Inhoud caddie

Waarom voert Nederland het Wereld Handicap Systeem pas in 2021 in?

Nederland heeft heel bewust voor 2021 gekozen. Deze keuze maakt het mogelijk om voldoende tijd te hebben om de juiste technische oplossingen aan te leveren die banen, clubs en softwareleveranciers nodig hebben voor de verwerking van scores.

Daarnaast willen wij (onder meer aan de hand van tests met clubs) goed begrijpen wat de effecten voor de Nederlandse spelers zijn, zodat we de spelers en de clubs goed kunnen informeren over wat er kan gebeuren wanneer een EGA-handicap omgezet wordt naar een WHS-handicap. Omdat beslissingen over de details van het WHS pas in het najaar van 2019 bekend werden, werd invoering van het WHS per 1 januari 2020 niet haalbaar geacht.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.