Inhoud caddie

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

Op deze pagina vind je het golf- en horecaprotocol in 'coronatijd' en antwoorden op veelgestelde vragen over de implicaties van de coronamaatregelen voor golfclubs-, banen en professionals.

Laatste update: 14 januari 20.40 uur. 

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 gelden er minder strenge coronamaatregelen voor sport. De versoepelingen voor golf worden toegelicht in de lijst met veelgestelde vragen die onderaan deze pagina staat. 

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Vanaf 15 januari 2022 gelden nieuwe coronamaatregelen. Hier vatten we samen wat voor de golfsport geldt.

Vrij spelen en wedstrijden

 • Alle golfactiviteiten - binnen en buiten - zijn weer toegestaan, voor alle leeftijden. De golfaccommodatie mag weer de reguliere openingstijden aanhouden.
 • Clubwedstrijden (onderlinge wedstrijden met teams/spelers van de eigen club) zijn toegestaan. Wedstrijden tegen andere clubs zijn niet toegestaan, ook niet voor kinderen. 
 • Flights bestaande uit drie of vier personen zijn weer op normale wijze toegestaan.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Bij voorkeur worden wedstrijdscores digitaal ingeleverd.
 • Het advies is om geen wedstrijden met een shotgun start te organiseren. Hetzelfde geldt voor fysieke prijsuitreikingen. Shotgunwedstrijden en prijsuitreikingen leiden al snel tot ongewenste groepsvorming. Het overheidsadvies is om buiten met niet meer dan vier personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij vrij spelen en golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht.

Lessen, trainingen, clinics

Er geldt geen maximale groepsgrootte. 1,5 meter afstand houden is verplicht. (Voor teaching professionals is het bij lessen niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden.) Er is bij lessen buiten geen coronatoegangsbewijs (CTB) vereist.

Indoor golf(lessen)

Voor indoor golf(lessen) is het coronatoegangsbewijs verplicht voor personen van 18 jaar en ouder. 1,5 meter afstand houden is verplicht. 

Clubhuis en andere clubgebouwen

Toiletten, kleedkamers en douches mogen geopend zijn. (Bij het heropenen van de douches is het belangrijk om rekening te houden met legionellagevaar. Spoel bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie grondig de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).)

Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor mensen vanaf 18 jaar bij toegang tot clubhuis/de sportkantine en gebruik van voorzieningen binnen, bijvoorbeeld de kleedkamers of toiletten. De club/baan moet het coronatoegangsbewijs controleren.

In binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals het clubhuis/de sportkantine en kleedkamers, zijn mondkapjes verplicht voor personen vanaf 13 jaar.

Er mag niet vergaderd worden in het clubhuis of in een ander gebouw op de golfbaan. Er mag ook geen ALV georganiseerd worden op de sportaccommodatie. Vergaderingen, ALV's en opleidingen dienen online te gebeuren.

Golfshops

Golfshops mogen dagelijks geopend zijn, maar de winkels moeten om 17.00 uur sluiten. Verder moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en geldt een mondkapjesplicht. Ook geldt er een bezoekersnorm: 1 klant per 5 m2. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor winkelklanten.

Horeca

De maatregelen voor horeca blijven onveranderd. Golfbaanhoreca mag nog niet de deuren openen maar bestellen en afhalen (take-away/to go) blijft toegestaan. Bij een afhaalbalie van de golfbaanhoreca is het tonen/controleren van een coronatoegangsbewijs niet verplicht.

Overig

1,5 meter afstand houden is verplicht. We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand". Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze poster op te hangen.

In het algemeen geldt 'buiten', dus bijvoorbeeld op de parkeerplaats of op weg naar de eerste tee, het advies om met niet meer dan vier personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.

Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

Een coronatoegangsbewijs is niet vereist voor buitensport op een buitensportaccommodatie en is dus niet vereist om het golfterrein te betreden, om golf te spelen of om te oefenen en trainen.

Waar een CTB-controle gedaan moet worden, moet dit elke dag gebeuren, ook bij leden en gasten die meerdere malen per week komen. Het is wel toegestaan om leden en gasten na een controle een polsbandje te verstrekken dat één dag geldig is. We adviseren om de poster "Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app" te gebruiken. Die is te vinden op ngf.nl/coronaposters. Indien gebruik wordt gemaakt van een CTB is een gezondheidscheck verplicht. Ga naar rivm.nl voor een gezondheidscheckposter.

