Inhoud caddie

Spelersprofiel: EGA-hcp 35, minder dan 20 scores

De transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap: een voorbeeld van een speler met een EGA-handicap van 35 die minder dan 20 scores in de handicapgeschiedenis heeft. Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

Bij de transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap worden de gegevens gebruikt die in de NGF-database staan. Clubs zijn deze gegevens gaan delen met de NGF vanaf midden 2016. Voor de berekening van een WHS-handicap worden de laatste 20 scores van een speler gebruikt. Bij de overgang naar het WHS wordt voor de eerste 20 scores wordt een speciale transitietabel gebruikt. Deze transitietabel geeft ook bij minder dan 20 scores een WHS-handicap. Pas vanaf 9 scores geeft de berekende WHS-handicap een redelijke weerspiegeling van de speelsterkte van de speler. Het wordt daarom sterk aangeraden om te zorgen dat er minimaal 9 scores in de NGF database zitten voor 1 januari 2021 of snel daarna.

De bestudeerde gegevens van veel spelers geven aan dat de WHS-handicap van de overgrote meerderheid van de spelers hoger zal zijn dan hun EGA-handicap; en hoe hoger de EGA-handicap, hoe groter dit effect zal kunnen zijn. De uitzonderingen zijn spelers met een lage handicap (4 of lager). Omdat de spreiding van hun scores (dagresultaten) veel kleiner is, zal het gemiddelde van hun beste 8 scores vaak lager zijn dan hun EGA-handicap. 

 

whs

Hierboven staat een voorbeeld van een speler met handicap 35 die minder dan 20 scores in de handicapgeschiedenis heeft. De oudste score is van 8 augustus 2018, die staat op regel 2. De meest recente score staat onderaan. Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

In de handicapgeschiedenis van deze speler staan dus minder dan 20 scores (18 inclusief artificiële score). De transitietabel bepaalt in dit geval dat de beste zes dagresultaten gaan meetellen. Het gemiddelde van die zes dagresultaten bepaalt de WHS-handicap.

Op de eerste regel is een artificiële score ingevuld, gemaakt op een standaard baan met par 72 en een course rating van 72 en een slope rating van 113. Rechts onderaan zie je dat de “eind-EGA-handicap” van deze speler 35 was. In de eerste regel is een dagresultaat van 37 ingevuld, gelijk aan WHS-handicap 35, de “eind-EGA-handicap” van deze speler. Scores 2 tot en met 18 zijn werkelijk gemaakt door deze speler.

Je ziet dat deze speler daalde van EGA-handicap 54 naar EGA-handicap 35. De laagste zes dagresultaten tellen mee voor het bepalen van de WHS-handicap van deze speler. Onder die zes dagresultaten zit de artificiële score en de laatste vijf werkelijk gemaakte scores. De WHS-handicap van deze speler wordt 38, 3 hoger dan de “eind-EGA-handicap” 35 van deze speler. Dat komt omdat de EGA-handicap in het algemeen gedreven wordt door een paar goede scores. Bij de WHS-handicapberekening speelt de spreiding van scores een grotere rol. Ook minder goede scores tellen mee. Daarom wordt de WHS-handicap van deze speler hoger dan de EGA-handicap.

Nadere toelichting

 • Op basis van de bruto scores per hole of het aantal behaalde Stableford-punten wordt een dagresultaat bepaald.
 • De WHS-handicap wordt bepaald op basis van de dagresultaten. Als er 20 scores beschikbaar zijn, dan is de WHS-handicap het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes.
 • Bij de speler in het voorbeeld hierboven zijn maar 17 werkelijk gemaakte scores beschikbaar.
 • De eerste “ronde”, waarvan de baangegevens in het geel zijn gemarkeerd, is een artificiële score. Voor alle spelers waarvoor minder dan 20 scores in de NGF database beschikbaar zijn, wordt automatisch een artificiële score toegevoegd (gedateerd 1 januari 2016). Deze artificiële score is altijd een score die een WHS-handicap oplevert die gelijk is aan de laatste EGA-handicap. Dit doen we om te voorkomen dat met name spelers die alleen resultaten in de database hebben staan die slechter zijn dan hun huidige EGA handicap meteen een behoorlijke handicapstijging zouden krijgen. Door het toevoegen van deze ene artificiële ronde wordt de WHS-handicap in elk geval verankerd aan de laatste EGA-handicap.
 • Normaal wordt de WHS-handicap bepaald door het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 dagresultaten, maar bij minder dan 20 scores worden voor de bepaling van de WHS-handicap ook minder dan 8 dagresultaten gebruikt. Zie hiervoor de transitietabel.
 • De speler in het voorbeeld begon met een EGA-handicap van 54. Die is gedaald naar 35.
 • De WHS-handicap begint door het toevoegen van de artificiële score ook op 35, maar loopt door de hoge dagresultaten eerst op tot 43,9 en daalt dan door steeds betere dagresultaten tot 38.
 • Bij een 19de score wordt het gemiddelde bepaald over de beste 7 dagresultaten en bij een 20ste score over de beste 8. Zie hiervoor de transitietabel.
 • Na twee nieuwe ronden zullen er dus sowieso extra dagresultaten meegenomen worden in de berekening van de WHS-handicap.
 • Wanneer het dagresultaat van ronde 19 erbij komt, wordt de handicap van de speler bepaald over de beste 7 dagresultaten van deze 19 ronden. Wanneer het dagresultaat van ronde 19 slechter is dan dat van ronde 13 (41,8) dan komt het dagresultaat van ronde 13 erbij en stijgt de handicap van de speler naar 38,6.
 • Bij dagresultaten van 37 of lager daalt de handicap van de speler.
 • Bij een 21ste ronde valt de artificiële score weg en wordt de handicap van de speler volledig bepaald door zijn eigen resultaten.

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 dagresultaten, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Belangrijke termen

Bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes.
Aangepaste bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes, waarbij hoge holescores beperkt worden tot een netto double bogey.
Playing Conditions Calculation (PPC): een correctiefactor om de speelcondities van de dag mee te nemen.

In deze video worden de belangrijkste WHS-termen toegelicht.

Ga terug naar de FAQ "Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen bij de transitie naar het WHS?"