Inhoud caddie

Handboek Kwaliteit golfbanen

Het onderhoud van golfbanen vergt steeds meer van alle betrokkenen. Dit is een gevolg van de economische situatie in de golfbranche en van de maatschappelijke noodzaak om bewuster om te gaan met de beschikbare middelen. Om het baanmanagement te helpen bij het maken van bewuste keuzes en inzicht te geven in de kwaliteit van de baan is het handboek ‘Kwaliteit golfbanen’ ontwikkeld.

In 2014 verscheen de eerste versie van het handboek “Kwaliteitsbeoordeling golfbanen”. Het diende als basis voor het overleg tussen het greenkeepersteam en het management/de baancommissie. Nu is er een vernieuwde versie, een upgrade. Ervaringen bij het gebruik en nieuwe inzichten vereisten een aanpassing van de versie van 2014.

Ontwikkel jezelf tot een betere gesprekspartner

Het onderhoud van golfbanen vraagt om bewuste keuzes. Het is belangrijk dat uitgegaan wordt van structurele kwaliteit en dat pesticidegebruik wordt uitgebannen. Het gebruik van het vernieuwde handboek “Kwaliteit golfbanen” geeft een goed inzicht in de technische kwaliteit van de golfbaan en het kwaliteitsniveau van het onderhoud.

Met dit handboek wordt het eenvoudiger om onafhankelijk en uniform de kwaliteit van het onderhoud te monitoren, vast te leggen en om te toetsen of de afgesproken streefwaarden en kwaliteit zijn gehaald. Dit document vormt daarmee een goede basis voor het overleg tussen het greenkeepersteam en het management/de baancommissie van de golfbaan. Door het te gebruiken worden betrokken partijen betere gesprekspartners.

Deskundige werkgroep

Het handboek is het resultaat van een door de NVG-commissie Management Onderhoud Golfbanen samengestelde werkgroep. Daarin hadden afgevaardigden zitting van de NGF, NGA, De Enk Groen & Golf, HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, NiB ScanPro en Veenstra Adviesburo Golfterreinen. 


Voor dit handboek is gebruikgemaakt van onderdelen van de ‘Manual Golfbanen’ van de NVG; van de oorspronkelijke opzet van de beeldkwaliteitcatalogus van De Enk Groen & Golf en van de systematiek van NiB ScanPro voor de technische beoordeling van golfbanen. Verder hebben de makers zich laten leiden door inzichten van nationale en internationale organisaties. 

Handboek Kwaliteit golfbanen