Inhoud caddie

Hoe zit het met 'winterregels' zoals 'plaatsen'?

Er verandert bij de overgang van het EGA-systeem naar het WHS niets wat betreft qualifying condities. Clubs kunnen nog steeds een rating van 'wintertees' aanvragen bij de NGF en in gebruik nemen, mits de 'zomergreens' open zijn. Eén tijdelijke green per 9 holes mag ook nog steeds, mits de 9-holes lus niet meer dan 50 meter korter wordt. Een 'winterregel' zoals 'plaatsen' (preferred lies) is er ook nog na de invoering van het World Handicap System.

Vraag: Veel wedstrijdcommissies gaan ervan uit dat men ‘plaatsen’ zelf kan invoeren. Is dat juist?
Antwoord: Tussen 1 november en 1 mei mag de handicap- en regelcommissie van een club beslissen of en wanneer zij deze plaatselijke regel instelt. ‘Plaatsen’ moet alleen ingevoerd worden als dit vanwege de conditie van de baan nodig is. Dus ‘plaatsen’ dient pas pas ingevoerd te worden als de condities daarom vragen en ‘plaatsen’ dient weer te vervallen als het niet meer nodig is, ongeacht de datum. Maar wanneer ‘plaatsen’ buiten de periode 1 november-1 mei (op sommige holes) nodig wordt geacht, is toestemming van de NGF nodig. Het is belangrijk dat de handicapcommissie ‘plaatsen’ afstemt met andere commissies en de greenkeeping. Het is zeker niet de bedoeling dat in een wedstrijd ‘plaatsen’ geldt en dat ‘plaatsen’ diezelfde dag niet geldt voor overige spelers.

Vraag: Op veel golfbanen wordt 'plaatsen' ingevoerd per 1 november en weer ingetrokken op 30 april, ook al zijn de banen in een goede conditie en qualifying conditie. Wat vinden jullie ervan?
Antwoord: De handicap- en regelcommissie moet ‘plaatsen’ alleen invoeren als dit nodig is vanwege de toestand van de baan. Zie ook het antwoord op de vraag hierboven.

Vraag: Bij ons is de handicap- en regelcommissie verantwoordelijk voor het instellen van plaatselijke regels (local rules). Wedstrijdorganiserende commissies zijn daar niet toe gerechtigd. Klopt dat?
Antwoord: Het is verstandig als de (handicap- en) regelcommissie de teksten van de plaatselijke regels formuleert, omdat deze commissie deskundig is op dit gebied. Als een handicap- en regelcommissie de wedstrijdcommissie goed heeft geïnformeerd over het instellen van plaatselijke regels, dan kan de wedstrijdcommissie na raadpleging van de handicap- en regelcommissie hiertoe overgaan. Goede afspraken met elkaar maken, ook met de baancommissie, is de basis.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.