Inhoud caddie

Meer zorg voor de baan met een hole-adoptieplan

Een hole-adoptieplan is een manier om zorg voor de baan te stimuleren.

Een hole-adoptieplan houdt in dat verschillende groepen leden een hole adopteren en extra goed zorgen voor 'hun' hole. Per hole zorgt een groep ervoor dat niet aangeharkte bunkers aangeharkt worden, dat niet teruggeplaatste divots teruggelegd worden en dat niet herstelde pitchmarks gerepareerd worden. De leden doen dat als tijdens een rondje golf of ze prikken bijvoorbeeld een vast moment in de week om hun hole te verzorgen.

Een hole-adoptieplan (of een lichtere variant: een bunkeradoptieplan) zorgt ervoor dat de baan er extra mooi bij ligt. De greenkeepers hebben geen tijd om alle pitchmarks te herstellen of alle plaggen terug te leggen. 

Een hole-adoptieplan zou natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten zijn. Zorg voor de baan is onderdeel van golf. Iedere speler wordt geacht om zijn of haar pitchmark te herstellen (en als je die niet kan vinden een pitchmark van een ander). Iedereen wordt geacht een bunker netjes achter te laten en een losgeslagen plag terug te leggen én aan te stampen.

Adopt-a-hole zorgt voor meer bewustwording dat zorg voor de baan normaal is, meer verantwoordelijkheidsgevoel bij spelers, meer trots op de eigen baan

Maar niet iedere speler zorgt goed voor de baan. Het invoeren van een hole-adoptieplan kan wat dit betreft een goed initiatief zijn, omdat het een aantal positieve effecten met zich meebrengt: meer bewustwording dat zorg voor de baan normaal is, meer verantwoordelijkheidsgevoel bij spelers, meer trots op de eigen baan. Dat stimuleert spelers om beter te zorgen voor hun baan en om medeleden te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het invoeren van een hole-adoptieplan is ook een goed moment om alle leden nog eens uit te leggen wat van ze verwacht wordt en vooral waarom. (Een voorbeeld: als een ballmark niet gerepareerd wordt, dan komt er vuil en onkruid en het ongewenste straatgras in het kuiltje en daardoor wordt de green gevoeliger voor schimmels en grasziektes.)

Voorbeelden

  • Op De Dommel zijn de holes in 2021 geadopteerd door deelnemers aan de 'piramidetrainingen' (bijna 400 leden). Het hole-adoptieplan wordt uitgelegd in een helder document met een positieve toon (lees het document hier) en met golfprofessional Wouter de Vries zijn een paar filmpjes gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe je op de juiste manier pitchmarks herstelt, bunkers aanharkt en plaggen teruglegt.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

  • Je kunt ook álle leden betrekken bij een hole-adoptieplan. Spelers van wie de achternaam begint met een A of B zijn verantwoordelijk voor hole 1, etc.

Tips

  • Betrek het greenkeepersteam bij het maken van een hole-adoptieplan. De greenkeepers kunnen een mix van zand en graszaad leveren voor plekken waar de plag niet kan worden teruggeplaatst en het team kan spelers leren hoe je een pitchmark op de juiste manier herstelt en hoe men een bunker moet aanharken.
  • Betrek ook je teaching pro's bij het plan. De golfleraar kan leerlingen enthousiast maken voor 'adopt-a-hole'.
  • Het verdient aanbeveling om met name nieuwe spelers op te nemen in een adoptieplan. Daardoor leren deze golfers wat zorg voor de baan inhoudt.
  • Adopt-a-hole sterft vaak na één seizoen een stille dood. Daarom is het belangrijk om een bestuurslid, commissielid of projectleider verantwoordelijk te maken zodat het hole-adoptieplan elk seizoen nieuw leven wordt ingeblazen.
  • Een alternatief voor een adoptieplan is af en toe een dag prikken waarop leden gezamenlijk alle divotschade herstellen met een mix van zand en graszaad. Je kunt hierbij bijvoorbeeld een oproep doen aan alle competitiespelers van de club.

Ga terug naar de hoofdpagina Toolkit communicatie: clubs > golfers.