won.

Sommige wedstrijdcommissies willen dat wedstrijden van 1 november tot 1 april non-qualifying zijn terwijl de baan in de meeste gevallen qualifying condities heeft. Waarom? Omdat er dan misschien meer leden meedoen want dan gaat hun handicap niet omhoog? Dat betekent bijna de helft van het jaar non-qualifying wedstrijden. Wat vinden jullie hiervan?
Een wedstrijd is per definitie qualifying als de spelvorm qualifying is en als er sprake is van qualifying condities. Indien de baan door de condities moeilijker of gemakkelijker speelt dan normaal, dan zorgt de PCC voor correcties.

Kunnen wedstrijden later alsnog op qualifying worden gezet?
Nee, een wedstrijd is op basis van de gekozen spelvorm qualifying of niet. Alleen de baancondities zouden zodanig kunnen zijn dat er van qualifying condities geen sprake is. Beide zaken moeten vooraf duidelijk zijn, al kan het weer natuurlijk tijdens een ronde nog roet in het eten gooien.

Hoe te handelen als de baan gedurende een wedstrijd onbespeelbaar wordt?
Het hangt er van af of de baan tijdelijk of de gehele dag onbespeelbaar is. De wedstrijd kan na het stilleggen van het spel hervat worden zodra de baan weer bespeelbaar is (gemaakt). Als een baan uren lang onbespeelbaar is, dan moet de wedstrijd afgelast worden. Scores van spelers die 9 holes of meer hebben gespeeld, moeten wel voor handicapdoeleinden worden gebruikt.

Wanneer gaat de app GOLF.NL communiceren met de clubsoftware over qualifying condities? Nu moet je op twee plaatsen aangeven (op Caddie en in de eigen clubsoftware) dat de baan wel of niet qualifying is. Hier door ontstaan makkelijk fouten.
Deze synchronisatie hopen we in de komende jaren te realiseren.

Het op non-q zetten: ik begrijp dat dit kan bij scores die op de home club zijn ingevoerd, door de score weg te gooien. De handicapcommissies kunnen toch geen score op non-q zetten die met de app GOLF.NL is ingevoerd?
Commissies kunnen als handicapautoriteit elke ingevoerde score op non-qualifying zetten ongeacht de manier waarop deze in de database is gekomen.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.