Werknemers en vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen als ze een clubhuis/sportkantine betreden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schoonmakers, teaching pro's en coaches. (Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden voor werkgevers, personeel en clubvrijwilligers?")

We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.

Topsporters zijn uitgezonderd van de regel dat wedstrijden tegen andere clubs niet zijn toegestaan. 

Er geldt een evenementenverbod.

Basisregels

Het is belangrijk dat clubs en banen herhaaldelijk de hygiënevoorschriften van het RIVM onder de aandacht brengen. De belangrijkste basisregels zijn:

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Blijf bij klachten thuis en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag bij de GGD testen.

Thuiswerkadvies

Het thuiswerkadvies is "Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand". Lees ook de FAQ "Welke regels gelden voor werkgevers, personeel en clubvrijwilligers?"

Naleving in ieders belang

Naleving van de ‘coronaspelregels’ op golfbanen is in ieders belang. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat golf toegestaan blijft. De golfers zelf zijn de belangrijkste schakel in het veilig houden van onze sport. Daarom is het belangrijk om je leden en gasten bij herhaling te vertellen wat er van hen verwacht wordt en begrip te vragen voor de maatregelen. Begrip leidt immers tot veiliger gedrag. En als we golf de veiligste sport houden, dan hebben we daar veel voordeel bij als de coronamaatregelen onverhoopt strenger worden. 

 

Flights bestaande uit drie of vier personen zijn toegestaan.

Bij bepaalde 'funwedstrijden' is het niet ongebruikelijk om flights van meer dan vier personen te vormen. Wij adviseren om dat op dit moment niet te doen. Sporten in groepsverband is weliswaar toegestaan, maar de overheid adviseert ook om buiten met niet meer dan vier personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.

 

 

Toiletten, kleedkamers en douches mogen geopend zijn.

Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor mensen vanaf 18 jaar bij toegang tot clubhuis/de sportkantine en gebruik van voorzieningen binnen, bijvoorbeeld de kleedkamers of toiletten. De club/baan moet het coronatoegangsbewijs controleren.

In binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals het clubhuis/de sportkantine en kleedkamers, zijn mondkapjes verplicht voor personen vanaf 13 jaar.

Als douches lang niet gebruikt zijn, houd dan rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Voorkom legionellagroei met deze aanwijzingen:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.

Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie geldt het volgende:

 • Spoel de kranen en douches grondig door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden). 

Wanneer er personen uit meerdere huishoudens in dezelfde Handicart/buggy zitten, dan geldt het advies dat zij een mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

De golfbaan moet zorgen voor schoonmaakmiddelen zodat de golfer de buggy/Handicart voor of na gebruik kan reinigen. Een andere optie is dat de clubs de golfkarren zelf reinigen na of voor gebruik.

Het thuiswerkadvies is "Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand".

Thuiswerken is volgens de overheid een efficiënte manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen. Voor mensen die naar hun werk moeten geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor mensen vanaf 18 jaar bij toegang tot clubhuis/de sportkantine en gebruik van voorzieningen binnen, bijvoorbeeld de kleedkamers of toiletten. Leden en gasten moeten in dit geval bij de ingang een CTB tonen en gecontroleerd worden op een CTB.

Personeel hoeft geen coronatoegangsbewijs te tonen. Dat geldt voor werknemers in de horeca, inclusief de horecawerkgever zelf, maar ook bijvoorbeeld voor vrijwilligers die een bardienst draaien. Het geldt verder bijvoorbeeld ook voor schoonmakers, teaching professionals en coaches die op de baan werkzaam zijn (zowel pro's en coaches die in loondienst zijn van de golfbaan als ZZP'ers). Het geldt verder ook voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn. Zodra personeel of vrijwilligers geen taak meer vervullen, moeten ze de binnenruimtes verlaten.

Een werkgever mag werknemers niet verplichten zich te laten vaccineren of te testen. Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? Ja, dat mag. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, maar daarvoor moet dan wel een goede reden zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken.

