Inhoud caddie

Welke handicapaanpassingen kunnen clubs doen bij leden?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Handicapcommissies kunnen handicapaanpassingen doorvoeren bij leden van wie de handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. De commissies kunnen, binnen bepaalde grenzen, ook 'handmatig' handicapaanpassingen doen in gevallen van ziekte, blessures of ouderdom.

Een handicapaanpassing heeft in eerste instantie invloed op de laatste 20 scores van de speler. Een voorbeeld: een verhoging van een handicap met 2 punten betekent dat er 2 punten wordt opgeteld bij elk van dagresultaat van de laatste 20 dagresultaten. Als de speler vaak scores inlevert na de handicapaanpassing, dan zullen er na verloop van tijd steeds minder scores zijn waar de aanpassing invloed op heeft. Na 20 nieuwe scores is er geen enkele score meer waarop de handicapaanpassing van toepassing is.

De meeste handicapaanpassingen kan een club zelf doen (zie punt 1). In sommige gevallen dienen handicapaanpassingen aangevraagd te worden bij de NGF (zie punt 2).

1 Aanpassingen die een commissie zelf in de clubsoftware kan doen

  • Aanpassingen in een handicap record (de handicapgeschiedenis van een speler) tot maximaal 5 punten bij spelers met een handicap van 2,0 en hoger. Bijvoorbeeld een aanpassing van een score (zoals de holescores invoeren in plaats van Stablefordpunten), het toevoegen van een datum, het toevoegen van baaninformatie (course en slope rating), een score op non-qualifying zetten of een verkeerde kaart verwijderen (behalve verkeerde kaarten in de app GOLF.NL).  
  • Een penalty score invoeren.
  • Scores op non-qualifying zetten of een dubbele score ontdubbelen.
  • Qualifying scores van ronden gespeeld in het buitenland/scores van buitenlandse wedstrijden (met terugwerkende kracht) invoeren. 

2 Aanpassingen op aanvraag

Onderstaande aanpassingen dienen aangevraagd te worden bij de NGF met een heldere argumentatie.

  • Een handicapaanpassing van meer dan 5 punten.
  • Een handicapaanpassing voor spelers met een handicap lager dan 2,0 of spelers die met een aanpassing onder de 2,0 zouden komen.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Wat gebeurt er bij een handicapaanpassing door een commissie?

  • Een handicapaanpassing wordt van toepassing op de laatste 20 scores van een speler.
  • De low handicap index (de laagste handicap in het afgelopen jaar) - die bij elke handicapverhoging of -verlaging gereset wordt - wordt standaard gelijkgesteld aan de nieuwe handicap. De commissie kan hiervan afwijken indien zij daar aanleiding toe ziet. Dat wil zeggen: de commissie kan er bij handicapverlagingen voor kiezen om de oude low handicap index te laten staan.
  • Alle originele dagresultaten blijven bewaard en de aanpassing wordt apart opgeslagen.
  • Bij een volgende score wordt gekeken naar de laatste 20 dagresultaten. De nieuwste score is gemaakt vanaf de nieuwe handicap, de 19 voorgaande dagresultaten zijn allemaal verhoogd of verlaagd met de toegepaste aanpassing. Van deze 20 scores wordt dan het gemiddelde van de beste 8 berekend. Op deze manier spelen de oude scores nog een rol en blijft de handicap stabiel. (Zie dia 10 van de Q&A op 22 februari 2021.) 

Hoe draai je een exceptionele score terug?
Hoe dit er precies uit ziet in de clubsoftware weet de softwareleverancier; er kan bij dergelijke scores bijvoorbeeld iets aangevinkt worden om een extra verlaging terug te draaien.

Kun je een heel goede kaart uit het systeem halen om een sterke handicapdaling te herstellen?
Dit is een mogelijkheid, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om handicapaanpassingen te doen door werkelijk gemaakte scores te verwijderen. Dit zal voorkomen bij spelers met zeer weinig scores en het beste is om deze spelers aan te moedigen meer scores in te leveren.

Worden we geacht om (net als vroeger) jaarlijkse en tussentijdse handicapherzieningen te doen?
Ja, lees hiervoor de FAQ Hoe zit het met (jaarlijkse) handicapherzieningen?

Hoe kunnen we een tweede PCC aanvragen?
Dit kan in de toekomst via Caddie, dit is nu echter nog niet operationeel. Lees hierover meer in de FAQ Hoe werkt de PCC?

Wat betreft het tijdelijk intrekken voor een aantal maanden van de handicap van een speler: wat is het standpunt van de NGF en de realisatie in software?
Deze functionaliteit is alleen voor de NGF beschikbaar en kan op basis van gefundeerde argumentatie door de NGF gedaan worden. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden bij Robert Hage.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.