Inhoud caddie

Hoe werkt de PCC? Wanneer is de nieuwe handicap bekend?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Het handicapsysteem kent niet langer een CBA maar heeft wel een soortgelijk automatisch mechanisme. Dat mechanisme heet de Playing Conditions Calculation (PCC).

De PCC is meer omvattend dan de CBA van voorheen. De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke lus van elke baan. Dat doet de computer automatisch. De PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifying scores van die dag op die lus van de baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden - van spelers met een handicap onder de 36.

De gedachte achter de PCC is dat het weer en de set-up van een baan elke dag anders kunnen zijn. Een score van 90 slagen op een moeilijk geprepareerde baan en op een dag met veel wind en regen kan een betere prestatie zijn dan een ronde 88 op een kalme dag op een baan met normale condities. De dagelijkse PCC maakt duidelijk of de omstandigheden van die dag de baan moeilijker of makkelijker maakten dan normaal. 

Anders gezegd: de PCC is een statistische berekening die vaststelt of de condities op de dag dat een golfer speelde afweken van normale spelcondities in een mate dat ze een grote invloed hadden op de prestatie van deze speler. Om hierachter te komen wordt er elke dag gekeken naar alle scores die zijn ingeleverd op de baan waar qualifying ronden zijn gespeeld. Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van spelers soms aangepast, zodat dit dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed hun prestatie was. 

De PCC wordt ’s nachts uitgevoerd en gebeurt automatisch. De speler ziet na een qualifying ronde meteen zijn of haar provisionele handicap (zijn of haar vermoedelijke nieuwe handicap) maar pas de volgende ochtend, nadat de PCC is toegepast, ziet de speler wat zijn of haar definitieve nieuwe handicap is.

Aanpassing na 2023

Per 1 januari 2024 wordt de formule van de PCC aangepast. De playing conditions calculation was in de beginjaren van het WHS conservatief en trad pas in werking als de omstandigheden zeer lastig waren. De PCC zal na de aanpassing iets vaker in werking treden dan voorheen. In ongeveer 10 procent van de gevallen zal er een PCC-uitkomst zijn die invloed heeft op dagresultaten. Om preciezer te zijn: na 2023 zal eerder een PCC-waarde groter dan 0 worden berekend en door de gewijzigde berekening zal een PCC-resultaat nu vaker iets hoger uitkomen.

Van -1 tot +3

De PCC kan variëren tussen de -1 en +3. Als iemand 9 holes heeft gespeeld, krijgt men de helft van de PCC. Om een PCC uit te voeren, zijn er minimaal acht scores nodig van spelers met een handicap 36,0 of lager. Zijn die scores er niet, dan is er dus geen PCC. Beter gezegd: dan is de PCC 0 (nul). 

  • Een PCC van 0 betekent dat de baan speelde zoals verwacht.
  • Een PCC van -1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan normaal.
  • Een PCC van +1,0 of +2,0 of +3,0 betekent dat de baan moeilijker speelde dan normaal.
  • Alleen scores die worden ingevoerd op de speeldag worden meegenomen in de PCC-berekening.
  • De PCC wordt berekend op basis van scores die zijn ingeleverd door speler met handicap 36,0 of lager maar geldt voor alle spelers tot en met handicap 54,0.

Het is ook mogelijk om een tweede PCC voor een bepaalde dag uit te laten rekenen, bijvoorbeeld op een dag dat het weer omslaat. De PCC gebeurt zoals gezegd altijd automatisch. In het geval dat een club een tweede PCC wenst, kan de club via Caddie (log in als club) een extra PCC aanvragen. (Het aanvragen van een tweede PCC via Caddie kan nu nog niet, dit wordt pas later operationeel.)

'Reduction only'

In het nieuwe handicapsysteem bestaat 'reduction only' niet meer. Bij zeer afwijkende moeilijke omstandigheden wordt de PCC waarschijnlijk +3.

WHS PCC

Voor de bepaling van de PCC is het belangrijk dat zoveel mogelijk scores zo vroeg mogelijk op dezelfde dag worden ingevoerd. De handicapcommissie dient spelers te vezoeken een score zo snel mogelijk online in te voeren (in de handicapterminal van de club, op een smartphone of thuis op een computer of tablet). Maar spelers die een qualifying score niet digitaal kunnen invoeren, mogen nog steeds papieren scorekaarten inleveren. De handicapcommissie dient deze spelers te verzoeken om papieren scorekaart zo snel mogelijk in te leveren. Lees ook de FAQ Wat kunnen we doen aan spelers die alleen goede scores inleveren en daarmee mogelijk de PCC beïnvloeden?

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.  

Ik heb toegang tot Caddie (caddie.ngf.nl); waar in Caddie kan ik een extra PCC aanvragen?
Dit kan nu nog niet maar de functionaliteit wordt later onderdeel van Caddie. Op ngf.nl/uitleg-caddie zal dan worden uitgelegd hoe je dit doet. 

Als een groot aantal kaarten tien dagen na de speeldatum wordt ingeleverd, wordt dan de PCC met terugwerkende kracht berekend?
De kaarten tellen niet meer met terugwerkende kracht mee in de PCC-berekening. Wel zal de PCC van de desbetreffende dagen worden toegepast op deze kaarten.

