Inhoud caddie

Hoe wordt een WHS-handicap berekend?

In het Wereld Handicap Systeem is een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying scores (dagresultaten om precies te zijn) van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van deze laatste 20 rondes.

De computer berekent een dagresultaat automatisch. Om een dagresultaat van een speler te berekenen moet het volgende bekend zijn:

 • De aangepaste bruto score van de speler.
 • De Course Rating van de baan die gespeeld is.
 • De Slope Rating van de baan die gespeeld is.

Met deze gegevens kan het dagresultaat ("score differential" in het Engels) berekend worden. Het dagresultaat is te beschouwen als het behaalde handicapniveau van een speler in een ronde. Het dagresultaat is namelijk het verschil tussen de aangepaste bruto score en de moeilijkheid van de baan (gebaseerd op de Course Rating, Slope Rating en de condities op het moment van spelen: de PCC). Het dagresultaat is in die zin het resultaat op een "standaardbaan". 

In het WHS draait het dus om de bruto scores per hole.

 • Maar als de spelvorm Stableford of Tegen par/bogey is, dan wordt men nog steeds geacht om de pal op te pakken op een hole als er op deze hole niet meer gescoord kan worden. De speler dient bij een "streep" een 11 in te vullen als bruto holescore. De computer noteert op die hole dan voor handicapdoeleinden een netto dubbele bogey voor de speler. Een netto double bogey is de eerste score die geen Stablefordpunten oplevert. 
 • Als men in de spelvorm strokeplay een heel hoge score maakt op een hole, dan dient men de de bruto holescore in te vullen. Die holescore is relevant voor de uitslag als men een wedstrijd speelt. Maar de computer noteert op die hole voor handicapdoeleinden een netto dubbel bogey. 

Als een speler maar 9 holes heeft gespeeld (of 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes), dan wordt de score omgerekend tot een dagresultaat over 18 holes. Dit opschalen - “scaling up” - gebeurt automatisch.

 • Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld en op de andere holes een netto par. (Een netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.)
 • Als een score wordt ingeleverd over een ronde van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automatisch een netto par ingevuld worden.
 • Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden.

Voorbeeld van een dagresultatenlijst

De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. De dagresultaten worden met decimalen bepaald. In het voorbeeld hieronder zijn de beste 8 dagresultaten in het geel gemarkeerd.

Elk dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat (113/127) x (85 – 73,7) = 10,1. 

Als een speler een qualifying score invoert, dan wordt het nieuwe dagresultaat toegevoegd aan de handicapgeschiedenis van de speler, de lijst met resultaten. Vervolgens worden de beste 8 dagresultaten opgeteld. Het gemiddelde daarvan is de nieuwe handicap van de speler.

gemiddelde whs golf

Wat gebeurt als er deze speler een nieuwe qualifying score inlevert? In het WHS-webinar in oktober 2020 zijn voorbeelden hiervan gegeven (dia 11 tot en met 13). Klik hier voor de Powerpoint-presentatie zonder notitiesklik hier voor de Powerpoint-presentatie met notitiesklik hier voor de video-opname van het webinar.

Voorbeeld van een scorekaart en een aangepaste bruto score

Hieronder zien we een scorekaart van een speelster met handicap 19 die in een Stableford-ronde 23 slagen meekreeg (dat wil zeggen: haar Course Handicap in de ronde was 23). Hoe kom je tot de Aangepaste Bruto Score van deze ronde? (De computer berekent zowel de Bruto Aangepaste Score als het dagresultaat, maar hier leggen we uit hoe het werkt.)

Zie de vet gedrukte stroke index: op die holes krijgt de speelster twee slagen, op de andere holes één slag. Ze heeft haar scores genoteerd (met op een paar holes een "streep" waar je voortaan een 11 moet gaan invullen). De slechte holescores worden omgerekend naar netto dubbele bogeys. Op hole 2 heeft ze een streep en die wordt omgerekend naar een 9. Dat is een netto double bogey voor deze speelster omdat ze op deze hole twee slagen krijgt. De Aangepaste Bruto Score is in dit geval 98. Zodra je de Aangepaste Bruto Score weet, kun je aan de hand van de CR en SR het dagresultaat berekenen. 

whs scorekaart  

In de WHS-handicapberekening worden bij elke qualifying score ook nog automatische mechanismes toegepast zoals de "PCC", de "Soft Cap", "Hard Cap" en "Exceptionele Score". We lichten die automatische mechanismes deels toe in dit artikel en deels op andere pagina's.

De berekening van een WHS-handicap verschilt sterk van de manier waarop een handicap in het EGA-systeem wordt berekend. In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de Stableford-score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes.

De waarden waarmee een handicap wordt berekend, zijn in het WHS dus geen Stableford-punten. In het WHS wordt gekeken naar de Aangepaste Bruto Score (de bruto holescores met een maximum van een netto double bogey per hole). Elke Aangepaste Bruto Score wordt omgerekend tot een 18-holes resultaat op een standaardbaan: het dagresultaat. 

