Inhoud caddie

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

Op deze pagina vind je het golf- en horecaprotocol in 'coronatijd' en antwoorden op veelgestelde vragen over de coronamaatregelen. De FAQ wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is.

Laatste update: 29 november 20.45 uur. 

Het demissionaire kabinet heeft op 26 november 2021 aanvullende coronamaatregelen bekendgemaakt, waaronder een ‘avondlockdown’ die ook voor sport geldt. De nieuwe maatregelen zijn op zondag 28 november ingegaan, zullen minstens drie weken van kracht zijn en vormen een aanvulling op de bestaande maatregelen.

Voor meer informatie, raadpleeg de lijst met antwoorden op veelgestelde vragen op deze pagina.

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

De maatregelen hieronder gaan in op zondag 28 november en zullen minstens drie weken van kracht zijn. Ze worden op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld.

 • Sportlocaties (binnen en buiten), de horeca en niet-essentiële winkels (zoals golfshops) moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Dit betekent dat elke golfbaan (inclusief drivingranges, oefenfaciliteiten, sportkantines/clubhuizen en horecafaciliteiten) tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten moet zijn. Anders gezegd: na 17.00 uur mag er op sportlocaties niet meer gesport worden dus na 17.00 uur mag op een golflocatie niet meer gegolft/getraind/geoefend/gelest worden. (Alleen voor topsporters gelden er na 17.00 uur uitzonderingen.*) Golfbaanhoreca mag na 17.00 uur wel bezorgen.
 • Er mag na 17.00 uur ook niet vergaderd worden in het clubhuis of in een ander gebouw op de golfbaan. Er mag na 17.00 ook geen ALV georganiseerd worden op de sportaccommodatie. De sportlocatie dient om 17.00 uur gesloten te worden.
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Dit geldt dus voor horeca op golfbanen, want hier is placeren verplicht (naast een coronatoegangsbewijs voor mensen van 18 jaar en ouder). De verplichting om 1,5 meter afstand te houden in horeca heeft effect op het aantal bezoekers, er kunnen minder mensen binnen zijn. (De verplichting om 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor mensen uit één huishouden.)
 • Is de horecaruimtes is er geen maximum groepsgrootte aan één tafel, zolang iedereen maar onderling 1,5 meter afstand houdt (tenzij het bewoners zijn van één adres). 
 • 1,5 meter afstand houden geldt ook op een buitenterras van de horeca (waar een CTB verplicht is). Het geldt niet voor personen die op een terras in de buitenlucht behorende bij een eet- en drinkgelegenheid aan weerszijden van een tussen zitplaatsen geplaatst kuchscherm zitten en hun gezicht aan de voor hen bestemde zijde van het kuchscherm houden.
 • Voor ‘publieke locaties’ (bijvoorbeeld de receptie of de hal of vergaderruimte in een clubhuis) geldt ook de verplichting dat men 1,5 meter afstand houdt. Er kunnen dus minder mensen binnen zijn.
 • Bij het verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs (CTB) geldt (bijvoorbeeld het clubhuis en restaurant) is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar "Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand". (Het thuiswerkadvies was “Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan”.) 

In het geval dat een golfshop zich in het clubgebouw bevindt, is het coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot het clubgebouw. In het clubgebouw is 1,5 meter afstand houden verplicht en bij het verplaatsen is een mondkapje verplicht. Dat geldt dan ook voor de shop. Als de shop een apart gebouw op de golflocatie is en als in dit aparte gebouw niet tevens de receptie van de golfbaan is gevestigd, dan is een CTB niet verplicht maar is 1,5 meter afstand houden wel verplicht. Bij het verplaatsen in de winkel is een mondkapje verplicht.

Bij een afhaalbalie (take-away) buiten die niet onderdeel uitmaakt van het buitenterras is het controleren van een CTB niet verplicht. Golfers die iets afhalen bij een take-away buiten moeten 1,5 meter afstand houden. Voor een afhaalpunt binnen is het tonen en controleren van een CTB ook niet verplicht, maar in dit geval moeten personen die iets afhalen niet alleen 1,5 meter afstand houden maar ook een mondkapje dragen. Tevens moet het afhaalpunt duidelijk gescheiden zijn van de gewone horeca, zodat de mensen die iets afhalen niet mengen met andere personen in het clubhuis. We adviseren om een afhaalbalie in te richten waar golfers zonder CTB eten en drinken kunnen afhalen. Hiermee sluiten we niemand uit.

