Inhoud caddie

Hoe wordt een handicap berekend?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Een handicap is gebaseerd op de beste resultaten van een speler. Als er van een speler meer dan 20 qualifying scores beschikbaar zijn, dan is de handicap van een speler het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van deze laatste 20 rondes. Als een speler nog geen 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan wordt deze tabel gevolgd voor het bepalen van de handicap.

De aangepaste bruto score en het dagresultaat

De computer berekent een dagresultaat ('score differential' in het Engels) automatisch. Om een dagresultaat van een speler te kunnen berekenen, moet het volgende bekend zijn:

  • De 'aangepaste bruto score' van de speler (dit is de optelsom van de bruto holescores met een maximum van een netto double bogey per hole).
  • De course rating van de baan die gespeeld is.
  • De slope rating van de baan die gespeeld is.

Met deze gegevens kan het dagresultaat berekend worden. Het dagresultaat is te beschouwen als het behaalde handicapniveau van een speler in een ronde. Het dagresultaat is namelijk het verschil tussen de aangepaste bruto score en de moeilijkheid van de baan (gebaseerd op de course rating, slope rating en de condities op het moment van spelen: de PCC). Het dagresultaat is daarom te beschouwen als het resultaat op een gemiddelde Nederlandse baan. 

In het WHS draait het dus om de bruto scores per hole.

  • De speler moet altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. (Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. Lees hier meer.)
  • Als men in de spelvorm strokeplay een heel hoge score maakt op een hole, bijvoorbeeld een 12, dan dient men de bruto holescore in te vullen (een 12). Die holescore is relevant voor de uitslag als men een wedstrijd speelt. Maar de computer noteert op die hole voor handicapdoeleinden een netto dubbel bogey. 

Opschalen van 9 of meer holes

Als een speler maar 9 holes heeft gespeeld (of 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes), dan wordt de score altijd omgerekend tot een dagresultaat over 18 holes. Dit opschalen ('scaling up') gebeurt automatisch door de WHS-software. Lees hier meer: Hoe wordt een score over minder dan 18 holes opgeschaald?

Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden. 

Voorbeeld van een dagresultatenlijst

De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. De dagresultaten worden met decimalen bepaald. In het voorbeeld hieronder zijn de beste 8 dagresultaten in het geel gemarkeerd.

Elk dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat (113/127) x (85 – 73,6) = 10,1. 

Als een speler een nieuwe qualifying score invoert, dan wordt het nieuwe dagresultaat toegevoegd aan de handicapgeschiedenis van de speler, de lijst met resultaten. Vervolgens worden de beste 8 dagresultaten opgeteld. Het gemiddelde daarvan is de nieuwe handicap van de speler.

gemiddelde whs golf    

Details

In de WHS-handicapberekening worden bij elke qualifying score ook nog automatische mechanismes toegepast zoals de PCC, 'soft cap', 'hard cap' en 'exceptionele score'. We lichten die automatische mechanismes deels toe in dit artikel en deels op andere pagina's.

De berekening van een handicap verschilt sterk van de manier waarop een handicap in het verleden, in het EGA-systeem, werd berekend. In het EGA Handicap Systeem werd de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de behaalde Stableford-score. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes.

Het aantal Stablefordpunten dat een speler behaalt, geeft wel een indicatie van hoe goed een speler heeft gespeeld. Maar de waarden waarmee een handicap wordt berekend, zijn niet langer Stablefordpunten. In het WHS draait het om de bruto aangepaste score en het dagresultaat. Elke bruto aangepaste score wordt omgerekend tot een 18-holes resultaat op een gemiddelde Nederlandse baan en dat is het dagresultaat.

Het dagresultaat is te beschouwen als je handicap van die dag, omdat je score wordt omgerekend naar een score op een standaard baan (een baan met een standaard moeilijkheid, dat wil zeggen een baan met een Slope Rating van 113). Om nog preciezer te zijn: het dagresultaat is het verschil tussen de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score) van een speler en de Course Rating, rekening houdend met de Slope Rating. Je Aangepaste Bruto Score is je bruto score (inclusief strafslagen) waarbij op elke hole niet meer wordt geteld dan een netto dubbele bogey + de score die het WHS automatisch invult om tot een ronde over 18 holes te komen.

In strokeplay wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend: 

(113 ÷ Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score - Course Rating - PCC-aanpassing)

Bij de spelvorm Stableford en Tegen par/Tegen bogey wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:

(113 ÷ Slope Rating) x (par + Course Handicap - (punten gescoord - 36) - Course Rating - PCC-aanpassing

stableford whs

Afbeelding onder: voor het bepalen van de WHS-handicap zijn de volgende gegevens nodig van de afgelopen 20 scores: de aangepaste bruto score, de Course Rating en de Slope Rating. Aan de hand daarvan worden dagresultaten (score differentiald) vastgesteld. Op de afbeelding zijn de beste 8 dagresultaten van een speler in het blauw gearceerd.

whs golf

 

Nieuwe golfers en spelers met weinig scores

Lees hierover meer in de FAQ Hoe wordt de WHS-handicap berekend bij nieuwe golfers en bij spelers met weinig scores?   

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.