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten. Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Er zijn steunmaatregelen specifiek voor de sport zoals:

 • Compensatie kaartverkoop
 • TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties)
 • TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties)

Naar verwachting gaat op zijn vroegst in maart 2022 het loket hiervoor open.

Daarnaast is er een generiek steunpakket:

 • TVL (voor vaste lasten). Sinds 20 december 2021 kan er TVL voor Q4 2021 worden aangevraagd.
 • NOW (loonkosten). Er kan inmiddels voor november en december 2021 NOW aangevraagd worden.

De TOZO (voor zelfstandigen) is er niet meer.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

BOSA

Er wordt geregeld gevraagd wanneer de BOSA-regeling beëindigd wordt. Deze regeling loopt in elk geval door tot en met 2023. Het minimum aan te vragen subsidiebedrag wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 5.000 naar 2.500 euro. Daarmee wordt het voor verenigingen eenvoudiger om voor subsidie in aanmerking te komen.

Stichting Waarborgfonds Sport

Sinds juli 2020 kunnen sportorganisaties bij Stichting Waarborgfonds Sport een borging voor een tijdelijk krediet aanvragen als de coronamaatregelen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. Lees meer: sws.nl.

Overzicht Deloitte

Klik hier voor een overzicht van regelingen dat is opgesteld door Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

De overheid zegt het volgende over het checken van het coronatoegangsbewijs: "Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Voor en check is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen." Op ngf.nl/coronaposters staat een posters met de tekst "Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app". 

Het verschilt per golflocatie wie verantwoordelijk is voor de controle van het CTB. Het verdient aanbeveling dat clubs en baanbeheerders goede afspraken maken.

De controle moet plaatsvinden bij de ingang van de binnenruimtes waar de receptie of de wc is. (Formeel is een CTB ook vereist voor toegang tot een wc in de baan, in de praktijk is dit onhaalbaar.) Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • De eerste letter van de voornaam; en/of
 • De eerste letter van de achternaam; en/of
 • De geboortedag; en/of
 • De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats. (Indien gebruik wordt gemaakt van een CTB is een gezondheidscheck verplicht. Ga naar rivm.nl voor een gezondheidscheckposter.)

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

De CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

De club/baanexploitant is er verantwoordelijk voor dat de coronamaatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd op de accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd op een golflocatie, kan de gemeente als uiterste sanctie besluiten de baan te sluiten.

We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Geef met pijlen aan in welke richting mensen moeten lopen. Gaan mensen precies de andere kant op dan je had bedacht? Kijk hoe goed mensen zich van nature in de ruimte bewegen en pas het eenrichtingsverkeer aan. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand".

We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of contactloos te laten betalen."

Het is ook belangrijk om hygiëne- en ventilatiemaatregelen te treffen. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?" 

Laat op de website en in nieuwsbrieven weten hoe jouw club of baan omgaat met de coronamaatregelen.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent veilig is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te etaleren als de veiligste sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. Hieronder volgen adviezen hoe je een veilige situatie op je golfbaan kan realiseren.