De maatregelen hierboven zijn een aanvulling op de eerder ingevoerde maatregelen hieronder.

 • Sinds 24 november is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Dit geldt bijvoorbeeld op de parkeerplaats van een golfbaan of als men van het clubhuis naar de drivingrange loopt of naar de eerste of tiende tee.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening. Maar in golf is het prima mogelijk om 1,5 meter afstand te houden en daarom is het een dringend advies om zowel bij het oefenen als het spelen 1,5 meter afstand te houden. Golflessen vallen onder sportbeoefening. Teaching professionals hoeven daarom bij lessen geen 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 
 • Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor alle binnenruimtes op een golfbaan. Personen vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van het clubhuis/sportkantine of andere binnenruimte gecontroleerd worden op een CTB. 
 • Voor eet- en drinkgelegenheden op sportaccommodaties, inclusief buitenterrassen van de horeca, geldt dat een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht is. In de horeca (zowel binnen als op het buitenterras) is niet alleen een coronatoegangsbewijs (CTB) maar ook een vaste zitplaats verplicht (placering).
 • Het CTB moet in alle gevallen getoond en gecontroleerd worden; niet alleen als iemand naar de horecaruimtes gaat, ook als iemand naar de receptie, kleedkamer, bestuurskamer of wc gaat.
 • Alleen wie binnen(horeca)ruimtes en horecabuitenterrassen betreedt, moet gecontroleerd worden. Wie alleen gaat golfen, oefenen, trainen of lessen en niet de binnenruimtes op een golflocatie betreedt, hoeft niet gecontroleerd te worden. Formeel is een CTB ook vereist voor toegang tot een wc in de baan, in de praktijk is dit onhaalbaar.
 • De CTB-controle moet elke dag gebeuren, ook bij leden en gasten die meerdere malen per week komen. Het is wel toegestaan om leden en gasten na een controle een polsbandje te verstrekken dat één dag geldig is. We adviseren om de poster "Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app" te gebruiken. Die is te vinden op ngf.nl/coronaposters.
 • Publiek bij golfwedstrijden en trainingen, zowel bij professionals als amateurs, is niet toegestaan.
 • Clubs en sportaanbieders moeten sporters wijzen op de basisregels. Ze moeten door iedereen gevolgd worden, ook door personen die gevaccineerd zijn. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Een van de basisregels is dat iemand thuis blijft als hij of zij klachten heeft die horen bij corona. Een andere basisregel is dat iedereen vaak zijn of haar handen wast en geen handen schudt. Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Was vaak je handen, schud geen handen".
 • Werknemers en vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen als ze een binnenruimte betreden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schoonmakers, teaching pro's en coaches. (Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden voor personeel".) Ouders die hun kind naar de golfbaan brengen, moeten wel een CTB tonen. Ouders/begeleiders van een sporter met een beperking die hulp nodig heeft om te kunnen sporten gelden als begeleider/vrijwilliger en zijn niet CTB-plichtig.

We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand".  

Met de avondlockdown en de andere nieuwe maatregelen per 28 november wil het kabinet een daling in de coronacijfers bereiken, omdat de druk op de zorg in een kritieke fase is beland.

Vooral de horeca en binnensport worden geraakt door de nieuwe, strenge maatregelen per 28 november. NOC*NSF en POS hebben ervoor gepleit dat sport uitgezonderd zou worden van de avondlockdown, want sport is cruciaal voor de gezondheid en weerbaarheid van onze samenleving. In onze lobby om de impact op golfclubs en -banen zo gering mogelijk te houden, benadrukken we dat sporten voor iedereen mogelijk moet blijven. Dit standpunt wordt gedeeld door andere sportorganisaties, want in de huidige gezondheidscrisis is een weerbare en vitale bevolking van cruciaal belang. Sport is onderdeel van de oplossing om samen gezond uit deze crisis te komen.

Maar het kabinet wil op dit moment zo min mogelijk onderscheid maken tussen verschillende sectoren en ook geen onderscheid maken tussen verschillende sporten. In gesprekken met de overheid krijgt de sport complimenten voor de algemene inzet bij het creëren van een veilige omgeving gedurende de pandemie. Maar zoals eerder deze week gemeld, heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus aangegeven dat de naleving van de controle op het coronatoegangsbewijs in sportkantines/clubhuizen te wensen overlaat. Daarom roepen we op om prioriteit te geven aan CTB-controles in clubhuizen en andere binnenruimtes op golfbanen.

