Inhoud caddie

Casus 2 - Golfbaan in het buitengebied

Situatie en probleemstelling

De baan is gelegen nabij een oude zeedijk waar een autoweg bovenop loopt. Bij de aanleg van de baan was er geen gevaarlijke situatie, maar recent is besloten onderaan de dijk een fietspad aan te leggen. De positie van dit pad ten aanzien van de slaglijnen valt dan binnen de gevaren zone van de '15-graden afwijking'. Om een en ander voldoende veilig te kunnen aanleggen, zullen er aanpassingen moeten plaatsvinden. Van de zijde van de gemeente wordt een abrihekwerk (schuin deel aan bovenzijde) over het pad voorgesteld. De landschappelijke impact hiervan is echter zo groot dat van een onaanvaardbare situatie gesproken kan worden.

veilig golfbaanontwerp 

Aanpassing baan betere oplossing dan hekken in het landschap

Gelukkig was er in de omgeving van de hole ruimte aanwezig om de baan aan te passen. In de eerste plaats kunnen de tees verder van het pad af gelegd worden en de slaglijnen zijn mimimaal 30 meter naar binnen gericht, waardoor de afstand tot het toekomstige fietspad 100 meter wordt. De aanwezige rechterbunker wordt gedicht en hiervoor in de plaats komen twee goed zichtbare bunkers aan de linkerzijde, waardoor het spel meer naar rechts gedwongen wordt. De fairway wordt aan de rechterkant tot aan het water uitgebreid en aan de linkerkant komen aanzienlijk meer bosschages te staan.

De waterhindernis voor de green wordt aanzienlijk ingekort en rechts van de green vervalt een bunker ten gunste van een uitbreiding van de fairway. Kortom, het gehele spel is meer op rechts gericht, weg van het gevaar aan de linkerzijde.

Conclusie

De volgorde van aanpak is belangrijk. Eerst moet gekeken worden of de gevaarlijke situatie 'bij de bron', zijnde de afslagplaatsen, kan worden aangepakt. Pas dan moeten er externe maatregelen genomen worden. 

Ga terug naar de hoofdpagina Veilige golfbanen.