Inhoud caddie

Corona en golf

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de implicaties van de coronamaatregelen voor golfclubs, -banen en -professionals.

Laatste update: 29 november 2022

Voor sport zijn er op dit moment geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Sinds 22 november 2022 staat de 'coronathermometer' op stand 1 (laag, de invloed op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus is laag). In de weken daarvoor was de stand 2 (verhoogd; de invloed op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus is verhoogd, vooral kwetsbare mensen lopen meer risico.)

Het uitgangspunt van de lange termijnaanpak corona, in september 2022 bekendgemaakt, is om de samenleving open te houden. De regering heeft uitgesproken dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft bij het in toom houden van het virus. Het RIVM benadrukt dat er nog steeds basisadviezen zijn.

De adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Dit zijn de belangrijkste:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en doe een zelftest.
 • Heb je corona? Ga in isolatie.
 • Haal je (herhaal)prik tegen corona. Ook als je verder helemaal gezond bent.
 • Je bent niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Maar het blijft wel een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte.
 • Was regelmatig je handen en hoest en nies in je elleboog.

Voor golfclubs en -banen zijn dit de belangrijke adviezen:

 • Zorg voor voldoende frisse lucht. Zorg dat regelmatig wordt gelucht. In horeca en in andere ruimtes waar mensen samenkomen geldt: zet ramen open. Ventileren is een van de belangrijkste maatregelen om de kans op besmettingen te verlagen.
 • Zorg voor een ruime opzet van clubhuisruimtes, het restaurant en terrassen.
 • Plaats bij ingangen desinfecterende handgel.
 • Werk met schoonmaakroosters om kleedkamers, douches en toiletten te reinigen. 

Posters zijn te vinden op ngf.nl/coronaposters.

Veelgestelde vragen

Op dit moment geldt het volgende.

 • Het advies "werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor" is vervallen. Maar het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Het kabinet vraagt daarnaast aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid.
 • Voor iedereen met klachten (en ook voor werknemers op de golfbanen met klachten) geldt: blijf thuis en doe een zelftest. Lees meer op rijksoverheid.nl.
 • Er zijn geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt.  Maar de overheid adviseert dat iedereen de CoronaCheck-app op zijn/haar telefoon laat staan. In andere landen is de QR-code nog wel een verplichting.
 • De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen is vervallen.

Op dit moment zijn algemene adviezen van kracht. De belangrijkste adviezen staan hieronder.

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.
 • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
 • Haal je vaccinatie, booster- of herhaalprik
 • Als het druk is in het OV, draag dan mondkapje

Lees hier meer over de adviezen om verspreiding van corona te beperken. Het kabinet roept iedereen op om rekening te houden met mensen die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn of chronisch ziek.

 • Houd afstand als iemand daar om vraagt.
 • Heb je een afspraak met iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest.
 • Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen.

Clubhuizen/sportkantines en golfshops mogen op reguliere tijden open zijn. Het is wel belangrijk om te zorgen voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Lees in dit verband ook de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?" 

1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. Maar afstand houden blijft verstandig; het is geen verplichting maar een advies. Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand". 

Wat betreft betalingen geldt het advies dat die contactloos gebeuren. Het is veilig om te betalen met contant geld maar voorkom hierbij handcontact. Lees hier meer over veilig betalen.

De kans is klein dat iemand besmet raakt als men materialen of oppervlakken aanraakt. Door niet met de handen aan het gezicht te komen en handen goed te wassen, voorkomen mensen dat ze ziek worden. Het is daarom belangrijk dat golfers na een ronde hun handen wassen omdat ze bij een ronde in aanraking komen met materialen als harken en ballenwassers. Op plaatsen waar geen gelegenheid is om handen te wassen, verdient het aanbeveling om te zorgen voor voldoende hygiëne- en schoonmaakmiddelen (water, zeep en papieren handdoekjes). Een voorbeeld is de ballenautomaat op de drivingrange.

Naleving van de ‘coronaspelregels’ op golfbanen is in ieders belang. Als we golf de veiligste sport houden, dan hebben we daar veel voordeel bij als de coronamaatregelen onverhoopt strenger worden.

Wedstrijden en lessen zijn toegestaan. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht maar afstand houden blijft verstandig; het is geen verplichting maar een advies. 