Ook is het belangrijk dat we golfers erop wijzen dat ze op verschillende plaatsen 1,5 meter afstand moeten houden.

Naleving van de ‘coronaspelregels’ op golfbanen is in ieders belang. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat golf toegestaan blijft en dat de strenge avondlockdown voor alle sporten zo snel mogelijk opgeheven wordt.

Golf spelen is ‘coronaproof’ omdat we buiten zijn en 1,5 meter afstand kunnen houden. Maar we moeten we er ook voor zorgen dat onze clubgebouwen en restaurants/kantines veilig zijn. We willen alle clubs en banen bedanken voor jullie inzet bij het uitvoeren van CTB-controles sinds 6 november. Er wordt veel gevraagd van golfclubs en -banen. Maar de CTB-controles zijn van belang om golf veilig te houden. Daarom willen we iedereen verzoeken om hier veel aandacht aan te blijven geven. Aan clubs en banen die dit nog niet gedaan hebben, bevelen we aan om een afhaalbalie in te richten waar golfers zonder CTB eten en drinken kunnen afhalen. Hiermee sluiten we niemand uit.

De golfers zelf zijn de belangrijkste schakel in het veilig houden van onze sport. Daarom is het belangrijk om je leden en gasten bij herhaling te vertellen wat er van hen verwacht wordt en begrip te vragen voor de strenge maatregelen. Begrip leidt immers tot veiliger gedrag. En als we golf de veiligste sport houden, dan hebben we daar veel voordeel bij als de coronamaatregelen onverhoopt nog strenger worden dan ze nu al zijn.

*Profsporters en sporters in topsportcompetities (zoals die medio december 2020 zijn gecommuniceerd en vastgesteld) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Publiek is niet toegestaan.

In het geval van een positieve test van een lid is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, contact op te nemen met de GGD. Stel ook de NGF op de hoogte via golf@ngf.nl.

De GGD doet een bron- en contactonderzoek en zal aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek. De GGD geeft ook aan of en welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting.

In sommige gevallen is het verstandig om leden en gasten via een nieuwsbrief op de hoogte te brengen dat iemand positief getest is. Hierbij mag niet de naam van de positief geteste persoon genoemd worden. Leden en gasten die de CoronaMelder app hebben geïnstalleerd, krijgen bericht als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon. Daarom verdient het aanbeveling dat zoveel mogelijk mensen de CoronaMelder app installeren.

Het verdient ook aanbeveling dat de club of baan in gesprek gaat met de positief geteste persoon en aan deze persoon vraagt of hij/zij zelf een bericht wil sturen aan iedereen met wie hij/zij in contact is geweest. 

 

Op 26 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat het steunpakket, vanwege strengere coronamaatregelen per 28 november, fors uitgebreid zal worden. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Daarnaast komt er ook een additioneel steunpakket voor de amateursport. De TASO, SPUK en TVS die we uit de voorgaande perioden kennen zullen weer worden ingezet. Ga voor informatie naar rijksoverheid.nl > Coronavirus: financiële regelingen.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

BOSA

Er wordt geregeld gevraagd wanneer de BOSA-regeling beëindigd wordt. Deze regeling loopt in elk geval door tot en met 2023.

NOW

Er is een online formulier voor een aanvraag voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020). Ga naar uwv.nl voor meer informatie. 

Stichting Waarborgfonds Sport

Sinds juli 2020 kunnen sportorganisaties bij Stichting Waarborgfonds Sport een borging voor een tijdelijk krediet aanvragen als de coronamaatregelen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. Lees meer: sws.nl.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.

Overzicht Deloitte

Klik hier voor een overzicht van regelingen dat is opgesteld door Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

Het thuiswerkadvies is "Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand". (Het vorige thuiswerkadvies was "Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan”.

Thuiswerken is volgens de overheid een efficiënte manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen. Voor mensen die naar hun werk moeten geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Het coronatoegangsbewijs (CTB) is sinds 6 november 2021 verplicht voor alle binnenruimtes op golfbanen. Personen vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van het clubhuis/sportkantine of andere binnenruimte een CTB tonen en gecontroleerd worden op een CTB. Deze verplichting geldt ook voor buitenterrassen van de horeca.

