Inhoud caddie

Hoe zit het met 'winterregels' zoals 'plaatsen'?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Er is bij de overgang van het EGA-systeem naar het Wereld Handicap Systeen niets veranderd wat betreft 'winterregels' en qualifying condities. Clubs kunnen nog steeds een rating van 'wintertees' aanvragen bij de NGF en in gebruik nemen, mits de 'zomergreens' open zijn. Eén tijdelijke green per 9 holes mag ook nog steeds, mits de 9-holes lus niet meer dan 50 meter korter wordt. Een 'winterregel' (plaatselijke regel) zoals 'plaatsen' (preferred lies) bestaat ook nog steeds.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Veel wedstrijdcommissies gaan ervan uit dat men ‘plaatsen’ zelf kan invoeren. Is dat juist?
Tussen 1 november en 1 mei mag de handicap- en regelcommissie van een club beslissen of en wanneer zij deze plaatselijke regel instelt. ‘Plaatsen’ moet alleen ingevoerd worden als dit vanwege de conditie van de baan nodig is. Dus ‘plaatsen’ dient pas pas ingevoerd te worden als de condities daarom vragen en ‘plaatsen’ dient weer te vervallen als het niet meer nodig is, ongeacht de datum. Het is belangrijk dat de handicapcommissie ‘plaatsen’ afstemt met andere commissies en de greenkeeping. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat in een wedstrijd ‘plaatsen’ geldt en dat ‘plaatsen’ diezelfde dag niet geldt voor overige spelers. Wanneer ‘plaatsen’ buiten de periode 1 november-1 mei (op sommige holes) nodig wordt geacht, dan is toestemming van de NGF nodig. 

Op veel golfbanen wordt 'plaatsen' ingevoerd per 1 november en weer ingetrokken op 30 april, ook al zijn de banen in een goede conditie en qualifying conditie. Wat vinden jullie ervan?
De handicap- en regelcommissie moet ‘plaatsen’ alleen invoeren als dit nodig is vanwege de toestand van de baan. Zie ook het antwoord op de vraag hierboven.

Bij ons is de handicap- en regelcommissie verantwoordelijk voor het instellen van plaatselijke regels (local rules). Wedstrijdorganiserende commissies zijn daar niet toe gerechtigd. Klopt dat?
Het is verstandig als de (handicap- en) regelcommissie de teksten van de plaatselijke regels formuleert, omdat deze commissie deskundig is op dit gebied. Als een handicap- en regelcommissie de wedstrijdcommissie goed heeft geïnformeerd over het instellen van plaatselijke regels, dan kan de wedstrijdcommissie na raadpleging van de handicap- en regelcommissie hiertoe overgaan. Goede afspraken met elkaar maken, ook met de baancommissie en greenkeepers, is de basis.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.