Inhoud caddie

Wanneer wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd in Nederland?

In Nederland wordt het World Handicap System op 1 januari 2021 ingevoerd. Tot die tijd geldt het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). In sommige EGA-landen is het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd. Weer andere landen gaan in de loop van 2020 met het WHS werken.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.