Personeel hoeft geen coronatoegangsbewijs te tonen. Dat geldt voor werknemers in de horeca, inclusief de horecawerkgever zelf, maar ook bijvoorbeeld voor vrijwilligers die een bardienst draaien. Het geldt verder bijvoorbeeld ook voor schoonmakers, teaching professionals en coaches die op de baan werkzaam zijn (zowel pro's en coaches die in loondienst zijn van de golfbaan als ZZP'ers). Het geldt verder ook voor vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn. Zodra personeel of vrijwilligers geen taak meer vervullen, moeten ze de binnenruimtes verlaten of tonen dat ze over een CTB beschikken.

Een werkgever mag werknemers niet verplichten zich te laten vaccineren of te testen. Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? Ja, dat mag. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, maar daarvoor moet dan wel een goede reden zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken.

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten. Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

De overheid zegt het volgende over het checken van het coronatoegangsbewijs: "Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Voor horeca en organisatoren van (...) sportactiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen." Op ngf.nl/coronaposters staat een posters met de tekst "Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app". 

Het verschilt per golflocatie wie verantwoordelijk is voor de controle van het CTB. Het verdient aanbeveling dat clubs, baanbeheerders en horeca-exploitanten goede afspraken maken.

Bij buitensportlocaties moet de controle plaatsvinden bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • De eerste letter van de voornaam; en/of
 • De eerste letter van de achternaam; en/of
 • De geboortedag; en/of
 • De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

De CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

De club/baanexploitant is er verantwoordelijk voor dat de coronamaatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd op de accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd op een golflocatie, kan de gemeente als uiterste sanctie besluiten de baan te sluiten.

Sinds 6 november 2021 is het prioriteit dat het coronatoegangsbewijs gecontroleerd wordt van leden en gasten die het clubgebouw willen betreden. Lees hiervoor de FAQ "Wie is verantwoordelijk voor het controleren van het coronatoegangsbewijs?" Sinds 13 november is in het horecadeel van het clubgebouw/de sportkantine inclusief buitenterrassen niet alleen een coronatoegangsbewijs vereist maar is ook een vaste zitplaats verplicht.

Sinds 24 november is 1,5 meter afstand houden een verplichting op verschillende plaatsen en per 28 november wordt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden uitgebreid. Lees hiervoor de FAQ "Wat geldt voor de golfsport vanaf 28 november?" We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Geef met pijlen aan in welke richting mensen moeten lopen. Gaan mensen precies de andere kant op dan je had bedacht? Kijk hoe goed mensen zich van nature in de ruimte bewegen en pas het eenrichtingsverkeer aan. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand". 

Het is ook belangrijk om hygiëne- en ventilatiemaatregelen te treffen. Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?" 

We adviseren ook om je buitenruimtes te vergroten. Mensen zullen meer gebruik maken van buitenruimtes als je er droog en warm kan staan of zitten. Kijk of je een tent of overkapping kan plaatsen met picknickbanken of extra stoelen. Een mooie aankleding maakt het extra aantrekkelijk, denk aan kussens, tafelkleden, lampen en planten. Promoot buiten eten en drinken. Maak het zo aangenaam mogelijk, zodat het niet te druk wordt in het restaurant.

We bevelen verder aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of contactloos te laten betalen."

Laat op de website en in nieuwsbrieven weten hoe jouw club of baan omgaat met de coronamaatregelen.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent veilig is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te etaleren als de veiligste sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. Hieronder volgen adviezen hoe je een veilige situatie op je golfbaan kan realiseren.

