Inhoud caddie

Wat is een dagresultaat? Hoe kan ik een dagresultaat schatten voordat het is berekend door de computer?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Vroeger, voor 1 maart 2021, werd een handicap aangepast op basis van het aantal Stableford-punten dat een speler behaalde. Het aantal Stableford-punten bepaalde of een handicap steeg, daalde of gelijk bleef. 

Nu, sinds 1 maart 2021. wordt een handicap aangepast op basis van het 'dagresultaat' dat een speler behaalt in een ronde. Een handicap is gebaseerd op de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. Dus een handicap stijgt of daalt alleen als het nieuwe dagresultaat gaat behoren tot de beste 8 beste dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Stableford is nog steeds een spelvorm voor sociale rondjes en voor qualifying ronden en wedstrijden. In een Stableford-wedstrijd wordt het klassement bepaald door het aantal Stableford-punten van de deelnemers (en niet door hun dagresultaten). Maar voor handicapdoeleinden worden de scores van de wedstrijddeelnemers omgezet in een dagresultaat. Ook bij andere spelvormen die toegestaan zijn voor handicapdoeleinden (individueel strokeplay, Maximum Score en Tegen par/bogey) worden de scores van spelers voor handicapdoeleinden omgezet in dagresultaten.

Het is belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Een slechte score zal vaak niet gaan behoren tot de de beste 8 dagresultaten in de laatste 20 ronden. Maar als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van de beste 8 scores in de laatste 20 ronden, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Om een dagresultaat te kunnen bepalen, moet een speler op elke hole een bruto score noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen (lees hier meer).

Als een speler een nieuwe score inlevert, dan rekent de computer eerst de 'bruto aangepaste score' uit. Dat is de optelsom van de holescores met op elke hole een maximum van een netto double bogey. Aan de hand van de bruto aangepaste score berekent de computer vervolgens het dagresultaat uit. Het dagresultaat kun je beschouwen als je dagprestatie na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan die je hebt gespeeld. Lees meer details in de FAQ Hoe wordt een handicap berekend?

Eenvoudig het dagresultaat schatten

schatting dagresultaat

In dit voorbeeld laten we zien hoe je eenvoudig kunt schatten wat het dagresultaat is voordat de computer het berekent.

 • Een speler met handicap 8,3 krijgt 11 slagen
 • De speler behaalt 42 Stableford-punten
 • 36 – 42 = -6; dat is dus 6 slagen beter dan de baanhandicap
 • 11 - 6 = 5 is de gespeelde baanhandicap
 • Midden van range (3,1-3,8) die 5 slagen geeft is 3,5
 • 3,5 is bij benadering het dagresultaat

Lees ook de FAQ: Is een lage score ook per se een laag dagresultaat?

Het berekenen van een dagresultaat bij een niet-qualifying ronde

Als een speler een non-qualifying score (een 'oefenkaart') invoert in de app GOLF.NL, dan ziet hij of zij hierna het dagresultaat (SD, score differential). Dit is feite een indicatie van het dagresultaat want bij een niet-qualifying ronde is er geen eventuele PCC-correctie. Hoe werkt het?

Voor een ronde over 18 holes is het dagresultaat: (113/Slope rating) * (Aangepaste Bruto Score - Course Rating). De aangepaste bruto score is het totaal aantal slagen over de 18 gespeelde holes met:

 • de werkelijk gemaakte scores;
 • hoge scores teruggebracht tot netto dubbel bogey.

Wanneer meer dan 9 maar niet alle 18 holes gespeeld zijn, dan worden niet gespeelde holes als volgt aangevuld.

 • Is de speler gestopt voor hole 14, dan wordt er op de eerste niet gespeelde hole een netto bogey genoteerd en voor de overige holes netto parren.
 • Is de speler gestopt na hole 14, dan wordt voor alle overige holes een netto par genoteerd.

Wanneer een speler 9 holes speelt, dan heeft men de baanhandicap voor de te spelen 9 holes nodig en de baanhandicap als men die 9 holes twee keer zou spelen:

 • Berekening baanhandicap 9 holes: [(SR/113) * (WHS_HCP/2)] + (CR_9 - PAR_9)
 • Berekening baanhandicap 18 holes: [(SR/113) * (WHS_HCP)] + (CR_18 - PAR_18)

Voor de bepaling van de aangepaste bruto score (ABS) over 18 holes moet ervoor gezorgd worden dat de speler bij een oneven Baanhandicap_18 alle slagen krijgt waarop hij/zij recht heeft. Omdat de Baanhandicap_9 bepaald wordt op basis van WHS_HCP/2 kan het zijn dat ofwel het oneven aantal op de eerste 9 al mee wordt gegeven of dat die juist op de tweede 9 vallen.

 • Berekening ABS voor 18 holes: ABS_9 + (PAR9 + Baanhandicap_18 - Baanhandicap_9 + 1).
  Noot: de + 1 is voor de ene netto bogey die de speler moet noteren op hole 10 naast de netto parren voor de overige holes.
 • Berekening dagresultaat: (113/SR) * (ABS18 – CR).

Een voorbeeld. Wanneer de speler voor de eerste 9 bijvoorbeeld 4,3 slagen zou moeten krijgen, wordt dit afgerond op 4. Maar voor 18 holes zijn dat er 8,6 en dat is afgerond 9. Dus de speler krijgt 4 slagen over de eerste 9 en dan 5 over de tweede 9 om te zorgen dat de speler wel alle slagen krijgt. In het geval dat het aantal slagen over de eerste 9 holes 4,6 zou zijn, wordt dit afgerond op 5. Voor 18 holes zijn het er 9,2, wat afgerond 9 is. Dus de speler krijgt 5 slagen over de eerste 9 en dan 4 over de tweede 9 om tot het totaal van 9 slagen over 18 holes te komen.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies. 

Voor de invoering van het WHS is er gecommuniceerd dat bij een speler bij een 9-holes ronde het equivalent van 17 stablefordpunten erbij krijgt, omdat elke ronde wordt omgerekend tot een 18-holes score. Echter, bij een oneven aantal handicapslagen vallen deze soms op de niet gespeelde holes. Dit is verklaarbaar maar lastig te accepteren voor sommige spelers, die blijven vasthouden aan die 'beloofde' 17 punten.
Bij het handmatig berekenen wordt veelal uitgegaan van het aantal handicapslagen volgens de 18-holes tabel, wat niet juist is. Voor het opschalen van een 9-holes score en het berekenen van het dagresultaat moet echter worden uitgegaan van de gespeelde 9-holes lus.

Bij het narekenen van het dagresultaat van een 9-holes ronde kom ik regelmatig op een ander dagresultaat dan wat er in het handicapoverzicht staat. Waardoor komt dit verschil?
Wanneer een speler negen holes speelt, dan heeft men de baanhandicap voor de te spelen 9 holes nodig en de baanhandicap als men die 9 holes twee keer zou spelen:
Berekening baanhandicap 9 holes: [(SR/113) * (WHS_HCP/2)] + (CR_9 - PAR_9)
Berekening baanhandicap 18 holes: [(SR/113) * (WHS_HCP)] + (CR_18 - PAR_18)
Voor de bepaling van de aangepaste bruto score (ABS) over 18 holes moet ervoor gezorgd worden dat de speler bij een oneven baanhandicap_18 alle slagen krijgt waarop hij/zij recht heeft. Omdat de baanhandicap_9 bepaald wordt op basis van WHS_HCP/2 kan het zijn dat ofwel het oneven aantal op de eerste 9 al mee wordt gegeven of dat die juist op de tweede 9 vallen.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'