Het opschalen van scores over minder dan 18 holes

Scores over 9 tot en met 17 holes worden voor handicapdoeleinden altijd aangevuld tot scores over 18 holes en uiteindelijk tot dagresultaten over 18 holes. Dit opschalen - “scaling up” - gebeurt automatisch. Als een speler een score inlevert over 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes, dan wordt die score automatisch aangevuld tot een Aangepaste Bruto Score over 18 holes. Vervolgens wordt het dagresultaat over 18 holes bepaald.

 • Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld en op de andere holes een netto par. (Een netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.)
 • Als een score wordt ingeleverd over een ronde van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automatisch een netto par ingevuld worden.
 • Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden.

In het EGA-systeem worden er bij de spelvorm Stableford 18 Stableford-punten opgeteld bij een 9-holes score, maar in het EGA-systeem is er sprake van een buffer. In het WHS is er geen buffer en krijgt de speler bij een 9-holes Stableford-ronde het equivalent van 17 punten erbij. Uit berekeningen met veel scores van veel spelers blijkt dat beide methodes op de lange termijn op hetzelfde neerkomen.

Zie hiervoor deze voorbeelden en ook regel 5.1b van de Rules of Handicapping.

Meer over het dagresultaat

Het dagresultaat is te beschouwen als je handicap van die dag, omdat je score wordt omgerekend naar een score op een standaard baan (een baan met een standaard moeilijkheid, dat wil zeggen een baan met een Slope Rating van 113). Om nog preciezer te zijn: het dagresultaat is het verschil tussen de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score) van een speler en de Course Rating, rekening houdend met de Slope Rating. Je Aangepaste Bruto Score is je bruto score (inclusief strafslagen) waarbij op elke hole niet meer wordt geteld dan een netto dubbele bogey + de score die het WHS automatisch invult om tot een ronde over 18 holes te komen.

In strokeplay wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend: 

(113 ÷ Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score - Course Rating - PCC-aanpassing)

Bij de spelvorm Stableford en Tegen par/Tegen bogey wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:

(113 ÷ Slope Rating) x (par + Course Handicap - (punten gescoord - 36) - Course Rating - PCC-aanpassing

stableford whs

Een lage score is niet per se een laag dagresultaat

Een lage score betekent niet altijd een laag dagresultaat. Dit hangt af van de Course Rating en Slope Rating van de baan waarop een speler heeft gespeeld. Een hogere score op een moeilijke baan kan resulteren in een lager dagresultaat dan een lagere score op een gemakkelijkere baan. 

In het voorbeeld hieronder (waarbij er geen PCC-aanpassing is) levert een ronde 97 op baan B een lager dagresultaat op dan een ronde 95 op baan A: 

 • Ronde 1 op baan A: (95 – 71,5) x (113 ÷ 125) = 21,2 (deze 21,2 is de score “boven par” op een standaard baan);
 • Ronde 2 op baan B: (97 – 73,8) x (113 ÷ 140) = 18,7 (deze 18,7 is de score “boven par” op een standaard baan).

Het is mogelijk dat de WHS-handicap van een speler na het inleveren van een score verandert, maar het is ook mogelijk dat de WHS-handicap hetzelfde blijft. Een WHS-handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. Dus bij een minder goede ronde zal een handicap waarschijnlijk niet veranderen. Bij een relatief goede ronde wordt een handicapstijging of -daling bepaald door de nieuwe lijst van 20 dagresultaten: het hangt ervan af welk dagresultaat wegvalt. Er komt een nieuws score bij maar er valt ook een score weg. Als een goede score wegvalt uit de rij met beste 8 dagresultaten, dan kan een handicap stijgen.

Omdat je slechtste scores wegvallen, niet meetellen in de WHS-handicapberekening, weerspiegelt je WHS-handicap nog beter je potentieel dan de EGA-handicap. Dat wil zeggen: je WHS-handicap weerspiegelt nog beter de score die je zult maken op je betere dagen. Hierbij geldt: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid.

Afbeelding onder: voor het bepalen van de WHS-handicap zijn de volgende gegevens nodig van de afgelopen 20 scores: de aangepaste bruto score, de Course Rating en de Slope Rating. Aan de hand daarvan worden dagresultaten (score differentiald) vastgesteld. Op de afbeelding zijn de beste 8 dagresultaten van een speler in het blauw gearceerd.

whs golf

 

Nieuwe golfers en spelers met weinig scores

De tabel onderaan deze pagina laat zien hoe beschikbare scores uit het EGA-tijdperk gebruikt worden om een eerste WHS-handicap vast te stellen. Deze tabel wordt ook gevolgd als een speler pas na de invoering van het WHS een eerste score inlevert.

Lees meer in de FAQ Hoe wordt de WHS-handicap berekend bij nieuwe golfers en bij spelers met weinig scores?

 WHS handicap  

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.