 • Om ervoor te zorgen dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie is het aan te bevelen om iemand voor deze taak verantwoordelijk te maken: een ‘coronacoördinator’. Deze coördinator kan dienen als het aanspreekpunt voor de bezoekers van de locatie en voor de gemeente. Zorg er daarom voor dat deze persoon bekend is bij de gemeente.
 • Zorg ervoor dat de corona-coördinator of zijn/haar plaatsvervanger herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld omdat hij of zij een hesje draagt). Maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe de coördinator te bereiken is.
 • Per golfaccommodatie is de coronacoördinator verantwoordelijk voor de naleving van het protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.
 • Communiceer de coronaregels met je horeca, pro's, vrijwilligers, medewerkers en ouders via eigen communicatiemiddelen. Geef vrijwilligers, medewerkers en pro's een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de locatie moet worden uitgevoerd. Controleer ook of alle regels zichtbaar aanwezig zijn op de locatie. Gebruik hiervoor posters die door de NGF, PGA, NGA en NVG zijn ontwikkeld. Hang posters bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste en tiende tee, de driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.
 • Afgebladderde posters of een ontsmettingszuil die in een hoek is geschoven: dit kan bezoekers het signaal geven dat er minder serieus wordt omgegaan met de maatregelen. Plan daarom een aantal vaste momenten per maand om de hele route te lopen die een bezoeker doet en kijk of alles nog goed staat.
 • Het is belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. Zet op de website en in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen.
 • Wijs bij de ingang of de receptie op de belangrijkste regels. Wie voor het eerst ergens komt, past zijn of haar gedrag makkelijker aan op het moment dat men binnenkomt op een nieuwe plek dan wanneer men al ergens binnen is. Hang een poster op de buitendeur, aan het hek of zet een banner meteen achter de ingang. Wat ook helpt, is een opvallende doorgang naar de ingang. Wanneer je een opvallende doorgang maakt, merken mensen op dat ze een nieuwe situatie betreden. Je kan deze doorgang markeren met een poster, linten of stickers, maar ook creatief uitpakken en met een boog of poort.
 • Zorg waar nodig - bijvoorbeeld bij de receptie - voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 • Waar meerdere clubs een sportpark delen, dient zo veel mogelijk samengewerkt te worden. Voor beheerders/exploitanten van een multisportlocatie geldt: spreek een planning af met de gebruikers en spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie.
 • Instrueer pro's over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren.
 • Zorg voor hygiëne van materialen en reinig deze geregeld. Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toilet-, douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen.
 • Stuur golfers naar naar huis bij (vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt ook voor kinderen onder de 13 jaar. 
 • Doe het samen. Samen met de horeca, de pro's, de commissies en anderen. Vraag vrijwilligers om een handje te helpen, zeker op drukke dagen.
 • Spreek golfers vriendelijk aan en vertel wat de bedoeling is in plaats van wat niet mag. Wanneer dingen niet mogen, roept dat weerstand op bij mensen. Complimenten zorgen ervoor dat mensen positief gedrag volhouden en vaker herhalen. Wijs zo nodig op het idee achter en het nut van maatregelen. Ze zijn er voor hun eigen bescherming en die van anderen, inclusief de mensen die op de golfbaan werken. Samen zorg je ervoor dat iedereen kan blijven bewegen.
 • Geef als professioneel personeel en als clubvrijwilliger altijd het goede voorbeeld.

Clubwedstrijden zijn toegestaan. Dat geldt ook voor toernooien, wedstrijden tussen clubs en competities. Maar vanaf 28 november mag er niet gespeeld, getraind, geoefend of gelest worden tussen 17.00 en 5.00 uur. 

Ook wedstrijden met een shotgun start zijn toegestaan, maar wij adviseren om deze wedstrijden te beperken. Shotgun wedstrijden leiden bij de start en binnenkomst tot groepsvorming en het is moeilijk om die in goede banen te leiden. Wil je toch een shotgun wedstrijd organiseren, denk dan goed aan alle richtlijnen voor een veilige wedstrijd en faciliteer hierin.

Sinds 24 november is 1,5 meter afstand houden een verplichting op verschillende plaatsen op de golfbaan en per 28 november wordt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden uitgebreid. Lees hiervoor de FAQ "Wat geldt voor de golfsport vanaf 28 november?" 1,5 meter afstand houden is niet verplicht tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening. Maar in golf is het prima mogelijk om 1,5 meter afstand te houden en daarom is het een dringend advies om zowel bij het oefenen als het spelen 1,5 meter afstand te houden. Golflessen vallen onder sportbeoefening. Teaching professionals hoeven daarom bij lessen geen 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden. 

Voor sportboefening buiten, inclusief het spelen van wedstrijden, is geen coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Een CTB is alleen vereist voor wedstrijddeelnemers vanaf 18 jaar die het clubhuis, het buitenterras of andere binnenruimtes op de golflocatie willen betreden.

