Inhoud caddie

Regionale Golfalliantie-workshops

Elk jaar worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd door de Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) waarin kennis wordt uitgewisseld. De Golfalliantie-bijeenkomsten worden gehouden voor beheerders van golfbanen: (hoofd)greenkeepers, baancommissies, clubmanagers en bestuurders/directies.

In de Golfallliantie-workshops gaan de deelnemers op een interactieve manier met elkaar in gesprek. Hierbij wordt vaak ingehaakt op het thema van het Nationaal Golf & Groen Congres.

De workshops gaan over onderwerpen als duurzaam golfbaanbeheer, structurele speelkwaliteit, pesticidevrij beheer, IPM en ITM. Vaste onderdelen van de workshops zijn het delen van praktijkervaringen, baanexcursies en groepsdiscussies. Als (hoofd)greenkeeper, baanbeheerder, manager of baancommissaris word je in deze workshops uit eerste hand geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam beheer en agronomie. Laat je inspireren en bijpraten door de professionals van de NGF, NGA en NVG.

Raadpleeg de NGF-kalender voor toekomstige regiobijeenkomsten.

Klik op de link hieronder voor verslagen van de workshops in de afgelopen jaren.