Inhoud caddie

Wat zijn qualifying spelvormen en condities? Wat is een 'acceptabele score'?

Een 'acceptabele score' is wat voorheen, in het EGA Handicap Systeem, een 'qualifying score' werd genoemd. Het gaat dus om scores die geschikt zijn voor handicapdoeleinden. Een acceptabele score is een score uit een ronde gespeeld:

  • volgens de golfregels;
  • op een door de NGF gemeten baan met Course en Slope Rating die ook nagenoeg in de toestand verkeert zoals deze was tijdens de rating;
  • in de aanwezigheid van een marker;
  • in een in Nederland toegelaten spelvorm.

In Nederland zijn handicapscores toegestaan bij de volgende spelvormen (zowel wedstrijden als qualifying ronden):

Golfclubs kunnen in Caddie aangeven welke combinaties van holes qualifying zijn en welke niet. De handicap- en regelcommissie van de club beslist of er sprake is van qualifying condities, maar het verdient aanbeveling dat de commissie hierover overleg pleegt met de baanexploitant, greenkeepers en baancommissie.

Het is belangrijk dat banen de qualifying status aan- of uitvinken op Caddie, want Caddie wisselt die informatie uit met de app GOLF.NL. Als golfers op een baan komen of een baan willen gaan bezoeken, dan is het belangrijk dat ze weten of ze er een qualifying ronde kunnen spelen of niet. Lees hier hoe je de qualifying status aanpast in Caddie.

Vragen en antwoorden over acceptabele scores

Als op een 9-holes baan één hole gerenoveerd wordt, is qualifying spelen dan niet meer mogelijk?
Net zoals vroeger, onder het EGA-systeem, is voor een qualifying score een baan nodig waarvan minimaal negen holes in de staat zijn zoals deze bij de rating was.
Wij zijn natuurlijk altijd bereid om ruim van te voren (minimaal vier weken) met een club over oplossingen na te denken, om ervoor te zorgen dat er tijdens een renovatie een aangepaste routing met qualifying condities is.

Is de zichtbaarheid van de afscheidingen tussen bijvoorbeeld green en fairway van belang voor de qualifying condities?
Nee, is niet van belang voor qualifying condities.

De EGA-regels van vroeger stelden dat er sprake mocht zijn van maximaal één tijdelijke green per 9 holes. Wat geldt nu?
Er staat in de WHS-regels een beperking van 100 yards over 18 holes. De moeilijkheidsgraad en de lengte van de baan bij twee tijdelijke greens per 9 holes wijkt te veel af van de vastgestelde course rating. De NGF staat toe wat ook onder het EGA-systeem werd toegestaan: 50 meter per 9 holes.

Hoe moet je in Caddie aangeven of de baan qualifying of non-qualifying is?
Op ngf.nl/uitleg-caddie staat uitgelegd hoe je dit doet.

Binnenkort spelen we een wedstrijdronde over 18 holes. Hierbij verschillen de afstanden van de eerste 9 holes meer dan 50 meter met de ingemeten afstanden ten gevolge van teerenovaties. De tweede 9 holes zijn wel normaal. De regelcommissie heeft besloten de eerste 9 holes non-qualifying te laten zijn en daarmee ook de 18 holes wedstrijd non-qualifying te laten zijn.
Mag een wedstrijdcommissie besluiten om de 18 holes qualifying te laten zijn?
Mag een wedstrijdcommissie de tweede 9 holes van deze 18-holes wedstrijd qualifying laten zijn terwijl de eerste 9 holes van de baan non-qualifying zijn?

Er kan geen sprake zijn van een qualifying wedstrijd over 18 holes omdat 9 holes niet qualifying zijn. De scores over de 9 holes die wel in qualifying condities zijn (de tweede 9) moeten gewoon voor handicapdoeleinden ingevoerd worden. Immers, de spelvorm is een geaccepteerde spelvorm en die 9 holes zijn qualifying, dus die scores moeten per definitie ingevoerd worden.

Vraag: Is elke individuele Stableford- of strokeplaywedstrijd per definitie qualifying?
Antwoord: Ja, de commissie mag een dergelijke wedstrijd niet non-qualifying verklaren, ongeacht de handicap allowance die eventueel gekozen wordt.

Vraag: Kunnen we een Stableford- of strokeplay (non-qualifying) wedstrijd organiseren met bijvoorbeeld driekwart (75%) handicapverrekening?
Antwoord: Als er sprake is van qualifying baancondities, dan is een Stableford- of strokeplay-wedstrijd per definitie qualifying. Eventuele handicapverrekening heeft alleen invloed op de wedstrijduitslag.

Vraag: Sommige wedstrijdcommissies willen dat wedstrijden van 1 november tot 1 april non-qualifying zijn terwijl de baan in de meeste gevallen qualifying condities heeft. Waarom? Omdat er dan misschien meer leden meedoen want dan gaat hun handicap niet omhoog. Dat betekent bijna de helft van het jaar non-qualifying wedstrijden. Wat vinden jullie hiervan?
Antwoord: Een wedstrijd is per definitie qualifying als de spelvorm qualifying is en als er sprake is van qualifying condities. Indien de baan door de condities moeilijker of gemakkelijker speelt dan normaal, dan zorgt de PCC voor correcties.

Vraag: Kunnen wedstrijden later alsnog op qualifying worden gezet?
Antwoord: Nee, een wedstrijd is op basis van de gekozen spelvorm qualifying of niet. Alleen de baancondities zouden zodanig kunnen zijn dat er van qualifying condities geen sprake is. Beide zaken moeten vooraf duidelijk zijn, al kan het weer natuurlijk tijdens een ronde nog roet in het eten gooien.

Vraag: Hoe te handelen als de baan gedurende een wedstrijd onbespeelbaar wordt?
Antwoord: Het hangt er van af of de baan tijdelijk of de gehele dag onbespeelbaar is. De wedstrijd kan na het stilleggen van het spel hervat worden zodra de baan weer bespeelbaar is (gemaakt). Als een baan uren lang onbespeelbaar is, dan moet de wedstrijd afgelast worden. Scores van spelers die minimaal 9 holes hebben gespeeld, moeten wel voor handicapdoeleinden worden gebruikt.

Vraag: Wanneer gaat de app GOLF.NL communiceren met de clubsoftware over qualifying condities? Nu moet je op twee plaatsen aangeven (op Caddie en in de eigen clubsoftware) dat de baan wel of niet qualifying is. Hier door ontstaan makkelijk fouten.
Deze synchronisatie hopen we in 2021 te realiseren.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.