Publiek bij golfwedstrijden en trainingen, zowel bij professionals als amateurs, is sinds zaterdag 13 november niet toegestaan.

We adviseren om wedstrijd deelnemers geregeld te wijzen op de basisregels, zoals "Klachten? Blijf thuis." Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze poster op te hangen. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand".

We bevelen aan dat het inschrijfgeld voor wedstrijden zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.

In 'coronatijd' zijn er aanpassingen van de golfregels die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. Meer hierover lees je op de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Lessen zijn toegestaan, er is geen coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Een CTB is wel verplicht voor golfers vanaf 18 jaar die het buitenterras, het clubhuis of een andere binnenruimte op de golfbaan willen betreden.

Sinds 24 november is 1,5 meter afstand houden een verplichting op verschillende plaatsen op de golfbaan en sinds 28 november is de verplichting om 1,5 meter afstand te houden uitgebreid. Daarnaast moeten sportlocaties sinds 28 november om 17.00 uur de deuren sluiten. Lees hiervoor de FAQ "Wat geldt voor de golfsport vanaf 28 november?" 1,5 meter afstand houden is niet verplicht tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening. Maar in golf is het prima mogelijk om 1,5 meter afstand te houden en daarom is het een dringend advies om zowel bij het oefenen als het spelen 1,5 meter afstand te houden. Golflessen vallen onder sportbeoefening. Teaching professionals hoeven daarom bij lessen geen 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden. 

We adviseren om op drukke plekken eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand". 

Het is verder belangrijk om golfers geregeld op de basisregels te wijzen, zoals "Klachten? Blijf thuis." Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Was vaak je handen, schud geen handen". We adviseren om deze poster op te hangen.

We bevelen verder aan dat het lesgeld zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.

Bij de bestrijding van het coronavirus is het zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes in 2021 een van de basisregels geworden. Het ministerie van VWS heeft een handreiking gepubliceerd met basistips voor gebouweigenaren en –beheerders hoe je voor een goede ventilatie kunt zorgen. In de handreiking staan ook tips die geen grote investeringen vergen. Lees meer over de handreiking ‘Ventileren zo gedaan’ in dit nieuwsbericht op de website van de NGF

Vragen over corona en golf? Aarzel niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.  

Sinds 28 november 2021 mag er na 17.00 uur niet vergaderd worden in het clubhuis of in een ander gebouw op de golfbaan. Er mag na 17.00 ook geen ALV georganiseerd worden op de sportaccommodatie. De sportlocatie dient om 17.00 uur gesloten te worden.

En sinds 28 november is 1,5 meter afstand houden verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Dit geldt dus voor horeca op golfbanen, want hier is placeren verplicht (naast een coronatoegangsbewijs voor mensen van 18 jaar en ouder). Bij het verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs (CTB) geldt (bijvoorbeeld het clubhuis en restaurant) is het dragen van een mondkapje verplicht. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden in horeca heeft effect op het aantal bezoekers, er kunnen minder mensen binnen zijn. 

Ook voor ‘publieke locaties’ op een golfbaan (bijvoorbeeld de receptie of de hal of vergaderruimte in een clubhuis) geldt vanaf 28 november een CTB-verplichting en een verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Er kunnen dus minder mensen binnen zijn. Bij het verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht.

Een club mag een ALV in het clubgebouw houden (tussen 5.00 uur en 17.00 uur) maar het heeft sterk de voorkeur de ALV online te laten plaatsvinden, gezien de strenge overheidsmaatregelen om sociale contacten en reisbewegingen te minimaliseren. 

Organiseer je toch een ALV op de golfbaan of elders, dan is het belangrijk om deelnemers te wijzen op de basisregels, met name de basisregel die zegt dat iemand moet thuisblijven als hij/zij klachten heeft die bij corona horen, bijvoorbeeld neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Lees ook de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?"

Digitale ALV's

Sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De Tijdelijke wet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV.

Tot wanneer zijn digitale ALV's toegestaan?

Dat is nog niet duidelijk. In elk geval zijn digitale ALV's nog toegestaan in november en december 2021. "Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid" is op dit moment vastgesteld op 1 december 2021. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om de termijn telkens met twee maanden te verlengen. Tevens heeft het kabinet aangegeven dat verval van de wet minimaal twee maanden van tevoren zal worden aangekondigd. 