 • Om ervoor te zorgen dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie is het aan te bevelen om iemand voor deze taak verantwoordelijk te maken: een ‘coronacoördinator’. Deze coördinator kan dienen als het aanspreekpunt voor de bezoekers van de locatie en voor de gemeente. Zorg er daarom voor dat deze persoon bekend is bij de gemeente.
 • Zorg ervoor dat de corona-coördinator of zijn/haar plaatsvervanger herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld omdat hij of zij een hesje draagt). Maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe de coördinator te bereiken is.
 • Per golfaccommodatie is de coronacoördinator verantwoordelijk voor de naleving van het protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.
 • Communiceer de coronaregels met je horeca, pro's, vrijwilligers, medewerkers en ouders via eigen communicatiemiddelen. Geef vrijwilligers, medewerkers en pro's een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de locatie moet worden uitgevoerd. Controleer ook of alle regels zichtbaar aanwezig zijn op de locatie. Gebruik hiervoor posters die door de NGF, PGA, NGA en NVG zijn ontwikkeld. Hang posters bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste en tiende tee, de driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.
 • Afgebladderde posters of een ontsmettingszuil die in een hoek is geschoven: dit kan bezoekers het signaal geven dat er minder serieus wordt omgegaan met de maatregelen. Plan daarom een aantal vaste momenten per maand om de hele route te lopen die een bezoeker doet en kijk of alles nog goed staat.
 • Het is belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. Zet op de website en in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen.
 • Wijs bij de receptie op de belangrijkste regels. Wie voor het eerst ergens komt, past zijn of haar gedrag makkelijker aan op het moment dat men binnenkomt op een nieuwe plek dan wanneer men al ergens binnen is. Hang een poster op de buitendeur, aan het hek of zet een banner meteen achter de ingang. Wat ook helpt, is een opvallende doorgang naar de ingang. Wanneer je een opvallende doorgang maakt, merken mensen op dat ze een nieuwe situatie betreden. Je kan deze doorgang markeren met een poster, linten of stickers, maar ook creatief uitpakken en met een boog of poort.
 • Zorg waar nodig - bijvoorbeeld bij de receptie - voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 • Waar meerdere clubs een sportpark delen, dient zo veel mogelijk samengewerkt te worden. Voor beheerders/exploitanten van een multisportlocatie geldt: spreek een planning af met de gebruikers en spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie.
 • Instrueer pro's over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren.
 • Zorg voor hygiëne van materialen en reinig deze geregeld. Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toilet-, douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen.
 • Stuur golfers naar naar huis bij (vermoeden van) klachten die op coronaklachten lijken. Dit geldt ook voor kinderen onder de 13 jaar. (Op 2 december 2021 is de basisregel voor 'klachten' veranderd. Sindsdien luidt deze regel in het kort: "Klachten? Blijf thuis en doe direct een test." Lees hier meer.)
 • Doe het samen. Samen met de horeca, de pro's, de commissies en anderen. Vraag vrijwilligers om een handje te helpen, zeker op drukke dagen.
 • Spreek golfers vriendelijk aan en vertel wat de bedoeling is in plaats van wat niet mag. Wanneer dingen niet mogen, roept dat weerstand op bij mensen. Complimenten zorgen ervoor dat mensen positief gedrag volhouden en vaker herhalen. Wijs zo nodig op het idee achter en het nut van maatregelen. Ze zijn er voor hun eigen bescherming en die van anderen, inclusief de mensen die op de golfbaan werken. Samen zorg je ervoor dat iedereen kan blijven bewegen.
 • Geef als professioneel personeel en als clubvrijwilliger altijd het goede voorbeeld.

Bij de bestrijding van het coronavirus is het zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes een van de basisregels geworden. Het ministerie van VWS heeft een handreiking gepubliceerd met basistips voor gebouweigenaren en –beheerders hoe je voor een goede ventilatie kunt zorgen. In de handreiking staan ook tips die geen grote investeringen vergen. Lees meer over de handreiking ‘Ventileren zo gedaan’ in dit nieuwsbericht op de website van de NGF

Vragen over corona en golf? Aarzel niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.  

Nee. Clubhuizen/sportkantines moeten gesloten zijn (met uitzondering van de receptie, wc's, kleedkamers, douches en afhaalbalies). Vergaderingen, ALV's en opleidingen dienen online te gebeuren.

Digitale ALV's

Sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De Tijdelijke wet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV.

Tot wanneer zijn digitale ALV's toegestaan?

Dat is nog niet duidelijk. In elk geval zijn digitale ALV's nog toegestaan in november en december 2021. "Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid" is op dit moment vastgesteld op 1 december 2021. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om de termijn telkens met twee maanden te verlengen. Tevens heeft het kabinet aangegeven dat verval van de wet minimaal twee maanden van tevoren zal worden aangekondigd. 

Hoe zit het met uitstel van de financiële verslaglegging?

Onder de aangehaalde tekst hierboven staat ook ‘voorzieningen’. Dit heeft betrekking op artikel 7 van de Tijdelijke wet; uitstel van de financiële verslaglegging. Op basis van artikel 2:49 lid 1 BW omvat dit ook de jaarrekening.

Artikel 7 van de Tijdelijke wet zegt het volgende: “van de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden.” Deze optie om uit te stellen geldt dus nog.

