Terug naar Over de NGF

Slimme wachtlijsten

31 oktober 2022

'Onze baan is vol, we nemen geen nieuwe leden meer aan.' Is dat logisch om te zeggen tegen iemand die als beginner geïnteresseerd is in golf en in jouw golfclub of -baan? Danielle denkt van niet.

Aflevering 16 van Danielles Drive gaat over een fenomeen dat terug is van weggeweest: de wachtlijst.

Wachtlijsten. Je hoort en leest er veel over. Vaak gaat het in Nederland dan over wachtlijsten in de zorg. Maar ook in golf is het een fenomeen. En helemaal terug van (bijna) weggeweest nu het aantal golfers tijdens de coronapandemie hard is gegroeid en flink wat clubs een ledenstop hebben.

Wachtlijsten schrikken af

Naar buiten toe, op de website of in artikelen in de lokale media, wordt dat vaak met trots verkondigd: “Wij hebben momenteel een wachtlijst, de club zit vol, er is geen ruimte voor nieuwe leden.” Hartstikke mooi natuurlijk dat een club populair is bij golfers en dat er voldoende omzet is voor een gezonde financiële exploitatie. Maar is het nodig en slim om naar buiten toe te verkondigen dat er een wachtlijst is? Ik vind van niet. Iemand die geïnteresseerd is om met golf te beginnen schrik je ermee af, die leest “wachtlijst, de club zit vol” en denkt: hier is geen plek voor mij en meldt zich - in het beste geval - bij een andere club in de omgeving.

Lid worden geen prioriteit voor nieuwe golfer

Zeker voor nieuwe golfers is een wachtlijst totaal niet relevant. Een beginner neemt eerst les, wil de golfsport leren kennen en de swing een beetje onder de knie krijgen, dat kan al snel een jaar duren. Lid worden van een club staat niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de meeste nieuwe golfers.

De uitstroom is even hoog als voor corona en alles wijst erop dat die verder gaat toenemen

Door nieuwe golfers aan de voorkant te melden dat er een wachtlijst is, zetten ze die eerste stappen in hun golfleven niet op jouw club. Who cares, onze club zit toch bommetje vol, zo kun je denken. Maar ik betwijfel ten zeerste of die wachtlijsten er over een paar jaar nog zijn. De instroom van nieuwe golfers is er gelukkig nog, maar de uitstroom is even hoog als voor corona en alles wijst erop dat die verder gaat toenemen.

Golfers binden aan baan en club

Stop daarom met het onnodig aandacht vestigen op de ontoegankelijk klinkende wachtlijst. Promoot juist dat golfers heel erg welkom zijn. Ben je eenmaal in contact, dan kun je vertellen dat er op dit moment geen plek is voor nieuwe leden, maar les nemen, registreren en een handicap halen kan natuurlijk wel. Greenfee spelen ook, het liefst met een mooi aanbod voor een bepaald aantal rondjes tegen een faire prijs. Zo leren golfers de baan en de club kennen. En bind je die golfers zonder dat ze lid zijn van je club.

Als ik lees dat clubs vol zitten, heb ik mijn bedenkingen. Want wat is vol?

Ruimte voor meer leden

Als ik lees dat clubs vol zitten, heb ik trouwens altijd mijn bedenkingen. Want wat is vol? In de meeste gevallen betekent het dat het maximumaantal leden is bereikt dat bereid is een vast jaarbedrag te betalen voor onbeperkt speelrecht. De praktijk op een aantal clubs wijst uit dat prijsdifferentiatie, het aanbieden van verschillende lidmaatschapsvormen, ruimte biedt voor aanzienlijk meer leden. En dat prijsdifferentiatie leidt tot meer omzet en verjonging van het ledenbestand. Maar goed, ik, heb al zo vaak op die trom geroffeld, ik laat het nu even bij de wachtlijst.

Leeftijdsdiscriminatie

Bij veel wachtlijsten werkt het zo: wie het langste op de lijst staat, kan lid worden zodra er iemand opzegt. Dat is misschien het meest eerlijk, maar is het ook goed voor een gezonde mix van het ledenbestand? Ik hoorde van een club met een wachtlijst die de leden heeft ingedeeld in leeftijdscategorieën: 65+, 55-65, 44-55, 35-45, 20-35, 20-0. Zodra er leden vertrekken, worden niet automatisch de mensen lid die het langst op de wachtlijst staan, maar er wordt gekeken naar de leeftijd van de opzeggers.

Stel dat een vrouwelijk lid van 37 jaar opzegt, neem je dan een man aan van 68?

Ik ben tegen leeftijdsdiscriminatie, en iedere golfer, jong, oud, man, vrouw, is de NGF even lief. Maar stel dat een vrouwelijk lid van 37 jaar opzegt, neem je dan een man aan van 68 als de club toch al te kampen heeft met sterke vergrijzing? Ik zou zeggen van niet. Voor de langere termijn is het verstandig heel scherp te zijn op de leeftijdsopbouw van je ledenbestand. Dus heb je als club een wachtlijst, ga er naar buiten toe niet mee pronken, maar ga er heel slim mee om.

Daniëlle Wallet directeur marketing van de NGF

Danielle Wallet
danielle.wallet@ngf.nl