Hoe zit het met uitstel van de financiële verslaglegging?

Onder de aangehaalde tekst hierboven staat ook ‘voorzieningen’. Dit heeft betrekking op artikel 7 van de Tijdelijke wet; uitstel van de financiële verslaglegging. Op basis van artikel 2:49 lid 1 BW omvat dit ook de jaarrekening.

Artikel 7 van de Tijdelijke wet zegt het volgende: “van de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden.” Deze optie om uit te stellen geldt dus nog.

Kijk dus goed naar de statuten in verband met de looptijd van het boekjaar en bereken vervolgens hoelang je nog de tijd hebt. Vervolgens moet hierover een bestuursbesluit genomen worden.

Kleedkamers en douches zijn alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs (CTB). De sportaccommodatie moet echter sinds 28 november om 17.00 de deuren sluiten en mag pas om 5.00 uur open. Daarnaast geldt vanaf 28 november 2021 een verplichting om in publieke binnenruimtes 1,5 meter afstand te houden. Er kunnen dus minder mensen binnen zijn. Bij het verplaatsen in het clubhuis en de kleedkamers is het dragen van een mondkapje verplicht. Het verdient aanbeveling om eenrichtingsverkeer aan te brengen. Maak ook gebruik van de posters "Houd 1,5 meter afstand" en "In deze ruimte zijn ... personen toegestaan". 

Zorg ervoor dat douche- en kleedruimtes goed schoongemaakt worden en dat de ruimtes goed geventileerd zijn (zet ramen en/of deuren open). Lees hierover meer in de FAQ "Wat moeten we weten over ventilatie en luchtverversing?" Zorg er ook voor dat er genoeg droge en schone handdoeken zijn. De schoonmakers van douches moeten net als bij het schoonmaken van wc's voorzorgsmaatregelen nemen.

Als douches lang niet gebruikt zijn, houd dan rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Voorkom legionellagroei met deze aanwijzingen:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.

Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie geldt het volgende:

 • Spoel de kranen en douches grondig door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden). 

Vanaf 28 november is het reisadvies "Blijf zoveel mogelijk thuis". In het openbaar vervoer (ov) geldt sinds 6 november een mondkapjesplicht geldt in de trein, bus, tram en metro en op het station, het perron en bij de halte. De overheid wijst sinds 13 november ook op deze richtlijnen:

 • Vermijd drukte op en rond stations en haltes.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits. Reis daarom voor 6.30 uur, tussen 9.00 uur en 16.00 uur, of na 18.30 uur.
 • Volg de basisregels die voor iedereen gelden. Was bijvoorbeeld voor en na de reis je handen.
 • In de voertuigen (bus, tram, metro, trein) is het niet mogelijk altijd 1,5 meter afstand te houden. Alle zitplaatsen en daarvoor aangewezen staplaatsen zijn te gebruiken. Als het wel mogelijk is, houdt dan 1,5 meter afstand.
 • Houd het mondkapje tijdens de reis op. Wil je toch iets eten of drinken? Doe dat zoveel mogelijk voor of na de reis.

Vanaf 28 november is het reisadvies "Blijf zoveel mogelijk thuis". Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af of het verstandig is een mondkapje te dragen. De overheid legt geen beperkingen op. Wel geldt vanaf 6 november 2021 de oproep "Mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits".

Op 24 november 2021 is een extra maatregel ingegaan. Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Maar er zijn uitzonderingen. Zo is 1,5 meter afstand houden in een auto niet verplicht.

In een taxi gelden sinds 13 november de volgende regels:

 • Wel mondkapje: je reist met meer passagiers in de taxi en je bent 13 jaar of ouder.
 • Geen mondkapje: je bent de enige passagier in de taxi.
 • Wanneer er twee of meer passagiers in de taxi zitten, kan het niet dragen van een mondkapje tot een boete leiden.
 • Taxibedrijven maken na iedere rit de binnenkant van de taxi schoon.

Materialen in de baan

In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM geadviseerd om alle materialen (zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers) uit de baan te halen. In juli 2020 is aangegeven dat banen en clubs deze materialen kunnen terugplaatsen als zij dat wensen, met de kanttekening dat het aanbeveling verdient dat materialen na elke aanraking gedesinfecteerd worden, door de club/baan of door de golfer. We hebben er toen bij gezegd: "We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast." Veel banen hebben materialen teruggeplaatst, veel ook nog niet. 

