Inhoud caddie

Wanneer is het Wereld Handicap Systeem ingevoerd?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

In alle landen van de wereld is vanaf 1 maart 2021 het Wereld Handicap Systeem (WHS) van kracht. Sommige landen hebben het nieuwe handicapsysteem al in 2020 ingevoerd en andere in 2021.

In Nederland is het systeem op 1 maart 2021 ingevoerd. Vanaf deze datum is de "WHS-handicap" leidend. Deze handicap wordt getoond in de app GOLF.NL, op de digitale NGF-pas en in clubsoftware. Bovendien gelden er sinds 1 maart 2021 nieuwe baanhandicaptabellen. De clubs hebben deze nieuwe tabellen begin februari ontvangen. 

Om de invoering van het nieuwe handicapsysteem in goede banen te leiden heeft de NGF gekozen voor een transitieperiode van december 2020 tot en met februari 2021. 

  • Van december 2020 tot eind februari 2021 zijn achter de schermen softwaretests en WHS-handicapberekeningen uitgevoerd. 
  • Vanaf 4 januari 2021 werd zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers getoond in de app GOLF.NL (bij "Mijn spel") en op de digitale pas (klik op "Profiel"). Ook in clubsoftware werd zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond.
  • Vanaf 4 januari 2021 konden spelers en handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop WHS-handicaps zijn gebaseerd. Lees hier meer over het WHS-score-overzicht.

Clubs kunnen na deze tranistieperiode weer handicapaanpassingen doen bij leden van wie de handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. Voor meer details over handicapaanpassingen door commissies, lees het antwoord op de vraag Hoe kan een commissie handicapaanpassingen doen? en Wat mag je verwachten bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps?

Communicatie

De meeste golfers zijn al op de hoogte van de komst van het nieuwe handicapsysteem. Toch verdient het aanbeveling dat clubs in 2021 aandacht blijven besteden aan het nieuwe handicapsysteem en wat het betekent voor golfers. Leg hierbij nadruk op het volgende.

  • Bij de overgang naar het WHS is de handicap van veel spelers gestegen. Maar als een golfer 9 of meer scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan zal een WHS-handicap een redelijk betrouwbare weergave zijn van de speelsterkte van de speler. 
  • Omdat een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten over de laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Een slechte score zal vaak niet gaan behoren tot de de beste dagresultaten. Maar als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van de beste 8 dagresultaten in de laatste 20 ronden, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

De video hieronder is bedoeld voor golfers. In het filmpje wordt in 2 minuten uitgelegd wat het WHS voor golfers betekent. Handicapcommissies vinden hier meer communicatiemateriaal. Clubs kunnen ook de teksten van GOLF.NL gebruiken voor communicatie over het handicapsysteem.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.