Inhoud caddie

De voordelen van NGF-baanpermissie

NGF-golfbaanpermissie is de eerste stap van een golfer op weg naar een handicap. Wat is de achterliggende gedachte van baanpermissie en wat zijn de voordelen voor clubs en banen?

Heb je interesse in golf en wil je meer weten over NGF-baanpermissie? Ga dan naar GOLF.NL. Hieronder volgt informatie die bedoeld is voor golfclubs, -banen en -professionals.

Het doel van NGF-golfbaanpermissie

Het doel van NGF-baanpermissie is dat beginnende golfers, voordat ze een handicap hebben, op golfbanen mogen oefenen om baanervaring op te doen en hun spel te verbeteren. En NGF-baanpermissie in combinatie met het regelexamen stelt nieuwe golfers in staat om scores in te leveren en een handicap te halen.

De golfclub, -baan of -professional is gerechtigd om NGF-baanpermissie te verlenen. Maar NGF-baanpermissie is pas een feit als de baanpermissie door de club of baan is aangevraagd bij de NGF via het softwaresysteem.

Het verdient de aanbeveling om beginners op een goede maar ook snelle manier op te leiden tot het niveau van NGF-golfbaanpermissie en de baanpermissie te registreren in het clubsoftwaresysteem. Waarom? Hoe eerder een beginner in de baan mag spelen, hoe groter de kans dat hij/zij enthousiast wordt voor de golfsport. En hoe sneller hij de sport echt onder de knie krijgt. Want op de drivingrange en oefengreens kun je veel leren, maar in de baan leer je echt golfen. Dus zodra een beginner heeft aangetoond dat hij een bepaalde golfspelvaardigheid heeft bereikt én de gedragsregels kent (veilig en vlot spel met respect voor de baan), zou hij of zij NGF-baanpermissie moeten krijgen.

De voordelen van NGF-baanpermissie

  • Het belangrijkste voordeel is al genoemd. Een nieuwkomer in de sport leert de waarde van golf pas echt kennen als hij de baan in mag, de golfbaan is de plaats waar een beginner enthousiast zal worden voor de sport. En NGF-baanpermissie zorgt ervoor dat beginners in een vroeg stadium op veel golfbanen terecht kunnen. Want zodra een beginner NGF-golfbaanpermissie heeft, mag hij niet alleen spelen op de baan die de permissie heeft uitgegeven maar ook op alle andere banen in Nederland die NGF-golfbaanpermissie accepteren. Dat zijn er nu ongeveer 110.* De NGF streeft ernaar dit aantal te verhogen zodat golfers met baanpermissie op nog meer banen terecht kunnen.
  • Zodra een golfer NGF-baanpermissie heeft, krijgt hij een GSN (Golf Service Nummer), een digitale NGF-pas en toegang tot de app GOLF.NL. Ook is de speler nu verzekerd tegen aansprakelijkheid. De golfer zal zich vanaf dit moment echt onderdeel van de golfsport voelen. De nieuwkomer zal zich welkom en thuis gaan voelen in de golfwereld, want hij wordt nu behandeld als een volwaardige golfer. Tegelijk krijgt de club aan de hand van GSN's inzicht in het aantal mensen dat de eerste stap in golf heeft gezet; de club kan de golfers met NGF-baanpermissie nu gaan begeleiden bij de stappen op weg naar handicap 54 en een lagere handicap. Met een goed vervolgtraject dat op het juiste moment wordt aangeboden kunnen veel mensen blijvend voor de sport worden gewonnen.
  • Met het behalen van NGF-baanpermissie wordt een nieuwe golfer beloond voor de eerste stappen in golf. Zodra een beginner baanpermissie heeft én het golfregelexamen heeft behaald, kan hij scores gaan inleveren en een handicap halen. Het behalen van NGF-baanpermissie is dus een belangrijke stimulans voor de beginnende golfer om door te gaan en de volgende stap te zetten: spelen, scores inleveren en handicap 54 of lager halen. Het verdient aanbeveling om golfers bij het behalen van NGF-baanpermissie een certificaat te verstrekken. Velen zullen daardoor extra gemotiveerd worden.

Overwegingen en tips

  • Elke club bepaalt zelf welke speeleisen er gelden voor de eigen leden en bezoekers. Wat betreft gasten stellen veel clubs stellen als eis dat zij handicap 54 hebben. Die beslissing is aan de baan of club zelf, maar een overweging die we willen meegeven is om de baan op rustige dagdelen ook open te stellen voor golfers met NGF-baanpermissie, bijvoorbeeld op zaterdagmiddag of in de avonden. Wat ook mogelijk is, en wat sommige clubs ook doen, is NGF-baanpermissie onder voorwaarden accepteren. Een voorbeeld: "Gastspelers met NGF-baanpermissie zijn welkom mits zij vergezeld worden door één of meer gastspelers met handicap 54 of lager."
  • Het is belangrijk om de speeleisen van je baan duidelijk op de website te zetten, dan weten gasten, leden en leerlingen waar ze aan toe zijn.
  • De speeleisen van je baan worden ook vermeld op NGF-platforms zoals de banenzoeker van GOLF.NL. Banen en clubs beheren die informatie zelf via Caddie (caddie.ngf.nl). Je kunt bij per 9-holes lus de speeleisen aangeven (afbeelding onder). Ga hiervoor naar Caddie, log in als baan en klik vervolgens op 'Acceptatie passen'. Zorg ervoor dat je gegevens up to date zijn: als beginnende golfers zien dat ze op jouw baan mogen spelen zodra ze NGF-baanpermissie hebben, dan ben je interessant voor deze groep en trek je meer spelers aan.
  • Er zijn clubs die wel 'lokale baanpermissie' verlenen maar geen NGF-golfbaanpermissie. Dat gebeurt mogelijk uit angst om de nieuwe golfer 'kwijt te raken'. Dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een nieuwe golfer, want met lokale baanpermissie kan een beginner niet spelen op andere banen. Het is in het belang van de sport dat nieuwe golfers NGF-golfbaanpermissie krijgen zodra ze dit niveau hebben bereikt.

golfbaan handicapeisen speeleisen

NGF-baanpermissie via Golfstart

Golfstart - een initiatief van de NGF, NVG en PGA Holland - brengt golfclubs en beginnende golfers bij elkaar. Op golfbanen die Golfstart aanbieden zijn beginners verzekerd van een degelijke groepscursus die in zes lessen tot NGF-baanpermissie leidt. Biedt jouw golfclub al Golfstart aan?

Relevante documentatie

* Peildatum maart 2023. Het aantal 110 bestaat uit 9-holes lussen waar gasten met NGF-baanpermissie terecht kunnen en 9-holes lussen waar geen enkele speeleis geldt.

9-holes lussen Percentage par-3 banen Speeleisen
80 9-holes lussen op 65 locaties 62 % NGF-baanpermissie
40 9-holes lussen op 37 locaties 82 % geen

Naast deze 110 locaties waar golfers met NGF-baanpermissie terecht kunnen, zijn er ook nog zo'n 40 clubs die drie tot zes par-3 oefenholes hebben. In veel gevallen mogen die alleen gebruikt worden door leden en golfers die les nemen op de betreffende locatie.