Inhoud caddie

Verslagen bijeenkomsten

De afdeling Duurzaam Beheer organiseert zelfstandig of in samenwerking met bestaande partners, zoals de NVG, NGA en andere stakeholders, bijeenkomsten met als doel het duurzaam denken en handelen op golfbanen te verbeteren. Op deze pagina treft u een weergave aan van de inhoud van de meest recente bijeenkomsten. Verslagen van bijeenkomsten voor 2017 zijn te vinden op het NGF Informatieplein.

Beschikbare documentatie over dit onderwerp vind je op het NGF Informatieplein.