Kijk dus goed naar de statuten in verband met de looptijd van het boekjaar en bereken vervolgens hoelang je nog de tijd hebt. Vervolgens moet hierover een bestuursbesluit genomen worden.

Materialen in de baan

In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM geadviseerd om alle materialen (zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers) uit de baan te halen. In juli 2020 is aangegeven dat banen en clubs deze materialen kunnen terugplaatsen als zij dat wensen, met de kanttekening dat het aanbeveling verdient dat materialen na elke aanraking gedesinfecteerd worden, door de club/baan of door de golfer. We hebben er toen bij gezegd: "We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast." Veel banen hebben materialen teruggeplaatst, veel ook nog niet. 

Sinds 20 april 2021 is ons standpunt dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is (lees daarover meer verderop).

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Ook kunnen markeerbordjes voor de "longest drive" en "nearest to the pin" gebruikt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men baanmaterialen aanraakt. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

De keuze om materialen zoals harken in de baan te plaatsen en het aanraken van vlaggenstokken toe te staan, is aan de clubs en banen zelf. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Huurclubs

Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Scorekaarten

Wat betreft het uitwisselen van scorekaarten is het advies nog steeds om het uitwisselen van scorekaarten te voorkomen en om spelers te vragen hun scores digitaal in te voeren via de app GOLF.NL of clubsoftware. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Materialen en besmettingsrisico

NOC*NSF zegt hierover het volgende: "Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan dat sporters regelmatig hun handen wassen en sportmaterialen desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel."

Golfbanen kunnen zelf beslissen of ze met een reserveringssysteem werken. Voor banen die met starttijden werken, hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. 

Een starttijdensysteem maakt het gemakkelijker om drukte in goede banen te leiden en om leden en gasten te wijzen op de basisregels. De basisregels moeten door iedereen gevolgd worden, ook door personen die een coronatoegangsbewijs hebben. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Een van de basisregels is dat iedereen vaak zijn of haar handen wast en geen handen schudt. Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Was vaak je handen, schud geen handen". Op 2 december 2021 is de basisregel voor 'klachten' veranderd. Sindsdien luidt deze regel in het kort: "Klachten? Blijf thuis en doe direct een test." Lees hier meer.

We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Geef met pijlen aan in welke richting mensen moeten lopen. Gaan mensen precies de andere kant op dan je had bedacht? Kijk hoe goed mensen zich van nature in de ruimte bewegen en pas het eenrichtingsverkeer aan. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand".

Werk je met GOLFGO of een ander reserveringssysteem, meld dan bij je boekingsvoorwaarden en in het bevestigingsbericht dat men alleen mag spelen als men geen klachten heeft die bij corona horen.

Golfers mogen online, telefonisch of op de golfbaan zelf een starttijd boeken. Het RIVM adviseert om het kassa- en baliecontact zo beperkt mogelijk te houden. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen." Lees hier meer over veilig betalen.

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips

Voor het buitenland geldt een reisadvies per land. Check hiervoor het reisadvies op wijsopreis.nl.

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland. Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

De coronacrisis raakt de sport hard. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met VSG, NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

In november 2021 is de vierde uitgave van de Monitor Sport en corona verschenen. De eerste Monitor Sport en corona verscheen begin juli 2020, de tweede in november 2020 en de derde in juni 2021. Lees meer op de website mulierinstituut.nl.

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Om de kans op besmetting te voorkomen adviseren we om spelers en deelnemers aan wedstrijden te vragen hun scores digitaal in te leveren en papieren scorekaarten niet uit te wisselen (zie ook ngf.nl/coronaregels). Er zijn allerlei opties om scores digitaal in te leveren. Het kan via de app GOLF.NL of het softwaresysteem van de club. Het kan ook per mail, Whatsapp-bericht of een sms. Men kan bijvoorbeeld ook aan de deelnemers vragen om een foto te maken van de scorekaart en die te mailen of per Whatsapp door te sturen. Als het toch nodig is om papieren scorekaarten te verzamelen, kun je deelnemers vragen om hun scorekaart in een doos met een kleine brievenbusopening te deponeren. De wedstrijdleiding kan de kaarten dan eventueel later bestuderen.

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten, douches en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.