Inhoud caddie

Gebruik deze teksten voor je duurzame verhaal

Bij duurzaam golfbaanbeheer hoort goede communicatie. Hier vind je voorbeeldteksten om je duurzame verhaal goed te vertellen. Aan leden, gasten en niet-golfers.

Wat is de invloed van duurzaam beleid op de speelkwaliteit van de baan? Dat moet goed uitgelegd worden aan golfers. Aan de andere kant is het belangrijk dat partijen in je omgeving ook op de hoogte zijn van de gezonde manier van onderhoud op jouw baan. Golf is gezond buitensporten in verantwoord beheerde gebieden: een goed bewaard geheim dat iedereen mag weten.

Clubs en banen kunnen deze teksten (of fragmenten) gebruiken voor hun website, clubblad, nieuwsbrief en social-mediakanalen, maar ook voor presentaties tijdens alv’s en andere bijeenkomsten. De teksten kunnen ook van pas komen als regionale media over je baan berichten.

Voorbeeldteksten over duurzame speelkwaliteit

 • Duurzame speelkwaliteit. Op naar pesticidevrij beheer van onze golfbaan! Golfen is gezond sporten in een natuurlijke omgeving. Het gebruik van pesticiden staat daarmee op gespannen voet. Daarom werken we op onze golfbaan aan de gezondheid van de bodem en de grasmat, zodat ziektes, plagen en onkruid minder kans krijgen en het pesticidegebruik omlaag kan. De speelkwaliteit wordt daarmee niet alleen natuurlijker maar ook beter. Liever gezond en natuurlijk groen!
 • Als golfer ben je voortdurend op zoek naar de beste kwaliteit. Je probeert je spel steeds te verbeteren, je golft graag in een natuurlijke omgeving in goed gezelschap en je wilt een baan van topkwaliteit. Golfbaanbeheerders willen die optimale baan bieden. Dat doen ze door elke dag intensief bezig te zijn met de natuur. Gelukkig gebeurt het beheer steeds duurzamer. Er wordt steeds meer gewerkt aan een natuurlijke bodem om sterk gras van hoge kwaliteit te krijgen. Er worden ook steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. De maatschappij vraagt daar om en de golfwereld werkt daar graag aan mee. Dat is wel even wennen. Banen zullen natuurlijker groen worden en soms zelfs even wat minder groen. Planten in en om de baan zullen meer kansen krijgen. Uiteindelijk levert dat banen op die dichter naar de oorsprong van golf gaan. De golfer blijft tenslotte te gast in het natuurlijke landschap.
 • Ook een golfbaan moet gezond leven. We gaan er als golfers vaak bijna automatisch van uit dat de baan waarop wij spelen er zo goed mogelijk bij ligt, dat greenkeepers, managers en baancommissies alles doen wat nodig is om de tees, fairways en greens in de beste staat te brengen en te houden. En dat klopt ook. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf en er zijn beperkingen. Zo mogen pesticiden nu alleen maar in beperkte mate en onder voorwaarden gebruikt worden en in de toekomst mag het helemaal niet meer.
  Bij zoals zo veel andere dingen: er is geen quick fix mogelijk. En er zijn ook geen wondermiddelen. Maar clubs en banen die nu al bezig zijn met een goed groen beleid zullen waarschijnlijk minder problemen ondervinden.
  Gezond leven doe je niet alleen door elke ochtend een paar multivitaminen te slikken. Het is een goede manier van leven die aan een gezond bestaan ten grondslag ligt. En zelfs dan heb je misschien zo af en toe medicijnen nodig. En dat is bij het onderhoud van een golfbaan precies hetzelfde.
  Wat betekent duurzaam beheer in de praktijk voor de kwaliteit van onze baan? Die wordt niet minder, maar oogt wel anders - als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend firm and fast wordt genoemd. De baan is tevens minder diepgroen gekleurd en minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden.

Voorbeeldteksten over verantwoord waterbeheer

 • Duurzaam golfbaanbeheer betekent onder meer dat we verantwoord omgaan met water. Dat betekent dat er niet meer grond-  of oppervlaktewater wordt gebruikt dan noodzakelijk is (kraanwater wordt niet gebruikt bij de beregening van Nederlandse golfbanen).
  In andere woorden: in golf is water een instrument om grasvegetatie in leven te houden voor een goede speelkwaliteit, niet voor een donkergroene kleur. Golf wordt gespeeld op gras en niet op kleur. In het algemeen krijgen daarom alleen kort gemaaide delen van een golfbaan water: greens, tees en fairways. En als de nood hoog is, in extreem droge periodes als water schaars is, dan worden alleen de meest kwetsbare gebieden van de golfbaan beregend: de greens, greenomgeving en afslagplaatsen.
  De fairways zullen dus in droge periodes geelbruin kleuren, net zoals de rough. Dat zal voor sommige golfers wennen zijn, dat golfbanen die vroeger jaarrond donkergroen waren nu meekleuren met de seizoenen. Maar het is belangrijk dat golfbanen verantwoordelijk omgaan met water. Dat geldt nu nog meer dan vroeger, want door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem droge periodes waarin water schaars is. De waterschapppen moeten daarom steeds vaker beperkingen opleggen.
  Maar het gaat er niet om wat mag, het gaat erom wat goed is voor de natuur, het milieu en de baan. Duurzaam beheer betekent rekening houden met natuur en milieu zonder dat het ten koste gaat van de speelkwaliteit. Integendeel, duurzaam beheer - minder mest en water - leidt tot structurele speelkwaliteit in alle seizoenen van het jaar.
  Duurzaam beheer betekent ook dat de fairways in droge periodes harder zullen zijn dan normaal, waardoor de bal verder zal rollen dan normaal. Meer lengte is een voordeel, maar het betekent ook dat je beter rekening moet houden met de stuit en rol van de bal. In natte periodes kun je 'target golf’ spelen, maar in droge periodes moet je de kunst van 'approach golf' goed verstaan. Onze professionals kunnen je beide types van golf leren!
  In droogteperiodes zullen de greenkeepers zo veel mogelijk met de hand sproeien. Droge plekken waar het gras dreigt te verbranden hebben prioriteit. Dit is arbeidsintensief maar de beste methode om water op de plaatsen te krijgen die het nodig hebben. Het is een methode waarbij er nauwelijks water verspild wordt. 
  De automatische-beregeningsystemen van golfbanen worden steeds beter en verdelen het water steeds gelijkmatiger, maar in tijden van droogte wordt de grond steeds ondoorlaatbaarder en spoelt het water snel naar de laagste plekken. Vandaar dat lagere delen vaak wat groener zijn dan hogere delen.
  Als de nood hoog is, zal het gras iets minder kort of iets minder vaak gemaaid worden. Langer gras kan namelijk beter tegen hitte en droogte. 
  Als de baan helemaal uitgedroogd is, dan is het soms nodig om het gebruik van Handicarts te verbieden, zeker in de middag. De karren veroorzaken dan schade aan het gras. Bij trolleys is de grasschade te verwaarlozen. De greenkeepers zelf zullen in extreem droge periodes zo veel mogelijk gebruik maken van de paden.

Ga terug naar de hoofdpagina Toolkit communicatie: clubs > golfers.