Inhoud caddie

Publicaties en brochures

Er wordt veel gepubliceerd over het onderwerp Duurzaam beheer. Hier vind je een verzameling brochures en publicaties in de pers. Vertegenwoordigers van organisaties, mensen uit de praktijk en anderen aan het woord.

2020, Golfers Magazine 8; golf koploper in duurzaam beheer

Oktober 2020; een leidraad opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland

Een interview over de Green Deal en de overgang naar duurzaam beheer met Niels Dokkuman en Koert Donkers van de NGF. Vakblad Greenkeeper, april 2018

Een publicatie met adviezen voor een veilige golfbaan.

Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen - januari 2020

Een brochure van de NGA - januari 2020

Een brochure van Pro Turf Care - januari 2020

NGA-publicaties, november 2019

Een artikel in De Limburger over de Zuid-Limburgse G&CC, juni 2019

Een artikel uit Golfmarkt 14 over de (ecologische) waarde van golf, 2019

Een voordracht van Richard Kooloos - Golfmarkt 14, 2019

Wageningen University, december 2018 (pagina 145 e.v.)

Hoe hoofdgreenkeepers hun boodschap over het voetlicht brengen. GolfMarkt oktober 2017

Wat moet je doen om structurele speelkwaliteit te krijgen? En hoe leg je het uit? De duurzaamheidsladder helpt je daarmee op weg. GolfMarkt oktober 2017

Golfbanen in Nederland zijn aangelegd en worden onderhouden zonder subsidie van welke overheid dan ook. Golfers Magazine december 2017

De NGF en GEO Foundation hebben een groenlabel in het leven geroepen voor bedrijven die het onderhoud op golfbanen verrichten. Vakblad Greenkeeper 2017

De laatste drie Greenkeepers van het Jaar - William Boogaarts, Vincent de Vries en Koert Donkers - over de ontwikkelingen in greenkeeping en de Green Deal. GolfMarkt maart 2017 

Arjen Bosschaart, greenkeeper op de Domburgsche, vertelt hoe hij zich voorbereidt op het verbod van gewasbeschermingsmiddelen. GolfMarkt maart 2017

Deze studie richt zich op behandelmethodes voor veel voorkomende onkruiden, plagen en ziektes bij pesticidevrij onderhoud van grassportvelden. Auteur: T.H. Regensburg.

Bestuurders, eigenaars en managers van golfbanen worden af en toe geconfronteerd met grote uitgaven. Voorkom financiële verrassingen. GolfMarkt maart 2017

Een brochure over de vervanging van de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 

De Pan was in de zomer van 2017 geel. Zo zullen golfbanen er in de toekomst vaker uitzien. Geel en fast and firm.  Golf.nl Weekly juni 2017

13 juni 2017, verslag van een bijeenkomst op De Gelpenberg

De regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden aangescherpt. Wat zijn de gevolgen voor golfbanen? Golfers Magazine maart 2016.

Een brochure over het belang van biodiversiteit. Hoe kunnen golfbanen een bijdrage leveren aan behoud en verbetering van biodiversiteit?

Stappenplan