Het is belangrijk om wedstrijddeelnemers te wijzen op de adviezen die van kracht zijn om de verspreiding van corona te beperken. De belangrijkste adviezen zijn:

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.
 • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
 • Haal je vaccinatie, booster- of herhaalprik

Lees hier meer over de adviezen om verspreiding van corona te beperken. Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter blijft een veilige afstand".

Bij de uitbraak van corona in 2020 zijn drie plaatselijke regels geformuleerd die veilig qualifying golf mogelijk maken. Ze zijn bedoeld voor periodes dat er veel besmettingen zijn en de overheid strenge coronamaatregelen neemt. De NGF acht het op dit moment niet nodig dat clubs de drie plaatselijke regels toepassen.

Voor betalingen geldt het advies dat die contactloos gebeuren. Het is veilig om te betalen met contant geld maar voorkom hierbij handcontact. Lees hier meer over veilig betalen. 

De NGF-wedstrijdkalender vind je hier.

Ja. Het is wel belangrijk om te zorgen voor voldoende frisse lucht en ventilatie in de kleedkamers en doucheruimtes. Wijs bezoekers ook op de belangrijkste adviezen:

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.

Lees hier meer over de adviezen om verspreiding van corona te beperken.

Als douches lang niet gebruikt zijn, houd dan rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Voorkom legionellagroei met deze aanwijzingen:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.

Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie geldt het volgende:

 • Spoel de kranen en douches grondig door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden). 

Flights bestaande uit één, twee, drie of vier personen zijn toegestaan. Bij bepaalde 'funwedstrijden' is het niet ongebruikelijk om flights van meer dan vier personen te vormen. Dat is ook toegestaan. Het is echter verstandig dat de spelers in een flight onderling afstand houden. Dit is geen verplichting maar een advies.

Wijs golfers daarnaast ook op de belangrijkste adviezen:

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.

Lees hier meer over de adviezen om verspreiding van corona te beperken.

Het thuiswerkadvies "werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor" is op 15 maart 2022 vervallen. Maar het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Het kabinet vraagt daarnaast aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid.

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten. Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Naar verwachting openen eind april 2022 de loketten voor de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) en de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19). Beide compensatieregelingen hebben betrekking op de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022. Hoogstwaarschijnlijk kunnen vanaf 25 april aanvragen worden ingediend via de websites voor de TASO en de TVS. Op die websites kun je jezelf nu alvast aanmelden voor een alert op het moment dat het aanvraagloket geopend wordt. Voor de TVS geldt dat 100% van de huur over de betreffende periode mag worden kwijtgescholden, dus ook de huur over uren waarop er eventueel wel sportgebruik heeft plaatsgevonden. Voor beide regelingen geldt dat dit de laatste tranches zullen zijn. Het kabinet is inmiddels het steunpakket aan het afbouwen, de meeste regelingen zijn inmiddels gesloten. Als er geen nieuwe beperkende maatregelen komen, zullen de steunmaatregelen niet meer terugkeren.

Er waren steunmaatregelen specifiek voor de sport zoals:

 • Compensatie kaartverkoop
 • TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties)
 • TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties)

Daarnaast was er een generiek steunpakket:

 • TVL (voor vaste lasten).  
 • NOW (loonkosten).

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

BOSA

De BOSA bestaat sinds 2019 en de huidige regeling loopt door tot en met 2023. De kans is groot dat er daarna een vervolg komt. Het minimum aan te vragen subsidiebedrag wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 5.000 naar 2.500 euro. Daarmee wordt het voor verenigingen eenvoudiger om voor subsidie in aanmerking te komen. 

Stichting Waarborgfonds Sport

Sinds juli 2020 kunnen sportorganisaties bij Stichting Waarborgfonds Sport een borging voor een tijdelijk krediet aanvragen als de coronamaatregelen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. Lees meer: sws.nl

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport is door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

Bij de bestrijding van het coronavirus is het zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes een van de basisregels geworden. Het ministerie van VWS heeft een handreiking gepubliceerd met basistips voor gebouweigenaren en –beheerders hoe je voor een goede ventilatie kunt zorgen. In de handreiking staan ook tips voor aanpassingen die geen grote investeringen vergen. Lees meer over de handreiking ‘Ventileren zo gedaan’ in dit nieuwsbericht op de website van de NGF

Vergaderingen in het clubhuis/de sportkantine zijn toegestaan. Het is wel belangrijk om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten. Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Het is verder ook belangrijk om bezoekers te wijzen op de algemene adviezen die nog van kracht zijn. De belangrijkste adviezen staan hieronder.

