Inhoud caddie

Waarom hebben we nieuwe handicapslagentabellen ontvangen?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

De invoering van het WHS ging gepaard met nieuwe handicapslagentabellen voor elke club. De clubs (het secretariaat of de manager) hebben de tabellen begin februari 2021 ontvangen, ook als een baan recent "gerate" was. De nieuwe tabellen gelden vanaf 1 maart 2021. Het verzoek aan clubs is om de tabellen duidelijk zichtbaar op te hangen op de golfbaan en om ze op de website van de club en baan te plaatsen. Zo nodig moet ook de course rating voor 9-holes ronden (zie verderop) in het softwaresysteem aangepast worden, als dat niet al automatisch is gedaan door de softwareleverancier. De NGF heeft alle 9-holes course ratings in het NGF-banenbestand gezet en daar kan elke softwareleverancier deze gegevens ophalen. De clubsoftwareleveranciers beschikken dus over alle benodigde gegevens om de tabellen in clubsoftware in te voeren. De gewijzigde course rating-getallen voor 9-holes ronden zijn opgenomen in de app GOLF.NL.

Waarom zijn er vanaf 1 maart 2021 nieuwe tabellen?

  • Spelers met een lage handicap (tot 1 maart EGA-handicap 4,4 of lager) kunnen na de invoering van het WHS ook 9-holes qualifying ronden en wedstrijden spelen. (Lees in dit verband ook de FAQ Wat zijn de verbeteringen van het WHS?)
  • Er is in het WHS één methode voor spelers van alle niveaus. Het WHS hanteert dus niet langer een afwijkende berekening voor spelers met een handicap boven de 36,0 (dit was een extra slag voor elk punt boven handicap 36). Handicaps boven de 36 worden in het WHS ook op één decimaal nauwkeurig bepaald, wat kan resulteren in meer of minder slagen ten opzichte van de oude tabellen. (Lees in dit verband ook de FAQ Kan een WHS-handicap tussen de 36 en 54 stijgen?)
  • De Course Rating-getallen voor 9-holes ronden zijn gehalveerd. Wanneer er voorheen een 9-holes Course Rating van 70,4 stond, wordt vanaf 1 maart een CR van 35,2 vermeld. Met als kanttekening dat er bij de 9-holes Course Rating in sommige gevallen een verschil van 0,1 punt is ontstaan, wat veroorzaakt wordt door de afronding van getallen. Dit verschil ontstaat bij het optellen van de 9-holes rating of het vermenigvuldigen van de 9-holes CR. Dan kan er een verschil van 0,1 punt in de 18-holes CR ontstaan. Bijvoorbeeld: 18-holes CR 58,5/ eerste 9 CR 29,4 + tweede 9 CR 29,2 = CR 58,6.
  • De lay-out van de tabellen is gewijzigd. Op de nieuwe tabellen worden alleen de bestaande tees weergegeven waar voorheen ook de niet aanwezige tees nog op de tabel werden getoond.
  • Voor banen met een Slope Rating boven de 113 zullen de tabellen langer worden; spelers met een handicap boven de 36 krijgen meer slagen mee. Voor banen met een SR onder de 113 (met name par-3 en par-3/-4 banen) worden de tabellen korter; spelers met een handicap boven de 36 krijgen minder slagen mee. (Lees in dit verband ook de FAQ Kan een WHS-handicap tussen de 36 en 54 stijgen?)
  • Spelers zullen na de invoering van het WHS bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd met een Playing Handicap spelen en "slagen meekrijgen", net als nu. Maar die Playing Handicap heet in het WHS een baanhandicap (Course Handicap). De term "baanhandicap" zie je ook op de tabellen die vanaf 1 maart gelden. (Lees in dit verband ook de FAQ Wat is een baanhandicap in het WHS?)

Vraag: Is bij de invoering van WHS-handicaps in 2021 met terugwerkende kracht gebruik gemaakt van de nieuwe handicaptabellen?
Antwoord: Ja.

Een baanhandicap kan hoger zijn dan 54

De baanhandicap (Course Handicap) van spelers zal te vinden zijn in de handicapslagentabel van de baan waar men speelt, net als nu. In apps zoals die van GOLF.NL wordt automatisch aangegeven hoeveel slagen je krijgt op een hole.

Bij een speler met WHS-handicap 54,0 zal de baanhandicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een Slope Rating van 114 of hoger. In dat geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximum handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximale baanhandicap. Lees meer in de FAQ Wat is een baanhandicap in het WHS?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Afbeelding onder: een voorbeeld van een 9-holes baanhandicaptabel.

baanhandicap slagentabel WHS