Als er sprake is van een PCC, worden de (Stableford)scores dan hierop aangepast? Dit kan met name bij meerrondencompetities van belang zijn.
De PCC wordt berekend in de nacht. Er vindt geen aanpassing van de Stablefordscores en de wedstrijduitslag plaats. We raden aan om een speler bij een meerrondenwedstrijd over twee dagen gedurende de hele wedstrijd van dezelfde handicap te laten spelen. Dit dient wel te worden opgenomen in het wedstrijdreglement.

In de aanloop naar meerrondenwedstrijden (clubkampioenschappen) is het me nog helemaal duidelijk hoe de PCC wordt berekend na afloop van de zaterdag- en zondagrondes. De rondes worden van dezelfde handicap gespeeld maar na de zaterdagrondes worden de scores niet afgerond in het handicapsysteem en zondag met de starthandicap vervolgd, na afloop verwerkt, opgestuurd en dan ’s nachts de PCC? Komt er achteraf een zaterdag-PCC?
Dat de wedstrijd over meerdere ronden met dezelfde handicap wordt gespeeld, dat staat los van de handicapberekening. Zaterdagnacht wordt op basis van alle rondes een PCC bepaald en hiermee worden dus ook handicaps aangepast. Deze handicapaanpassingen worden echter voor de bepaling van het wedstrijdresultaat op zondag genegeerd. Zondagnacht wordt op basis van de resultaten van zondag met de al berekende nieuwe handicaps na zaterdag een PCC voor zondag bepaald.

Bestaat reduction only (RO) nog?
In het nieuwe handicapsysteem bestaat 'reduction only' niet meer. Bij zeer afwijkende moeilijke omstandigheden wordt de PCC waarschijnlijk +3.

De PCC houdt in dat het dagresultaat wordt aangepast?
Ja, op basis van de PCC wordt het dagresultaat soms aangepast.

Leidt men de bijzondere baanomstandigheden af uit de scores of heeft men ook andere info?
De PCC wordt afgeleid uit de gemaakte scores.

Klopt het dat bij een PCC van -0,5 bij 9 holes het dagresultaat met PCC hoger zou moeten zijn?
Dat klopt.

Geldt de PCC voor dagdelen of de gehele dag?
De PCC geldt voor de gehele dag, voor alle scores die gemaakt zijn op die dag.

Als er reden is om een extra PCC aan te vragen voor een dag, dan geldt per PCC dat er minimaal 8 scores beschikbaar moeten zijn, neem ik aan?
Dat klopt.

Moet een extra PCC voor een bepaalde dag dezelfde dag worden aangevraagd of kan dat een dag later? Tot welke tijd kan dit?
Een extra PCC moet op dezelfde dag zo snel mogelijk worden aangevraagd, zodat deze ’s nachts kan worden meegenomen in de herberekening van het dagresultaat. 

Gemiddeld zal er voor de laatste 20 scores twee keer een PCC-aanpassing voorkomen. Voor de beste acht scores statistisch dus 0,8 keer. Voor het uiteindelijk vaststellen van de handicap speelt de PCC dus nauwelijks een rol. Veroorzaakt de PCC dan niet meer problemen dan oplossingen?
Nee, de PCC is een noodzakelijke correctie op het dagresultaat, omdat de baan- en/of weersomstandigheden zodanig kunnen zijn dat de scores anders zijn dan onder normale baan- en/of weersomstandigheden.

Als je in de ochtend 9 holes qualifying op een andere baan (B) hebt gespeeld en je speelt in de middag op je eigen baan (A) nog eens 9 holes qualifying. hoe gaat het dan met de PCC?
De PCC wordt per dag per lus bepaald en staat los van wat de spelers op verschillende banen doen.
Overdag zal, indien er al een markerbevestiging is, eerst de ochtendronde verwerkt worden en daarna de middagronde. 's Nachts worden de PCC’s voor deze lussen bepaald en indien daar een andere waarde dan nul uitkomt, wordt eerst het dagresultaat van de ochtendronde aangepast en mogelijk dus ook de handicap na de ochtendronde. Met deze eventueel aangepaste handicap wordt het dagresultaat van de middagronde opnieuw bepaald inclusief de eventuele PCC, waarna opnieuw de beste 8 scores geselecteerd worden om de nieuwe handicap te bepalen.

Hoe kan er een PCC van -0,05 komen?
Bij een 9-holes score is een dergelijke PCC mogelijk omdat de berekening op basis van 18 holes wordt gedaan en dan maar de helft daarvan aan rondes van 9 holes wordt toegekend. Er kan geen compensatie zijn voor holes die niet gespeeld zijn.

Wedstrijdresultaten worden soms pas de volgende dag ingevoerd. Is de PCC achteraf te bepalen?
Het is de taak van de wedstrijdcommissie om ervoor te zorgen dat wedstrijdkaarten direct na de wedstrijd worden getekend en dat de wedstrijdscores direct na de wedstrijd worden ingevoerd, hetzij door de spelers zelf (via de zuil of een smartphone) of door de wedstrijdcommissie. Dit is noodzakelijk voor de PCC van die dag. Er worden na de dag zelf geen PCC’s meer bepaald. 

Een scorekaart wordt een dag later ingeleverd. Accepteren met of zonder PCC?
De score accepteren. De PCC zal automatisch toegepast worden.\

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.