Inhoud caddie

NGF-golfbaanpermissie

NGF-golfbaanpermissie is de eerste stap van een golfer op weg naar een handicap. Wat is de achterliggende gedachte van baanpermissie en wat zijn de voordelen voor clubs en banen?

Heb je interesse in golf en wil je meer weten over NGF-baanpermissie? Ga dan naar GOLF.NL. Hieronder volgt informatie die bedoeld is voor golfclubs, -banen en -professionals.

Het doel van NGF-golfbaanpermissie

Het doel van NGF-baanpermissie is dat beginnende golfers, voordat ze een handicap hebben, op golfbanen mogen oefenen om baanervaring op te doen en hun spel te verbeteren. En NGF-baanpermissie in combinatie met het regelexamen stelt nieuwe golfers in staat om scores in te leveren en een handicap te halen.

De golfbaaneigenaar is als eigenaar van 'het gras' de enige die golfbaanpermissie mag verstrekken. De golfbaaneigenaar kan deze bevoegdheid delegeren aan de golfclub. NGF-baanpermissie is pas een feit als de baanpermissie door de club of baan is aangevraagd bij de NGF via het softwaresysteem.

Elke baan bepaalt zelf wat NGF-golfbaanpermissie inhoudt op de eigen locatie, zowel voor eigen leden als gasten. Om dit duidelijk te maken, geven we hier drie voorbeelden. 

  1. "Op onze baan mag je spelen zodra je NGF-golfbaanpermissie hebt. Dit geldt zowel voor leden als voor bezoekers van andere clubs."
  2. "Op onze baan mogen leden met NGF-golfbaanpermissie altijd op de par-3 baan spelen en na 14.00 uur op de grote 18-holes baan. Gastspelers met NGF-golfbaanpermissie zijn welkom op de par-3 baan. Gastspelers mogen op de 18-holes baan spelen als zij handicap 54 of lager hebben."
  3. "Gastspelers met NGF-baanpermissie zijn welkom mits zij vergezeld worden door één of meer gastspelers met handicap 54 of lager."

Het verdient de aanbeveling om beginners op een goede maar ook snelle manier op te leiden tot het niveau van NGF-golfbaanpermissie en de baanpermissie te registreren in het clubsoftwaresysteem. Waarom? Hoe eerder een beginner in de baan mag spelen, hoe groter de kans dat hij/zij enthousiast wordt voor de golfsport. En hoe sneller hij de sport echt onder de knie krijgt. Want op de drivingrange en oefengreens kun je veel leren, maar in de baan leer je echt golfen. Dus zodra een beginner heeft aangetoond dat hij een bepaalde golfspelvaardigheid heeft bereikt én de gedragsregels kent (veilig en vlot spel met respect voor de baan), zou hij of zij NGF-baanpermissie moeten krijgen.

De voordelen van NGF-golfbaanpermissie

  • Het belangrijkste voordeel is al genoemd. Een nieuwkomer in de sport leert de waarde van golf pas echt kennen als hij de baan in mag, de golfbaan is de plaats waar een beginner enthousiast zal worden voor de sport. En NGF-baanpermissie zorgt ervoor dat beginners in een vroeg stadium op veel golfbanen terecht kunnen. Want zodra een beginner NGF-golfbaanpermissie heeft, mag hij niet alleen spelen op de baan die de permissie heeft uitgegeven maar ook op alle andere banen in Nederland die NGF-golfbaanpermissie accepteren. Dat zijn er nu ongeveer 110.* De NGF streeft ernaar dit aantal te verhogen zodat golfers met baanpermissie op nog meer banen terecht kunnen.
  • Zodra een golfer NGF-baanpermissie heeft, krijgt hij een GSN (Golf Service Nummer), een digitale NGF-pas en toegang tot de app GOLF.NL. Ook is de speler nu verzekerd tegen aansprakelijkheid. De golfer zal zich vanaf dit moment echt onderdeel van de golfsport voelen. De nieuwkomer zal zich welkom en thuis gaan voelen in de golfwereld, want hij wordt nu behandeld als een volwaardige golfer. Tegelijk krijgt de club in het softwaresysteem, aan de hand van GSN's, inzicht in het aantal mensen dat de eerste stap in golf heeft gezet. De club kan de golfers met NGF-baanpermissie nu gaan begeleiden bij de stappen op weg naar handicap 54 en een lagere handicap. Met een goed vervolgtraject dat op het juiste moment wordt aangeboden kunnen veel mensen blijvend voor de sport worden gewonnen.
  • Met het behalen van NGF-baanpermissie wordt een nieuwe golfer beloond voor de eerste stappen in golf. Zodra een beginner baanpermissie heeft én het golfregelexamen heeft behaald, kan hij scores gaan inleveren en een handicap halen. Het behalen van NGF-baanpermissie is dus een belangrijke stimulans voor de beginnende golfer om door te gaan en de volgende stap te zetten: spelen, scores inleveren en handicap 54 of lager halen. Het verdient aanbeveling om golfers te feliciteren bij het behalen van NGF-baanpermissie en om de spelers meteen goed te informeren over de vervolgstappen.