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.

Lees hier meer over de adviezen om verspreiding van corona te beperken.

Sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV ook volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De Tijdelijke wet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV.

Tot wanneer digitale ALV's zijn toegestaan, dat is nog niet duidelijk. "Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid" is op dit moment vastgesteld op 1 december 2021. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om de termijn telkens met twee maanden te verlengen. Tevens heeft het kabinet aangegeven dat verval van de wet minimaal twee maanden van tevoren zal worden aangekondigd.

Hoe zit het met uitstel van de financiële verslaglegging? Onder de aangehaalde tekst hierboven staat ook ‘voorzieningen’. Dit heeft betrekking op artikel 7 van de Tijdelijke wet; uitstel van de financiële verslaglegging. Op basis van artikel 2:49 lid 1 BW omvat dit ook de jaarrekening.

Artikel 7 van de Tijdelijke wet zegt het volgende: “van de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden.” Deze optie om uit te stellen geldt dus nog.

Kijk dus goed naar de statuten in verband met de looptijd van het boekjaar en bereken vervolgens hoelang je nog de tijd hebt. Vervolgens moet hierover een bestuursbesluit genomen worden.

De kans is klein dat iemand besmet raakt als men materialen of oppervlakken aanraakt. Door niet met de handen aan het gezicht te komen en handen goed te wassen, voorkomen mensen dat ze ziek worden.

Het is daarom belangrijk dat golfers na een ronde hun handen wassen omdat ze bij een ronde in aanraking komen met materialen als harken en ballenwassers. Op plaatsen waar geen gelegenheid is om handen te wassen, verdient het aanbeveling om te zorgen voor voldoende hygiëne- en schoonmaakmiddelen (water, zeep en papieren handdoekjes). Een voorbeeld is de ballenautomaat op de drivingrange.

Bij de uitbraak van corona in 2020 zijn drie plaatselijke regels geformuleerd die veilig qualifying golf mogelijk maken. Ze zijn bedoeld voor periodes dat er veel besmettingen zijn en de overheid strenge coronamaatregelen neemt. De NGF acht het op dit moment niet nodig dat clubs de drie plaatselijke regels toepassen.

 

Het is niet verplicht om sporters te registreren voor eventueel contactonderzoek. Golfbanen en -clubs kunnen zelf beslissen of ze met een reserveringssysteem werken. Voor banen die met starttijden werken, hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. 

Een starttijdensysteem maakt het gemakkelijker om drukte in goede banen te leiden en om leden en gasten te wijzen op de algemene adviezen die nog van kracht zijn. De belangrijkste adviezen staan hieronder.

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.

Lees hier meer over de adviezen om verspreiding van corona te beperken.

Werk je met GOLFGO of een ander reserveringssysteem, meld dan bij je boekingsvoorwaarden en in het bevestigingsbericht dat men alleen mag spelen als men geen klachten heeft die bij corona horen.

Bij betalingen geldt het advies dat die contactloos gebeuren. Het is veilig om te betalen met contant geld maar voorkom hierbij handcontact. Lees hier meer over veilig betalen.

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips

Voor het buitenland geldt een reisadvies per land. Check hiervoor het reisadvies op wijsopreis.nl. Het is mogelijk dat het coronatoegangsbewijs (CTB) een vereiste is in het buitenland. De overheid adviseert daarom dat iedereen de CoronaCheck-app op zijn/haar telefoon laat staan. 

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig dat een speler voor een golfvakantie een fysieke pas aanvraagt bij zijn/haar club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland. Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

De coronacrisis heeft de sport hard geraakt. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met VSG, NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

In november 2022 is de vijfde uitgave van de Monitor Sport en corona verschenen. Lees meer op de website mulierinstituut.nl.

Het is belangrijk dat er ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten. In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten, douches en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.