Terug naar Nieuwsoverzicht

Nieuwe centrale database

1 juli 2017

In de nieuwe centrale ledendatabase van de NGF wordt de controle op de juiste invoer van gegevens strakker. Een uitleg wat het voordeel hiervan is en hoe we dit als NGF, golfclubs en -banen gaan oppakken.

De NGF is recent begonnen met het in gebruik nemen van een nieuwe centrale database. De huidige centrale ledendatabase die de NGF beheert en al ruim 20 jaar oud is, bevat een behoorlijk aantal fouten. De kwaliteit van de data wordt onder andere bepaald door de gegevensinvoer via alle golfclubs. Het toezicht en de controle die de NGF hierop uitoefende in de oude database was te beperkt, vandaar ook zoveel fouten. 

De nieuwe database gaat voor golfclubs en banen heel veel waardevolle informatie opleveren

Wat gaat er dan precies fout?

Veel voorkomende fouten in de oude database zijn: golfers met dubbele ‘homeclub’ en verkeerde geboortedatum. Recent zijn daar ook scorekaarten bijgekomen met lussen die niet bekend zijn in het centrale banenbestand. Kortom, er is nog veel werk te verzetten met zijn allen!

Een van de gevolgen van een dubbele homeclub is dat er veel golfers zijn die twee of meer handicaps hebben. In de nieuwe database is de NGF ‘onderwater’ gestart met één uniek nummer, het Golf Service Nummer (GSN). Hiermee willen we in de toekomst voorkomen dat dergelijke situaties zich voor blijven doen. Daarnaast levert dit ook een voordeel op als golfers wisselen van golfclub. De volledige golfhistorie van de desbetreffende golfer blijft hiermee bewaard en kan eenvoudig worden overgenomen door de nieuwe golfclub, mits de golfer hiervoor toestemming heeft gegeven. De NGF zal hier later in het jaar de clubs en softwareleveranciers over informeren als het unieke GSN-nummer in gebruik wordt genomen.

Vanaf medio maart krijgen alle golfers die lid worden van een tweede (of volgende) golfclub, waarbij hun vorige club nog op ‘homeclub’ staat, een standaard e-mail van de NGF dat ze ervoor moeten zorgen dat óf de oude óf de nieuwe club de ‘homeclub’ uit moet zetten. Hiermee voorkomen we een dubbele registratie en ligt het initiatief bij de golfer. Hij/zij kan namelijk als enige de beslissing nemen welke golfclub de homeclub is.

Wat kunnen clubs en banen zelf doen?

Het is enorm belangrijk dat de gegevens van de golfers op de juiste manier en volledig worden ingevuld (geboortedatum, adres, etc.). Wij zien nog te vaak een onjuiste geboortedatum van bijv. 1-1-1900 langskomen of een voornaam bestaande uit cijfers in plaats van letters. Clubs en banen kunnen hier met terugwerkende kracht aandacht aan besteden door eens door de ledenlijst te gaan en de gegevens te actualiseren.

Voordeel voor de golfclubs en -banen

Als we de gegevens van de golfers regelmatig checken en correct in gaan voeren, krijgen clubs en banen beter inzicht in de historie van hun (nieuwe) golfers, hun scores en de naw-gegevens. Daarnaast kunnen we met de app GOLF.NL, die inmiddels door 28.000 golfers gebruikt wordt, exact zien hoeveel rondjes golfers spelen. De NGF kan nog betere GolfMarkt-rapporten voor clubs en banen faciliteren en trends in de golfwereld bijhouden voor het bepalen van beleid en strategie.

Aantal rondjes, correcte scores & handicaps en nauwkeurige GolfMarkt-rapportages; allemaal dankzij de nieuwe database 

Anno 2017 alles realtime

De gegevens van bijna alle golfers in Nederland komen via een softwareleverancier van de club in de centrale database terecht. In de oude database zijn hier zoals gezegd fouten of onregelmatigheden ontstaan. Wij zijn als NGF druk in gesprek met alle softwareleveranciers om ze te helpen met het regelmatiger en correcter uitwisselen van gegevens met de nieuwe database. Hierdoor kunnen alle golfers bijvoorbeeld met de app GOLF.NL een qualiying kaart spelen met de juiste handicap. Door de onregelmatigheden in de uitwisseling kan het zijn dat de app nog niet voor iedereen naar behoren werkt. Mocht een club/baan horen dat zijn/haar leden nog niet (goed) met de app kunnen spelen, neem dan contact op met de softwareleverancier of de NGF om naar de uitwisselingsstatus te vragen.