Inhoud caddie

Wanneer wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd in Nederland?

Informatie voor clubbesturen en handicapcommissies over het Wereld Handicap Systeem.

Op 19 november zijn handicapcommissies en besturen per mail gedetailleerd op de hoogte gebracht hoe de transitieperiode van het EGA Handicap System naar het Wereld Handicap Systeem zal verlopen. Kort samengevat is er - om de transitie in goede banen te leiden - een overgangsperiode van 16 december 2020 tot eind februari 2021. Op 1 maart 2021 wordt het WHS officieel ingevoerd, onder voorbehoud dat technische zaken voorspoedig blijven verlopen.

Hieronder lichten we het tijdpad toe voor handicapcommissies en clubbesturen. Golfers worden geïnformeerd door GOLF.NL en hun clubs. 

De stand van zaken in november 2020

Op dit moment zijn we met het ICT-bedrijf We Are You de WHS-calculatiemodule aan het bouwen. Wij zijn begonnen met testen en verwachten binnenkort een start te kunnen maken met de implementatie en uitwisseling van de datasets met de softwareleveranciers van de clubs. 

Fase 1: Transitie naar WHS (16 december 2020 tot 4 januari 2021)

 • In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd. Wij verzoeken handicapcommissies om jullie clubleden hierop attent te maken.
 • Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
 • Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2021.
 • Alle handicapcommissies kunnen in deze periode een ledenlijst bij ons opvragen waarop per speler zowel de EGA-handicap als de WHS-handicap wordt aangegeven.

Fase 2: Dubbele handicap (4 januari tot 1 maart 2021)

 • Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF-pas in de app GOLF.NL. Deze gegevens zijn ook beschikbaar via de softwareleverancier van de golfclubs. *
 • Vanaf 4 januari 2021 kunnen spelers en handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd. (Wijs golfers erop dat ze in de app GOLF.NL nu al een overzicht van hun qualifying scores kunnen bekijken; klik hiervoor op "Mijn spel"). 
 • Vanaf 4 januari 2021 worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap.
 • Vanaf maandag 4 januari 2021 kunnen handicapcommissies geen handmatige handicapaanpassingen meer doen, zoals ze bij EGA-handicaps gewend waren.
 • Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart 2021 is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.

Invoering WHS op 1 maart 2021

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend.

 • Op 1 maart verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
 • Handicapcommissies kunnen vanaf 1 maart weer handicapaanpassingen doorvoeren bij leden van wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. (Let op, dit kan alleen in speciale gevallen.)
 • Met ingang van 1 maart gaan ook nieuwe baanhandicaptabellen gelden. De nieuwe tabellen versturen we begin februari (eerder hebben wij januari gecommuniceerd, dit is dus gewijzigd).

Samenvattend

Effectief is er dus een transitieperiode van ruim twee maanden ...:

 • ... waarin handicaps van spelers na het invoeren van qualifying scores aangepast worden onder het WHS-systeem en ook nog volgens het EGA-systeem;
 • ... waarin de commissies kunnen bekijken welke handicapaanpassingen ze eventueel per 1 maart 2021 willen uitvoeren en waarin ze in contact kunnen treden met de desbetreffende spelers;
 • ... waarin handmatige handicapaanpassingen onder het EGA-handicapsysteem onmogelijk zijn;
 • ... waarin alleen voor wedstrijden in Nederland nog de EGA-handicap gebruikt wordt en de huidige playing handicaptabellen van kracht zijn.

* Mocht de testfase eerder dan gepland succesvol zijn afgerond, dan worden WHS-handicaps al  eerder dan 4 januari 2021 getoond op de digitale NGF-pas. 

Tot slot

Iedereen die op 31 december een EGA-handicap van 36,0 of lager heeft, mag deelnemen aan de NGF Competitie in het voorjaar van 2021.

Stimuleer spelers om de komende maanden zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Leg hierbij het volgende uit:

 • Als je bij de transitie 9 of meer scores in je handicapgeschiedenis hebt, dan is er minder kans op (flinke)verhogingen van een handicap en dan zal je WHS-handicap een redelijk betrouwbare weergave zijn van je speelsterkte. 
 • Je qualifying scores tussen nu en 1 maart 2021 zijn waarschijnlijk medebepalend voor je eerste WHS-handicap. Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde vanaf nu zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Meer informatie: ngf.nl/whs.