Inhoud caddie

Greens en stimp: sneller is niet beter!

We streven niet naar razendsnelle greens maar naar gezonde greens, greens waarop de bal betrouwbaar rolt. Leg dit uit aan je golfers!

Wat golfers het belangrijkst vinden als ze gaan spelen? Een betrouwbare balrol op de greens, zo blijkt uit een in 2023 gehouden enquête. De snelheid van de greens vinden spelers minder belangrijk.

Sneller is dus niet beter! Het gaat erom dat greens gezond zijn en dat de bal betrouwbaar rolt - niet alleen in de zomer maar ook in het laagseizoen. De bal moet zijn lijn houden en het is belangrijk dat alle greens ongeveer even snel zijn.

Omdat golfers zo veel waarde hechte aan een betrouwbare balrol op de greens, verdient het aanbeveling om geregeld aandacht te besteden aan communicatie over greens. Hieronder vind je een voorbeeldtekst die hierbij gebruikt kan worden. 

Hoe wordt de snelheid van greens gemeten?

De snelheid van greens wordt gemeten met een stimpmeter. Dat is een aluminium balkje met een gootje erin waarop je een bal legt. Als je de balk optilt tot een hoek van ongeveer 20 graden, dan rolt de bal door de zwaartekracht naar beneden en vervolgens de green op. Dit meten van de 'baluitrol' wordt gedaan op een relatief vlak stuk van de green en liefst als er geen wind staat. Je laat met de stimpmeter drie ballen de ene kant op rollen en drie ballen de tegenovergestelde kant. Als de bal bijvoorbeeld gemiddeld 8 feet rolt (8 keer 30 cm), dan wordt gezegd dat de snelheid van de green 'stimp 8' is.

Het woord 'snelheid' is dus eigenlijk niet juist; de snelheid van de green wordt uitgedrukt in baluitrol-eenheden (feet). Greens in Nederland zijn in het seizoen (mei-september) vaak '8 op de stimpmeter' of 'stimp 8' zoals het heet. Greens met een grotere rollengte dan stimp 8 ervaart de recreatiespeler als snel. Stimp 6 wordt ervaren als langzaam.

Hoe snel zijn greens op grote toernooien?

De greens bij een toernooi van de DP World Tour worden in de toernooiweek vaak op een snelheid van 10,5 tot 11,5 feet gebracht. Op de PGA Tour zijn de greens nog sneller. Bij een groot toernooi op een linksbaan (zoals bij het Brits Open) worden de greens iets minder snel gemaakt. Op zeebanen heeft de wind vrij spel en als de greens te snel zijn, blijft de bal niet meer liggen. Dat leidt tot ongewenste regelproblemen. Extreem snelle greens leiden ook tot slow play. Eén foot meer op de stimpmeter betekent over 18 holes 7 minuten langer spel, zo is recent door de USGA onderzocht.

Maar zelfs de beste toernooibanen hebben niet het hele jaar greens met een stimp van 10,5 of hoger. Want gras dat langdurig kort gemaaid wordt, wordt makkelijker ziek. De greenkeepers van Tour-banen treffen maandenlang voorbereidingen om in de toernooiweek een 'piek' te bereiken. Om tijdelijk razensnelle greens te leveren. Na de toernooiweek gaatde snelheid weer naar beneden.

Snelheid is geen kwaliteit

Veel belangrijker dan de snelheid van de greens is dat alle greens even snel zijn en dat de bal op elke green betrouwbaar rolt. Dat is niet alleen belangrijker voor de lange-termijnkwaliteit van de greens maar ook belangrijker voor de golfers. Een stimpmeter vertelt hoe snel greens zijn maar snelheid zegt niets over de kwaliteit van puttoppervlaktes. Ervaren golfers vinden goed rollende greens veel belangrijker dan een hoge snelheid: liever een 'eerlijke' stimp-8-green waar de bal goed zijn lijn houdt dan een stimp-9-green die hobbelig is.

Om op lange termijn een goede rol te garanderen - een goed bedekte green met een gezonde bodem en gezond gras - moeten greenkeepers geregeld klein en groot onderhoud uitvoeren (prikken, bezanden, bemesten, beregenen, etc.). Daarnaast moet het baanpersoneel de uniformiteit in de gaten houden en dat is op veel banen een lastige opgave omdat de locatie en ondergrond van greens soms verschillen (greens in het bos versus greens in open vlaktes en oude greens versus nieuwere greens).

Het vereist vakmanschap om maand-in-maand-uit mooie greens te presenteren met een redelijke en consistente snelheid. Maar golfers kunnen een enorme bijdrage leveren door minstens één pitchmark per green te repareren. Daardoor blijft een green mooi rollen en je voorkomt ziektes en schimmels die samenhangen met de invasie van het meer ziektegevoelige onkruidgras straatgras, want straatgras nestelt zich als eerste in niet gerepareerde pitchmarks.

Maaien en rollen

Hoe korter het gras, hoe sneller een green. De maaihoogte (en hoe vaak er gemaaid wordt) speelt dus een belangrijke rol. Een maaimachine kan zo ingesteld worden dat er bijvoorbeeld op 4, 4,5 of 5 millimeter hoogte wordt gemaaid. De ondergrens is ongeveer 4,5 millimeter want greens moeten het hele jaar mee. Zoals hierboven al uitgelegd: als gras gedurende een lange periode te kort gemaaid wordt, dan leidt dat tot 'stress'. De greens worden dan vatbaarder voor schimmels en ziektes.

Greenkeepers kunnen greens echter ook sneller maken door ze te rollen met een soort strijkijzer. Het met mate rollen van greens onder de juiste omstandigheden leidt niet tot stress bij het gras, maar een green te vaak rollen is niet goed.

Een green kan in de loop van de dag langzamer worden omdat het gras groeit maar een green kan ook sneller worden. Als er veel wind staat, dan drogen greens uit en worden ze tijdelijk sneller. Een green heeft een objectieve snelheid maar de wind heeft een grote invloed op de rollengte van een bal. Ook al is de golfbal maar klein, met een flinke tegenwind rolt een balletje veel minder ver uit dan normaal. Regen en irrigatie spelen ook een rol: vochtige greens zijn langzaam.

De uitvinder

De stimpmeter is uitgevonden en vernoemd naar Edward S. Stimpson, een Amerikaan die in 1935 amateurkampioen van de staat Massachusetts werd. De stimpmeter is sindsdien verfijnd en wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw overal op de wereld gebruikt.

Stimpson ergerde zich eraan dat sommige greens op zijn baan sneller waren dan andere. Hij wilde dat bewijzen aan de greenkeepers en daarom zocht hij naar een objectieve methode om de snelheid te meten. Zijn doel was consistente greens die allemaal even snel zijn. Het was niet zijn doel om snellere greens te krijgen.

Met de stimpmeter kan een greenkeeper controleren of alle werkzaamheden leiden tot even snelle greens. De bandbreedte die hierbij wordt aangehouden is hooguit 0,5 foot verschil in baluitrol.

Gebruik ook de video 'Greens en stimp: sneller is niet beter!'  (Link: https://youtu.be/p6u0TPEsg0s. Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Lees ook: Waarom en hoe moet je pitchmarks repareren?

Ga terug naar de hoofdpagina Toolkit communicatie: clubs > golfers.