Sinds 20 april 2021 is ons standpunt dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is (lees daarover meer verderop).

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Ook kunnen markeerbordjes voor de "longest drive" en "nearest to the pin" gebruikt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men baanmaterialen aanraakt. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

De keuze om materialen zoals harken in de baan te plaatsen en het aanraken van vlaggenstokken toe te staan, is aan de clubs en banen zelf. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Huurclubs

Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Scorekaarten

Wat betreft het uitwisselen van scorekaarten is het advies nog steeds om het uitwisselen van scorekaarten te voorkomen en om spelers te vragen hun scores digitaal in te voeren via de app GOLF.NL of clubsoftware. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Materialen en besmettingsrisico

NOC*NSF zegt hierover het volgende: "Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan dat sporters regelmatig hun handen wassen en sportmaterialen desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel."

Golfbanen kunnen zelf beslissen of ze met een reserveringssysteem werken. Voor banen die met starttijden werken, hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. 

Het is wel belangrijk om je leden en gastspelers te wijzen op de regels voor afstand houden. Sinds 24 november is 1,5 meter afstand houden een verplichting op verschillende plaatsen en sinds 28 november is de verplichting om 1,5 meter afstand te houden uitgebreid. Daarnaast moeten sportlocaties sinds 28 november om 17.00 uur de deuren sluiten. Lees hiervoor de FAQ "Wat geldt voor de golfsport vanaf 28 november?" We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Geef met pijlen aan in welke richting mensen moeten lopen. Gaan mensen precies de andere kant op dan je had bedacht? Kijk hoe goed mensen zich van nature in de ruimte bewegen en pas het eenrichtingsverkeer aan. Gebruik ook de poster "Houd 1,5 meter afstand".  

Het is ook belangrijk om leden en gasten te wijzen op de basisregels. Ze moeten door iedereen gevolgd worden, ook door personen die een coronatoegangsbewijs hebben. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Een van de basisregels is dat iemand thuis blijft als hij of zij klachten heeft die horen bij corona. Een andere basisregel is dat iedereen vaak zijn of haar handen wast en geen handen schudt. Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst "Was vaak je handen, schud geen handen". Werk je met GOLFGO of een ander reserveringssysteem, meld dan bij je boekingsvoorwaarden en in het bevestigingsbericht dat men alleen mag spelen als men geen klachten heeft die bij corona horen.

Golfers mogen online, telefonisch of op de golfbaan zelf een starttijd boeken. Het RIVM adviseert om het kassa- en baliecontact zo beperkt mogelijk te houden. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen." Lees hier meer over veilig betalen.

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips

Er geldt een reisadvies per land. Check hiervoor het reisadvies op wijsopreis.nl. Binnen Nederland geldt vanaf 28 november 2021 de coronamaatregel "blijf zoveel mogelijk thuis". 

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland. Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

De coronacrisis raakt de sport hard. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met VSG, NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

Op 11 juni 2021 is de Monitor Sport en Corona III door minister van Ark naar de Kamer gestuurd. De conclusie: "Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Het omzetverlies voor de breedtesport was iets meer dan 1,8 miljard euro. Daar stond tegenover dat naar schatting 782 miljoen euro op kosten is bespaard en de steunmaatregelen 534 miljoen euro gecompenseerd hebben." Lees meer op de website mulierinstituut.nl.

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Om de kans op besmetting te voorkomen adviseren we om spelers en deelnemers aan wedstrijden te vragen hun scores digitaal in te leveren en papieren scorekaarten niet uit te wisselen (zie ook ngf.nl/coronaregels). Er zijn allerlei opties om scores digitaal in te leveren. Het kan via de app GOLF.NL of het softwaresysteem van de club. Het kan ook per mail, Whatsapp-bericht of een sms. Men kan bijvoorbeeld ook aan de deelnemers vragen om een foto te maken van de scorekaart en die te mailen of per Whatsapp door te sturen. Als het toch nodig is om papieren scorekaarten te verzamelen, kun je deelnemers vragen om hun scorekaart in een doos met een kleine brievenbusopening te deponeren. De wedstrijdleiding kan de kaarten dan eventueel later bestuderen.

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten, douches en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.