Inhoud caddie

Gebruik deze teksten voor je duurzame, groene verhaal

Bij duurzaam golfbaanbeheer hoort goede communicatie. Hier vind je voorbeeldteksten om je duurzame, groene verhaal goed te vertellen. Aan leden, gasten en niet-golfers.

Wat is de invloed van duurzaam beleid op de speelkwaliteit van de baan? Dat moet goed uitgelegd worden aan golfers. Aan de andere kant is het belangrijk dat partijen in je omgeving op de hoogte zijn van de gezonde manier van onderhoud op jouw baan. Golf is gezond buitensporten in verantwoord beheerde gebieden: een goed bewaard geheim dat iedereen mag weten.

Clubs en banen kunnen delen van deze teksten gebruiken voor hun website, clubblad, nieuwsbrief en social media-kanalen, maar ook voor presentaties tijdens ALV’s en andere bijeenkomsten. De teksten kunnen ook van pas komen als regionale media over je baan berichten.

Korte versie - optie 1

Duurzame speelkwaliteit. Op naar pesticidevrij beheer van onze golfbaan! Golfen is gezond sporten in een natuurlijke omgeving. Het gebruik van pesticiden staat daarmee op gespannen voet. Daarom werken we op onze golfbaan aan de gezondheid van de bodem en de grasmat, zodat ziektes, plagen en onkruid minder kans krijgen en het pesticidegebruik omlaag kan. De speelkwaliteit wordt daarmee niet alleen natuurlijker maar ook beter. Liever gezond groen!

Korte versie - optie 2

Als golfer ben je voortdurend op zoek naar de beste kwaliteit. Je probeert je spel steeds te verbeteren, je golft graag in een natuurlijke omgeving in goed gezelschap en je wilt een baan van topkwaliteit. Golfbaanbeheerders willen die optimale baan bieden. Dat doen ze door elke dag intensief bezig te zijn met de natuur. Gelukkig gebeurt het beheer steeds duurzamer. Er wordt steeds meer gewerkt aan een natuurlijke bodem om sterk gras van hoge kwaliteit te krijgen. Er worden ook steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. De maatschappij vraagt daar om en de golfwereld werkt daar graag aan mee. Dat is wel even wennen. Banen zullen natuurlijker groen worden en soms zelfs even wat minder groen. Planten in en om de baan zullen meer kansen krijgen. Uiteindelijk levert dat banen op die dichter naar de oorsprong van golf gaan. De golfer blijft tenslotte te gast in het natuurlijke landschap.

Lange versie

Ook een golfbaan moet gezond leven

We gaan er als golfers vaak bijna automatisch van uit dat de baan waarop wij spelen er zo goed mogelijk bij ligt, dat greenkeepers, managers en baancommissies alles doen wat nodig is om de tees, fairways en greens in de beste staat te brengen en te houden. En dat klopt ook. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf en er zijn beperkingen. Zo mogen pesticiden nu alleen maar in beperkte mate en onder voorwaarden gebruikt worden en in de nabije toekomst mag het helemaal niet meer.

Bij zoals zo veel andere dingen: er is geen quick fix mogelijk. En er zijn ook geen wondermiddelen. Maar clubs en banen die nu al bezig zijn met een goed groen beleid zullen waarschijnlijk minder problemen ondervinden.

Gezond leven doe je niet alleen door elke ochtend een paar multivitaminen te slikken. Het is een goede manier van leven die aan een gezond bestaan ten grondslag ligt. En zelfs dan heb je misschien zo af en toe medicijnen nodig. En dat is bij het onderhoud van een golfbaan precies hetzelfde.

Wat betekent duurzaam beheer in de praktijk voor de kwaliteit van onze baan? Die wordt niet minder, maar oogt wel anders - als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend firm and fast wordt genoemd. De baan is tevens minder diepgroen gekleurd en minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden.

Ga terug naar de hoofdpagina Toolkit communicatie: clubs > golfers.