Overwegingen en tips

  • Het is belangrijk om de speeleisen van je baan duidelijk op de website te zetten, enerzijds de eisen voor leden en anderzijds de eisen voor niet-leden. Dan weten gasten, leden en leerlingen waar ze aan toe zijn.
  • Er zijn veel banen die alleen gastspelers met handicap 54 en lager toelaten. Die beslissing is aan de baan of club zelf, maar een overweging die we willen meegeven is om de baan op rustige dagdelen ook open te stellen voor golfers met NGF-golfbaanpermissie, bijvoorbeeld op zaterdagmiddag of in de avond. Wat ook mogelijk is, en wat sommige clubs ook doen, is NGF-baanpermissie onder voorwaarden accepteren. Een voorbeeld: "Gastspelers met NGF-baanpermissie zijn welkom mits zij vergezeld worden door één of meer gastspelers met handicap 54 of lager."
  • De speeleisen van je baan worden ook vermeld op NGF-platforms zoals de banenzoeker van GOLF.NL. Banen en clubs beheren die informatie zelf via Caddie (caddie.ngf.nl); je kunt per 9-holes lus de speeleisen aangeven (afbeelding onder). Ga hiervoor naar Caddie, log in als baan en klik vervolgens op 'Acceptatie passen'. Zorg ervoor dat je gegevens up to date zijn: als beginnende golfers zien dat ze op jouw baan mogen spelen zodra ze NGF-baanpermissie hebben, dan ben je interessant voor deze groep en trek je meer spelers aan.
  • Er zijn banen en clubs die wel 'lokale baanpermissie' verlenen maar geen NGF-golfbaanpermissie. Dat gebeurt mogelijk uit angst om de nieuwe golfer 'kwijt te raken'. Dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een nieuwe golfer, want met lokale baanpermissie kan een beginner niet spelen op andere banen. Het is in het belang van de sport dat nieuwe golfers NGF-golfbaanpermissie krijgen zodra ze dit niveau hebben bereikt. En met een goed vervolgprogramma voor enthousiaste beginnende golfers hoeft er geen angst te zijn om golfers kwijt te raken. 

golfbaan handicapeisen speeleisen

NGF-baanpermissie via Golfstart

Golfstart - een initiatief van de NGF, NVG en PGA Holland - brengt golfclubs en beginnende golfers bij elkaar. Op golfbanen die Golfstart-lespakket 1 aanbieden zijn beginners verzekerd van een degelijke groepscursus die in zes lessen tot NGF-baanpermissie leidt. Golfstart-lespakket 2 is een cursus die naar handicap 54 leidt. Biedt jouw golfclub al Golfstart aan?

Als een speler baanpermissie heeft gekregen én het regelexamen heeft behaald, kan hij met een geautoriseerde marker scores gaan inleveren. Zodra er een score wordt ingeleverd met 19 of meer punten over 9 holes, of 36 punten over 18 holes, krijgt de speler automatisch een handicap. De club moet er wel eerst voor zorgen dat 'baanpermissie' en 'regelexamen' in het clubsoftwaresysteem zijn aangevinkt, want anders kan een speler nog geen handicap behalen.

Relevante documentatie

Vragen over de afdracht van spelers met golfbaanpermissie aan de NGF? Stuur een mail.

* Peildatum maart 2023. 
-Er zijn 65 locaties (80 9-holes lussen) waar je kunt spelen met NGF-baanpermissie. (62 procent van die locaties is een par-3 baan.)
-Er zijn daarnaast (dus er is niet sprake van overlap) 37 locaties (40 9-holes lussen) waar je sowieso kunt spelen, ook zonder NGF-golfbaanpermissie. (82 procent van die 37 locaties is een par-3 baan.)
-Op 88 procent van de golflocaties in Nederland worden spelers met handicap 54 toegelaten, op de resterende 12 procent is een lagere handicap vereist.

9-holes lussen Percentage par-3 banen Speeleisen
80 9-holes lussen op 65 locaties 62 % NGF-baanpermissie
40 9-holes lussen op 37 locaties 82 % geen eisen