Caddie

Caddie is de plek waar je nuttige informatie vindt over alle zaken waarmee golfclubs en -banen te maken hebben. Je eigen club- en baangegevens beheer je in het besloten deel van Caddie (caddie.ngf.nl). Onbekend met Caddie? Raadpleeg de FAQ.

Thema's

Golf met een beperking

De golfsport toegankelijker maken voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking

Lees verder